Monday, 18 November 2013

လယ္ယာေၿမ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး ဆီသုိ႔


1 comment :

Truth Democrat said...

မွန္တဲ႔အဆိုအမိန္႔ ပါပဲ။ဒါေပမယ္႔ ျမန္မာျပည္တဝွန္း ဗိုလ္သန္းေရႊ ယၾတာေခ်ျပီး မြထေနေအာင္ တည္ခဲ႔တဲ႔ ေခ်ာင္းပိတ္ ေျမာင္းပိတ္ ဆည္ေတြကိုဘယ္လိုလုပ္ရပါ့ မလဲ။ပဲခူးရိုးမၾကီး ကတံုးေျပာင္သြားတာကိုေရာဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။အရိပ္ရျပီးသား သစ္ပင္တစ္ပင္ခုတ္ဖို႔ နာရီပိုင္းပဲ။အရိပ္ရမယ္႔ သစ္ပင္တစ္ပင္ျပန္ျဖစ္ ဖို႔ ၄-၅ ႏွစ္ အနည္းဆံုးေစာင္႔ရတယ္။တမ်ိဳးသားလံုး ပါဝင္တဲ႔ ညီလာခံၾကီး တစ္ခုေခၚ ျပီး ႏွစ္ရွည္စီမံခ်က္ေတြကို အားလံုးသေဘာတူခ်က္ နဲ႔ ေရးဆြဲျပီးမွ ျမန္မာ့ေျမဆီလႊာ။ျမန္မာ့သစ္ေတာ ေတြကို ျပန္လည္ကယ္တင္ႏိုင္မယ္ ယူဆတာပဲ။ဒါေတာင္ က်ြနိေတာ္႔တစ္သက္မွာ ပဲခူးရိုးမစိမိးစိမ္းၾကီးကိုျပနိျမင္ရဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ႔ဘူး။