Thursday, 22 January 2015

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေလးႏွစ္အတြင္း ကြ်န္းႏွင့္သစ္မာတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၅၇ သိန္းေက်ာ္ကို ထုတ္ယူခြင့္ေပး
အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေလးႏွစ္အတြင္း ကြၽန္းႏွင့္သစ္မာတန္ခ်ိန္ ၅၇ သိန္းေက်ာ္ ထုတ္ခြင့္ေပးၿပီး ထူး၊ ျမတ္ႏိုးသူ၊ တင္၀င္းထြန္း ကုမၸဏီတို႔ အမ်ားဆံုးထုတ္ခြင့္ရ၊ ယခင္ တစ္ႏွစ္ တန္ ၁၅ သိန္း၀န္းက်င္သာ ထုတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တစ္ႏွစ္တည္းႏွင့္ တန္ခ်ိန္ ၂၃ သိန္းေက်ာ္အထိ ထုတ္ခြင့္ျပဳ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေလးႏွစ္အတြင္း ကြ်န္းႏွင့္သစ္မာတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၅၇ သိန္းေက်ာ္ကို ထုတ္ယူခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ ခြင့္ျပဳေပးခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္က ကြ်န္းႏွင့္သစ္မာ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၂၃ သိန္းေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္က ကြ်န္းႏွင့္သစ္မာ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၇ သိန္း နီးပါးကိုလည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္က ကြ်န္းႏွင့္သစ္မာ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁ဝ သိန္းနီးပါးကိုလည္းေကာင္း၊ ယခု ၂ဝ၁၄- ၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကြ်န္းႏွင့္သစ္မာ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၇ သိန္းေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း ထုတ္ယူခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၅၇ သိန္းေက်ာ္အထိ ထုတ္ယူခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထုတ္ယူခြင့္ ေပးရာတြင္လည္း ထူး၊ ျမတ္ႏိုးသူႏွင့္ တင္ဝင္းထြန္း ကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားဆံုး ထုတ္ယူခြင့္ရရွိ ခဲ့ၾကေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
ထူးကုမၸဏီသည္ ေလးႏွစ္အတြင္း ကြ်န္းသစ္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၂၁၄၅ဝ ထုတ္ယူခြင့္ရရွိၿပီး သစ္မာတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁ဝ၄၇၅ဝ ကို ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။
ကြ်န္းသစ္ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ထူးကုမၸဏီက အမ်ားဆံုးကြ်န္းသစ္ ထုတ္ယူခြင့္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။
ျမတ္ႏိုးသူ ကုမၸဏီမွာလည္း ကြ်န္းသစ္တန္ခ်ိန္ ၆၃ဝဝဝ ႏွင့္ သစ္မာတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၅၂၁ဝဝဝ ထုတ္ယူခြင့္ရရွိခဲ့ရာ သစ္ထုတ္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးထဲတြင္ သစ္မာထုတ္ယူခြင့္ အမ်ားဆံုးရသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။
တင္ဝင္းထြန္း ကုမၸဏီမွာလည္း ကြ်န္း ၁၇,၃ဝဝ တန္၊ သစ္မာ ၄၃၆,၃ဝဝ တန္ထုတ္ယူခြင့္ရရွိၿပီး ဒုတိယ သစ္မာအမ်ားဆံုး ထုတ္ယူခြင့္ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။
ယခုေလးႏွစ္အပါအ၀င္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုအတြင္း ဆုိပါက ထူးကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကုိ ဌာနမွ သစ္ထုတ္ယူခြင့္ ေပးခဲ့သည့္ ပမာဏမွာ ခန္႔မွန္းေျခ တန္ခ်ိန္ ၁ သန္း နီးပါးအထိ ရွိႏုိင္သည္ဟုလည္း သစ္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ (ထူးကုမၼဏီ၏ ခုတ္ယူခြင့္ရ တန္ခ်ိန္ အတိအက်ကုိ ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေပးထားျခင္း မေတြ႕ရပါ)။
ယခုေနာက္ပိုင္း ေရာက္ရွိမွသာ ျမတ္ႏိုးသူႏွင့္ တင္ဝင္းထြန္း ကုမၸဏီမ်ားက အမ်ားအျပား သစ္ထုတ္ခြင့္ ရလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆိုသည္။
