Sunday, 7 July 2013

ေဒၚ မီနီသင္းေက်ာ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ညီလာခံ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေၿပာ

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ႏွင့္ ဇြန္လ ေက်ာင္းသား အေရးအခင္းေတြ မွာ တက္ၾကြ စြာ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွား ခဲ့တဲ့ ေဒၚ မီနီသင္းေက်ာ္ ဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အင္ဒီယားနားၿပည္နယ္၊ ဖုိ႔၀ိန္းၿမိဳ႔ မွာ က်င္းပေနတဲ့  ၂၅ ႏွစ္ေၿမာက္ ေငြရတု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ညီလာခံ ၌ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေၿပာဆုိခဲ့ပါတယ္။


၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ႏွင့္ ဇြန္လ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္တဲ့ ေဒၚမီနီသင္းေက်ာ္ ဟာ ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕  လက္ရွိ အေၿခအေနေတြ ကုိ ညီလာခံ မွာ အခုလုိ သုံးသပ္ တင္ၿပေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္။ 


လက္ရွိၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေနပါၿပီလုိ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ က ေၿပာဆုိေနေပမဲ့၊ လြန္ခဲ့တဲ့  ၂၅ ႏွစ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ႏွင့္ ဇြန္လ ေက်ာင္းသား အေရးအခင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ သမဂၢ အေဆာက္အအုံၿပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းေရး ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြေတာင္ မရရွိေသးတဲ့ အၿပင္၊ လာမည့္ ၂၅ ႏွစ္ ၈၈ ေငြရတု သဘင္အခန္းအနား ကုိ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ မွာ ေတာင္ က်င္းပခြင့္မရရွိေသးပါဘူး လုိ႔ ေထာက္ၿပေဆြးေႏြးသြားခဲ့တယ္။  အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ တုိးတက္မႈမရွိၿခင္း၊ အေၿခခံ လူတန္းစားေတြရဲ႕ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းဟာ ၿမင့္မားလာမႈမရွိေသးၿခင္း၊၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ အၾကား စိတ္၀မ္းကြဲေနမႈ ႏွင့္ ပဋိပကၡ တင္းမားမႈေတြ တည္ရွိေနၿခင္းဟာ   လက္ရွိၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ မႈ ေတြ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ၿဖစ္ေနတယ္ ၊ လုိ႔တင္ၿပ ေဆြးေႏြး သြားခဲ့တယ္။ 


ပါတီၾကီး ႏွစ္ခုၾကားမွာ အၿခားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ရပ္တည္မႈ အခက္အခဲေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ ကုိ ေထာက္ပံ့မႈ အားနည္းမႈေတြရွိေနၿခင္းဟာ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကုိ ေလ်ာက္လွမ္း ဖုိ႔ ေႏွာက္ေႏွးေစၿပီး၊ ဒီမုိကေရစီေရး လ်င္ၿမန္စြာ ေလ်ာက္လွမ္း ႏုိင္ဖုိ႔၊ အၿခားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕  ရပ္တည္ ရွင္သန္ႏုိင္ေရး အတြက္  ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား မွ ၀ုိင္း၀န္း အားေပးေထာက္ခံ အကူအညီေတြ ပံ့ပုိးေပး ၾကဖုိ႔ ကုိလည္း အၾကံၿပဳ တင္ၿပေဆြးေႏြးသြားခဲ့တယ္။


 ၿမန္မာႏုိ္င္ငံ ဒီမုိကေရစီရရွိေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားခဲ့ၾကၿပီး၊ ၾကမ္းတမ္း လွတဲ့ အေၿခအေနအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္  ၿပည္ပမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ား အားလုံး ကုိ ေလးစားဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းႏွင့္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ဟန္ခ်က္ညီညီ က်ယ္ၿပန္႔စြာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္း သြားခဲ့တယ္။


လက္ရွိၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ရွိတဲ့ အၿခားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အင္အားေကာင္းလာဖုိ႔၊ လုပ္ကုိင္မႈ စြမ္းအားေတြၿမင့္မားလာေစဖုိ႔  ၿပည္ပေရာက္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အၾကံအဥာဏ္ေတြ၊ အေထာက္အပံ့ေတြ၊ အကူအညီေတြ ၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ကုိ ေ၀မွ်ေပးၾကဖုိ႔ႏွင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ ၿပည္ပေရာက္ ၿမန္မာေတြ ပါ၀င္ႏုိင္ဖုိ႔ ၿပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး ဆက္လက္ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ ကုိ လည္း အၾကံၿပဳ တင္ၿပေဆြးေႏြးသြားခဲ့တယ္။


ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ ႏုိင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒ ဟာ ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္မႈ ၿဖစ္စဥ္ အတြက္ အဓိက အဟန္႔အတားေတြၿဖစ္ေနၿပီး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ ကုိ ၿပင္ဆင္ႏုိင္ၿခင္းမရွိသ၍၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္တရားမွ်တ မႈ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သုံးသပ္ တင္ၿပေဆြးေႏြး သြားခဲ့ပါတယ္။


၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ႏွင့္ ဇြန္လ ေက်ာင္းသား အေရးအခင္းေတြ မွာ တက္ၾကြ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ေဒၚ မီနီသင္းေက်ာ္ ဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္အတြင္း ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႔၊ အရီဆုိးနားၿပည္နယ္၊ ကယ္လီဖုိးနီယားၿပည္နယ္၊ဖေလာ္ရီဒါ ရွိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ၿမန္မာႏုိ္င္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈေတြၿပဳကာ  အၾကံဥာဏ္ေတြ ကုိ ေတာင္းခံသြားမွာၿဖစ္ၿပီး၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အၿခားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ အင္အားေကာင္လာေစဖုိ႔ လုိအပ္ခ်က္ အေၿခအေနေတြကုိ တင္ၿပသြားမယ္လုိ႔ သိရွိရပါသည္။

No comments :