Sunday, 2 March 2008

ျပတ္ျပတ္သားသား၊ တိုက္ပြဲ၀င္စို႔စက္တင္ဘာေတာ္လွန္ေရး၏ တိုက္ပြဲမီးေတာက္ကား ျပည္သူတို႔၏ ရင္ထဲတြင္ တျမည့္ျမည့္ က်ြမ္းေလာင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ေတာက္ေလာက္လာမည့္ အေျခအေနရွိပါသည္။ ထိုမီးညြန္႕ကို ခ်ိဳးရန္၊ လူထု၏ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္အဟုန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမွဳကို မ်က္လွည့္ျပရန္ နအဖတို႔က ၀ွက္ဖဲတခုကို အသံုးျပဳလိုက္ပါသည္။ ယခု ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကျငာခ်က္ကား ထို၀ွက္ဖဲပင္ ျဖစ္သည္။
အလားတူ၀ွက္ဖဲမ်ိဳးအား နအဖတို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ သံုးခဲ့ဖူးပါျပီ။ (၁၉၈၈)ကာလ၊ လူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီးအျပီးတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္၊ ပါတီမ်ားေထာင္ခြင့္ေပးမည္စသည့္ ၀ွက္ဖဲႏွင့္ လူထုရင္ထဲမွာ တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္အဟုန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္ျပဳတ္က်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွစ္ခုတြင္ စစ္အာဏာရွင္ ျပဳတ္က်ေရးသည္ ပထမဆံုး ဦးစားေပးရမည့္ အခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္ ရွိေနသေရြ႕ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေပမယ့္ ထိုကာလက စစ္အာဏာရွင္တို႔ ကစားသည့္ လွည့္ကြက္ထဲတြင္ အတိုက္အခံမ်ား ပိတ္မိကုန္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားစြာကို ေသြးေျမက်ေစခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရကို ယံုစားမိခဲ့ၾကသည္။ ”ေရြးေကာက္ပြဲလို႔ အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာလႊဲေပးျပီးလွ်င္ စစ္တန္းလ်ားျပန္မည္“ဆိုသည့္ စကားကို အဟုတ္ထင္ခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးက ပထမျဖစ္သြားသည္။ စစ္အာဏာရွင္ ျပဳတ္က်ေရးက ဦးစားေပးအဆင့္မဟုတ္ခဲ့ေတာ့ပါ။
ယင္းအခ်က္ကို န၀တတို႔က ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်သြားခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိန္တန္၍ သူတို႔ဇာတိရုပ္ျပကာရမ္းကားလွ်င္ အတိုက္အခံမ်ားဘက္မွ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအရွိန္ယူသြားႏိုင္မည္ကို ၾကိဳတင္တားဆီးသည့္အေနျဖင့္ အသည္းအသန္ စီမံခ်က္ခ်ကာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူလိုက္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးကိုသာ ပစ္မွတ္အျဖစ္ ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ရြယ္ထားလိုက္သည္။ (၁၉၈၈) မွ (၁၉၉၀) အတြင္း န၀တႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူလိုက္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား မနည္းခဲ့ပါ။

အတိုက္အခံမ်ားကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ ဆႏၵမွန္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးခဲ့ၾကသည္။ အတိုက္အခံမ်ား ေအာင္ပြဲရခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား တာ၀န္ေက်ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ေပၚထြန္းလာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလာဒ္မ်ားသည္ အသက္မ၀င္ခဲ့။ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳမွဳကိုေတာ့ ခံခဲ့ရပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကျခင္း၏ မူလရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚကို တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါသလား။ မလွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါး ရွိလာခဲ့ပါျပီ။အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ စစ္အာဏာရွင္ျပဳတ္က်ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေသြဖည္သြား၍သာ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚပညာရွင္ စမ္တာရာနာက “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it” ဟူ၍ ဆိုဖူးပါသည္။ ယခုအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ကာလအတြင္းတြင္ န၀တ၊ နအဖတို႔ ကစားခဲ့ၾကသည့္ ကစားကြက္မ်ားကား စံုခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသည့္ နည္းပရိယာယ္မ်ိဳးစံုကိုလည္း အတိုက္အခံမ်ားတင္မက ႏိုင္ငံတကာပါ ၾကံဳခဲ့ၾကရျပီးျဖစ္သည္။ လွည့္စားျခင္းမ်ိဳးစံုကိုလည္း ခံစားခဲ့ၾကရျပီး ျဖစ္သည္။

ယခုအၾကိမ္ကေတာ့ ကစားပြဲၾကီးပါသည္။ အကြက္မွားျခင္း လံုး၀အျဖစ္ခံ၍ မရေတာ့ပါ။ ျပည္သူလူထုကို မေရရာသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ ေ၀၀ါးေစသည့္ သတင္းစကားမ်ား ေပးျခင္း လံုး၀လုပ္၍ မရပါ။ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းသာရွိပါသည္။ ပြဲဖ်က္ရပါမည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို တက္ညီလက္ညီႏွင့္ ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္ရပါမည္။ သားစဥ္ေျမးဆက္ စစ္က်ြန္ဘ၀ မေရာက္ေရးအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ၾကရပါမည္။ တပ္ဦးကလဲ တပ္ဦးတာ၀န္ေက်ေစခ်င္ပါသည္။ ျပည္သူတို႔ ေရြးေကာက္ခဲ့သည္မွာ ရမ္းကားေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လိုစိတ္ႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေသေရးရွင္ေရးတြင္ ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္သင့္ပါသည္။

