Wednesday, 29 February 2012

ဦးသိန္းစိန္ မိန္ ့ခြန္း


ဦးသိန္းစိန္ မိန္ ့ခြန္း  လာေနပါတယ္။  MRTV4 က ေန လႊင့္ေနပါတယ္။ 
သူ အစိုုးရ အဖြဲ  ့ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေတြကိုု ရွင္းလင္းေနတယ္။ 
အမ်ိုုးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး နဲ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု ဘယ္လိုုၾကိဳးပန္းခဲ့တယ္ဆိုုတာကိုုေျပာေနတယ္။ All Inclusive  ျဖစ္ဖုုိ ့ အတြက္ၾကိဳးပန္းေနတယ္
ိဆိုုတယ္။ ဒီလိုုၾကိဳးပန္းမႈေၾကာင့္ နိင္ငံေရးအဖြဲ ့စည္းေတြက ျပည္သူကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါ၀င္ဖိုု ့  
အားထုုတ္လာျပီလိုု ့ဆိုုတယ္။ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသားခြင့္ကိုုလဲ အမ်ားဆံုုးေပးခဲ့တယ္လိုု ့ဆိုုတယ္။ ႏွစ္ၾကိမ္ တိုုင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့တယ္ဆိုုတယ္။ 
နိင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာ ေတြကိုု လဲ ၾကိဳဆိုုခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတိုု ့ကလဲပူးေပါင္း ပါ၀င္လာတယ္
လိုု ့ဆိုုတယ္။   ေခတ္အဆက္ဆက္က အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုုခဲ့တဲ့ တိုုင္းရင္းသားေတြ ပါ၀င္နိင္
ဖိုု ့ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္မယ္လိုု ့ဆိုုတယ္။  တဖက္နဲ  ့ တဖက္ အထင္အလြဲတာေတြကိုု 
သူအစိုုးရလက္ထက္မွာ အဆံုုးသတ္မယ္လိုု ့ဆိုုတယ္။ ဗမာ ဆိုုတာလဲ တိုုင္းရင္းသားထဲက 
တိုုင္းရင္းသား တမ်ိဳးသာျဖစ္တယ္လုုိ ့ဆိုုတယ္။  လက္နက္ကိုုင္တိုက္ေနတဲ့ တိုုင္းရင္းသား 
လူငယ္တဦးနဲ ့ သူေတြ တယ္။  ဒီလူငယ္က က်ေနာ္တိုု ့လဲ Lap Top ေတြ ကိုု ကိုုင္ခ်င္ပါတယ္လုုိ ့
သူကိုု ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ သူသိပ္ခံစားခဲ့ရတယ္လိုု ့ဆိုုတယ္။ 

ကခ်င္ေတြနဲ ့ပတ္သက္လိုု ့ကေတာ့ စစ္သားေတြကိုု မိမိကိုုယ္ပဲခုုခံ ပါလိုု ့ ညြန္ၾကားထားတယ္လိုု ့ဆိုုတယ္။ တဖက္နဲ ့ တဖက္ လက္ညိဳးထိုုး ေနလိုု ့မျပီး  ျပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈကိုုရပ္စဲ ဖိုု ့လိုုပါတယ္။ အျပစ္ခတ္ရပ္စဲဖိုု ့က 
ကခ်င္နဲ ့ အစိုုးရရဲ ့ တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ လုုပ္ထားတယ္။ 
ပထမ အဆင့္- ျပည္နယ္အဆင့္။ ဒီအဆင့္မွာကိုုယ္နယ္ေဒသ အတြင္းမွာကိုုယ္ေန။ လက္နက္ကိုုင္ထား။ တျခားျပည္နယ္သြားရင္ လက္နက္မကိုုင္ရ။  နိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြကိုု
လုုပ္မယ္။ 

ဒုုတိယအဆင့္ - ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္။ ဒီအဆင့္မွာ ခြဲမထြက္ရဘူး။ ဒိုု ့တာ၀န္အေရးသံုုးပါးကိုုလက္ခံ။  မူးယစ္ေဆး၀ါးမထုုတ္ရ။ တခုုတည္းေသာ တပ္မေတာ္မူကိုုလက္ခံ။   အေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ ဖြဲ ့စည္းပံုုကိုု အမ်ား သေဘာ နဲ ့ျပင္။

တတိယဆင့္ -  နိင္ငံေတာ္၊ အတိုုက္ခံ၊ တိုုင္းရင္းသားေတြပါတဲ့လြတ္ေတာ္မွာ လက္မွတ္ထိုုးျပီး 
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုုမယ္။ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေတြကိုုလုုပ္မယ္။

ေသနပ္ကိုု္င္ျပီးရပ္တည္ေနတဲ့ တိုုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြ လက္ေတာ့ကြန္ျပဴတာကိုုင္ျပီး
ထည္ထည္၀ါ၀ါရပ္တည္နိင္ဖုုိ ့အတြက္  နိင္ငံေတာ္နဲ့ ပူးေပါင္း ဖိုု ့လိုုေၾကာင္း။ 

