Sunday, 30 June 2013

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ သက္တမ္း ၃ ႏွစ္ အတြင္း တုိးတက္မႈ ႏွင့္ မတုိးတက္မႈ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္-ၿမတ္စုိး-
၆.၃၀.၂၀၁၃

အေနာက္ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ား ႏွင့္  လစ္ဘရယ္ အယူရွိသူမ်ား  က ၿမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး သမၼတ လုိ႔ ကင္းပြန္းတပ္ထားတဲ့  လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ဟာ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံ မွာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ကုိ ဦးတည္သြားေနပါတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။  ဒီေတာ့ သူရဲ႕ သမၼတ ၃ ႏွစ္ သက္တမ္းမွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ၿပည္သူလူထုတရပ္လုံးအတြက္ အက်ိဴးရွိမည့္ ( သုိ႔) ၿပည္သူလူထုတရပ္လုံး ေတာင္းဆုိသည့္ အခ်က္ေတြ ကုိ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြ႔ရသလဲ၊ ဘယ္အခ်က္ေတြ မွာ တုိးတက္မႈေတြရွိခဲ့သလုိ၊ ဘယ္အခ်က္ေတြ ကေတာ့ တုိးတက္မႈေတြ မရွိသလဲ ဆုိတာ ေယဘူယ် ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္-သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ ၃ ႏွစ္ သက္တမ္း ၿမန္မာႏုိင္ငံ  မွာ တုိးတက္မႈရွိလာတဲ့အခ်က္ ေတြ ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ ၾကည့္ရင္-


 • ၁) လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရး အဓိကရုန္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား  ၿမန္မာ့ သမုိင္းတေလွ်ာက္ မွာ မၾကံဳဖူးေအာင္ တုိးတက္မ်ားၿပားလာခဲ့တာေတြ႔ရတယ္။ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္၊လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္  ( Evil  and Destructive Elements) ေတြ ကုိ ေထာက္ခံတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ ကုိ ၿမိဳ႔ၾကီးေတြ မွာ အယင္ကထက္ ပုိေတြ႔လာရတယ္။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးတင္းမာမႈေတြ ၾကီးထြားလာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ တာေတြ ေနရာ အႏွံ႔အၿပားမွာ အယင္ကထက္ ပုိေတြ႔လာရတယ္။ 
 • ၂) ကုန္ေစ်းႏွဳန္းေတြ တုိးတက္လာတာေတြ႔ရတယ္။ ေရ၊မီးေကာင္းစြာ မရေသးတဲ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းေတြ ဟာ ႏုိင္ငံတကာ ၿမိဳ႔ၾကီးေတြ ရဲ႕ ကုန္ေစ်ႏွဳန္းေတြ ထက္ေတာင္ ေစ်းၾကီးေနတာေတြ ကုိ ေတြ႔ရတယ္။ 
 • ၃) အစုိးရ အသုံးစရိတ္ တုိးတက္လာတာေတြရတယ္။ 
 • ၄) ႏုိင္ငံအတြင္းေငြေၾကး ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈ ပမာဏ တုိးလာတာေတြ႔ရတယ္။ လူထု က လည္း ဘဏ္ေတြ ကုိ အယုံအၾကည္မရွိလုိ႔ ေငြမအပ္ဘူး၊ ဗဟုိဘဏ္ မွာ လည္း ေငြမရွိလုိ႔ ၊ ထပ္ထုတ္ေနရတယ္။ အစုိးရ အသုံးစရိတ္ေတြ မ်ားၿပားလာၿပီး၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ဟာ ၇ထြီလီယံ ေက်ာ္ၿဖစ္လာေနၿပီ ၿဖစ္တယ္။ 
 • ၅) အစုိးရ အဖြဲ႔၀င္ေတြ ရဲ႕ ႏုိင္ငံၿခား ေလ့လာေရးပ်ားရည္စမ္း ( Political Honeymoon) ခရီးစဥ္ေတြ တုိးလာတာေတြ႔ရတယ္။ 
 • ၆) ႏုိင္ငံၿခား ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈေတြ တုိးလာတာေတြ႔ရတယ္။ 
 • ၇) ႏုိင္ငံၿခားမွ လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ဧည့္သည္ေတြမ်ားလာတာေတြ႔ရတယ္။ 
 • ၈) ၿပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေေဆြးေႏြးမႈေတြ တုိးလာတာေတြ႔ရတယ္။ 
 • ၉)ၿပည္တြင္း ဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြေၾကာင့္၊ ၿပည္တြင္း ဒုကၡသည္ ဦးေရ တုိးလာတာေတြ႔ရတယ္။ 
 • ၁၀)  Social injustice လုိ႔ေခၚတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မွာ မတရားမႈေတြ တုိးတက္လာတာေတြ႔ရတယ္။လႊတ္ေတာ္မွာ မဲေပးပုိင္ခြင့္ အမ်ားဆုံးရရွိထားတဲ့ ၿပည့္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ ၃ ႏွစ္ သက္တမ္း မွာ တုိးတက္မႈ မရွိတဲ့အခ်က္တြ ကုိ  ေလ့လာၾကည့္ရင္- • ၁) ၿမန္မာႏုိင္ငံ ၿပည္သူလူထုတရပ္လုံးအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံ ကုိ မၿပင္ ႏုိင္ေသးဘူး။ 
 • ၂) ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔  ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿခင္းမရွိေသးဘူး၊ 
 • ၃) အမ်ိဳးသားလုံးဆုိင္တဲ့ ပညာေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ေသးဘူး၊ 
 • ၄) အေၿခခံ လူတန္းစားေတြရဲ႕  လူေနမႈ အဆင့္ၿမင့္မားလာမႈ မရွိေသးဘူး၊ 
 • ၅) လူလတ္တန္းစား ၿမင့္တင္မႈ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမရွိေသးဘူး၊ 
 • ၆) လယ္ေၿမသိမ္းမႈ၊ လယ္ေၿမပုိင္မႈ ၿပႆနာေတြ မေၿဖရွင္းေပးႏုိင္ေသးဘူး၊ 
 • ၇) လူသားတုိင္းရဲ႔ အခြင့္အေရး ႏွင့္ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိဘူး၊ 
 • ၈) တရားစီရင္မႈ ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး  နယ္ပယ္မွာ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈ ႏွင့္ တုိးတက္လာမႈ မရွိဘူး၊ 
 • ၉) ႏုိင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးၿဖစ္စဥ္မွာ ၿပည္တြင္း၊ၿပည္ပ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းပုံစံ မေတြ႔ရေသးပါဘူး၊
 • ၁၀) စီးပြားေရး။ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႔ အခန္းက႑ ကုိ ေလ်ာ့ခ် ႏုိင္ၿခင္းမရွိေသးဘူး


2 comments :

Anonymous said...

I supported your comments. Today the new government just showed up their magic tricks to our people and international communities. Only talking too much, working less. Nothing change for our people, Human Rights, living without fear, prosperity and development. Great corruption still alive.

BR-MTK

Anonymous said...

Pls advise how to correct the worse things? Awaiting your suggestion next post.