နအဖက အၾကံၾကီးၾကံကာ ယုတ္မာထားသည့္ လွည့္ကြက္ျဖစ္ပါသည္။ အျပဳတ္တိုက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေနသည့္ လူထုတိုက္ပြဲအရွိန္ကို လမ္းလႊဲႏိုင္ရံုမက၊ ၄င္းတို႔ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းျပေျမပံု အဆင့္တဆင့္ ေအာင္ျမင္ေရးကိုပါ ဦးတည္ထားပါသည္။ အနီးဆံုးအခ်ိန္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲတင္မက ေနာင္ႏွစ္ႏွစ္တာကာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုပါ အဘယ္ေၾကာင့္ ပူးတြဲေၾကျငာရသနည္း။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကိုသာ တိုက္ရိုက္ပစ္ခတ္လာမည့္ ျမားခ်က္မ်ားကို ျဖာထြက္ေအာင္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား ေ၀၀ါးေအာင္၊ အတိုက္အခံမ်ားအတြင္း အျငင္းအခံုမ်ားျဖစ္ေအာင္၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳမွဳရေအာင္ မသမာနည္းျဖင့္ ၾကံေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရျခင္း၊ မ၀င္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားက ဆႏၵခံယူပြဲ ဆန္႕က်င္ေရးထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္မဟုတ္ပါေလာ။

ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥသည္ ယခုလိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေရးၾကီးခြင္က်ယ္ လုပ္ေနရမည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ နအဖလႊဲလိုက္သည့္ လမ္းေပၚသို႔ မတက္ၾကမိေစရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ပါ၀င္ေရးဆိုေသာ အခ်က္မ်ားသာ အဓိကပါ၀င္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒၾကီး အတည္ျပဳျပီးမွ ေပၚထြက္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အႏိုင္ရပါတီ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ နအဖၾကိဳးကိုင္ၾကံ့ဖြတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အင္အယ္လ္ဒီပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မည္သည့္အဖြဲ႔ပင္ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရရွိေသာ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးရွိေသာ ႏိုင္ငံတခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္၏ အခန္းက႑မၾကီးထြားေရးသည္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ပင္ ျဖစ္သျဖင့္ စစ္တပ္က႑ၾကီးထြားေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ရန္သူပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ပါ၍ စစ္အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဟူေသာ လမ္းစဥ္ႏွစ္ခုကိုသာ စြဲစြဲနစ္နစ္ ဆုပ္ကိုင္၍၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္တြယ္ေစမည့္၊ ေရႊရည္စိမ္ဒီမိုကေရစီစနစ္သာ ေပၚထြက္ေစမည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို ၀ိုင္း၀န္းကန္႕ကြက္ၾကရင္း၊ လူထုတိုက္ပြဲနည္းျဖင့္ စစ္အစိုးရျဖဳတ္ခ်ေရး တိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္္ႏႊဲၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရေပသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးသည္ ------ပထမ
ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ -----ဒုတိယ။
ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ကန္႔ကြက္ေရး- ဒို႔အေရး
စစ္အစိုးရျပဳတ္က်ေရး- ဒို႔အေရး
လူထုတိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ေရး-ဒို႔အေရး။

ထပ္၍ဆိုပါမည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးသည္ ------ပထမ
ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ -----ဒုတိယ။
ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ကန္႔ကြက္ေရး- ဒို႔အေရး
စစ္အစိုးရျပဳတ္က်ေရး- ဒို႔အေရး
လူထုတိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ေရး-ဒို႔အေရး။

ခင္မမမ်ိဳး (၂၉၊ ၂၊ ၂၀၀၈)3 comments :

Myanmar Ahaya said...

Ko Moe Thee, Tun Kyi' daughter and his grandsons came back to US this year and they own a big house in Cherry Hill,NJ. It is very painful to see them living here like an innocent millionaire family and using enormous amount of money which is the properties of Myanmar people. They have no rights to come here and live like that. Shame on them.

Myanmar Ahaya said...

Ko Moe Thee,
Tun Kyi' daughter and his grandsons came back to US this year and they own a big house in Cherry Hill,NJ. It is very painful to see them living here like an innocent millionaire family and using enormous amount of money every week which,in fact,belongs to Myanmar people. They have no rights to come here and live like that. That's a shame they got the visa. Shame on them.

Myanmar Ahaya said...

Ko Moe Thee,
Tun Kyi' daughter and his grandsons came back to US this year and they own a big house in Cherry Hill,NJ. It is very painful to see them living here like an innocent millionaire family and using enormous amount of money every week which belongs to Myanmar people, not to them. They have no rights to come here and live like that. That's a shame they got the visa. Shame on them.