သစ္ထုတ္ယူခြင့္တြင္ ထိပ္ဆံုး၌ ထူးကုမၸဏီအေနျဖင့္ ပါဝင္ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္သည့္ ထိပ္ဆံုးအခြန္ထမ္း ၅ ဦး၊ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္သည့္ ထိပ္ဆံုးအခြန္ထမ္း ၁ဝ ဦး၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္သည့္ ထိပ္ဆံုးအခြန္ထမ္း ၁ဝ ဦး၊ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္သည့္ ထိပ္ဆံုးအခြန္ထမ္း ၁ဝ ဦး စာရင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လာျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ထို႔အတူ ျမတ္ႏိုးသူႏွင့္ တင္ဝင္းထြန္း ကုမၸဏီတုိ႔မွာလည္း ေလးႏွစ္ဆက္တိုက္ ထုတ္ျပန္သည့္ ထိပ္ဆံုးအခြန္ထမ္း စာရင္းမ်ားတြင္ ထိပ္ပိုင္း ၁ဝ ဦးအတြင္း ပါဝင္လာျခင္း မရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္သစ္ထုတ္ယူခြင့္ျပဳရာ၌ ၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ယခု ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ ၁၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း သစ္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၂၁ သန္းနီးပါးအထိကို ခုတ္ယူခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ထုတ္ယူခြင့္ျပဳရာတြင္လည္း တရားဝင္ထုတ္ယူခြင့္ေပးသည့္ စာရင္းအရ ယခင္အစိုးရလက္ထက္၌ စံခ်ိန္တင္ သစ္ထုတ္ယူခြင့္ျပဳသည့္ ႏွစ္မွာ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ၿပီး တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၆၄၈၉၆၈ တန္ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ စတင္တာဝန္ယူသည့္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၌ပင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း သစ္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၂၄ သိန္းနီးပါးအထိ ထုတ္ယူခြင့္ေပးခဲ့ရာ ၁၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း စံခ်ိန္တင္ သစ္ထုတ္ယူခြင့္ ေပးခဲ့သည့္ႏွစ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္ကို ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ထိုမွ်မက ျပည္ပသို႔ ကြ်န္းႏွင့္ သစ္မာတင္ပို႔ရာတြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း အမ်ားဆံုးစံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့မႈမွာလည္း ယခုသမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ခဲ့သည့္ႏွစ္မွာ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ဘ႑ာႏွစ္ကျဖစ္ၿပီး တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁ဝ သိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္က တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၂ သိန္းေက်ာ္အထိ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က စံခ်ိန္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထပ္မံ၍ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ကလည္း တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၅ သိန္းေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ထပ္မံစံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၁ဝ- ၂ဝ၁၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္အတြင္း သစ္တန္ခ်ိန္ ၂၅ သန္းကိုသာ ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္မူ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္အတြင္း တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၃၇ သန္းေက်ာ္အထိ တန္ခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုတင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ထို႔အတြက္ စံခ်ိန္တင္သစ္ခုတ္ခြင့္ႏွင့္ သစ္ပို႔ခြင့္ကို ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္သာ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
၁၄ ႏွစ္အတြင္း သစ္ထုတ္ယူခြင့္မ်ားကို မ်ားျပားစြာ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း သစ္ထုတ္ယူခြင့္ အမ်ားဆံုးရရွိသည့္ ထူး၊ ျမတ္ႏိုးသူ၊ တင္ဝင္းထြန္း ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ ေလးႏွစ္အတြင္း သစ္အမ်ားဆံုး ထုတ္ယူခြင့္ရသည့္ ထိပ္ဆံုး ကုမၸဏီ ၁ဝ ခုထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ေအးရွားေဝါလ္ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခြဲျဖစ္ေသာ Lucre Wood၊ ယခင္စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းသားျဖင့္ ပတ္သက္သည့္ MRT ကုမၸဏီ၊ Nature Timber၊ Wood World၊ Momentum၊ ထြန္းျမတ္ေအာင္ စသည္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ထိပ္ဆံုးအခြန္ထမ္း ၁ဝ ဦးအတြင္း အဆိုပါကုမၸဏီ အမည္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္လာျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
Written by - မာန္သူရွိန္
eleven

No comments :