Sunday, 3 November 2013

တိမ္းေကာ ပ်က္သုဥ္း ရတဲ့ အင္ေလးကန္


သစ္ေတာၾကီးကို ခုတ္ျပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာခဲ့လုိ႔  နိင္ငံပိုင္ သစ္ေတာေတြဆံုးရံႈးသြားတယ္။ ရာသီဥတုေတြေဖါက္ျပန္သြားတယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသရဲ ့ယဥ္ေက်းမႈ နဲ ့ 
သမိုင္း အေမြအနစ္ေတြေပ်ာ္၀င္ေနတဲ့ အင္ေလးကန္ ၾကီး ဟာ တိမ္းေကာ ပ်က္သုဥ္း ရတဲ့ ဘ၀ ကိုေရာက္ခဲ့ရေလျပီ။

No comments :