Sunday, 1 February 2015

ေရနံေခ်ာင္းမွလူထုပရိတ္သတ္ ျကိဳဆုိေနေသာပုံရိပ္မ်ား

ေရနံေခ်ာင္းကတည္းခိုမယ့္
မဟာဓမၼိကာမရာမစမၸာယ္ရံုေက်ာင္းတိုက္ေရာက္ရွိ
ေရနံေခ်ာင္းမွလူထုပရိတ္သတ္
ျကိဳဆုိေနေသာပုံရိပ္မ်ားNo comments :