ျမန္မာ စီးပြားေရးဦးေမာ့ဖိုု ့လိုုေၾကာင္း။ သူအစိုုးရလက္ထက္မွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးပီပီျပင္ျပင္ 
ျဖစ္ဖိုု ့ မိုုက္ခရိုုစီးပြားေရးျဖစ္ဖိုု ့ အတြက္ ၾကိဳးပန္းေနေၾကာင္း။ စီးပြားေရးပိတ္စိုု ့မႈ၊ နိင္ငံတကာစီးပြားေး ပ်က္ေနတဲ့ဒီကာလမွာ အစြမ္းကုုန္ၾကိဳးပန္းေနေၾကာင္း။ အခြန္ ေတြကိုုေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း။ 

နိင္ငံျခားေငြလဲမႈ ႏႈန္းထားကိုုလဲ ျပင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ။  သြင္းကုုန္ထုုတ္ကုုန္လိုုင္စင္မ်ားကိုုလဲ 
ခ်မွတ္ေပးေနေၾကာင္း။  ဆန္စပါးလြတ္လပ္စြာ သယ္ယူခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ။ 
မိုုဘိုုင္းလ္ဖံုုး ကိစ မွာလဲ  တည္ေဆာက္ေရး လုုပ္ေနရပါေၾကာင္း ျပီးသြာင္းရင္ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း။ ကား ေစ်းႏႈန္း ကိုုလဲ က်ေအာင္လုုပ္ေပးမယ္ဆိုုေၾကာင္း။   အမ်ား ပိုုင္ကုုမဏီ ကိုုၾကိဳးပန္းေနေၾကာင္း 
ပုုဂလိက ဘဏ္ေတြကိုုအားေပးေနေၾကာင္း။ စက္မႈ လုုပ္ငန္းေတြ အေသးစားအလတ္စားအၾကီးစားေတြ အားေကာင္းလာေအာင္လုုပ္ေနပါေၾကာင္း။ 

နိင္ငံပိုုင္ လုုပ္ငန္းေတြကိုု လည္း လူတစုုလက္ထဲ မေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း။ 
ျပည္တြင္းျပည္ပ တတ္သိပညာရွႈင္ေတြရဲ  ့ အၾကံညဏ္ေတြအတိုုင္း ပုုဂလိက လုုပ္ငန္းေတြ ဖြင့္ျဖိုုးလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း။ 

ဖက္စံုုဖြင့္ျဖိဳးတိုုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ အတိုုင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း။  
လူလတ္တန္းစား မ်ားလာေအာင္လုုပ္ေနေၾကာင္း။ အလုုပ္ကိုုင္ မ်ားလာေအာင္လုုပ္ေနေၾကာင္း။
နည္းပညာစီမံခန္ ့ခြဲ မႈေတြကိုု ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း။ 

သူနဲ့တကြ ဒုုတိယသမတ ႏွစ္ဦး ၊ အစိုုးရအဖြဲ ၀င္ေတြဟာ  တစိတ္တ၀မ္းထည္းရိွေနေၾကာင္း။ 
ေနရာအႏွံ က ေ၀ဖန္ မႈေတြကိုု သိေနရတယ္။   ေခါင္းမာဂိုုဏ္းနဲ ့ အေပ်ာ့ဂိုုဏ္း မကြဲပါေၾကာင္း 
လူတေယာက္ျခင္းရဲ ့ အက်င့္စာရိုုက္ေၾကာင္း အေကာင္ထည္ေဖၚမႈကြဲေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း

နိင္ငံေတာ္အစိုုးရအေနနဲ ့ အားေကာင္းဖိုု ့လုုိေၾကာင္း။   က်ေနာ္တိုု ့ဟာ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း 
မလိုုအပ္တာေတြကိုုေလ်ာခ်။ နိင္ငံသားေတြေကာင္းၾကိဳးကိုုက်ိုုးပန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
အစည္းေ၀းေတြနဲ ့အခ်ိန္ကုုန္မေနပါေၾကာင္း။ 

 ေခတ္ဆက္အဆက္ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့  လဘာ္စားမႈၾကီး ကိုု လည္း အသိေပးျခင္း၊ ကတိေပးျခင္း။ အေရးယူျခင္း ေတြနဲ ့ နိမ္နင္းေနပါေၾကာင္း။ ေခတ္အဆက္ဆက္ စူး၀င္ေနတဲ့ 
အဆူးေတြကိုု ထုုတ္ေနပါေၾကာင္း။ 

အေၾကြးမွီ  ေတြ ျပန္ေလ်ာ၊ လစာတိုုးျမင့္မႈေတြကိုု လဲ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း။ 
လူတန္းစားကြာဟ ခ်က္ ရိွေနတယ္။ ျပည္သူ၀င္ေငြနိမ္က်။ အပိုု ကုုန္က်စာရိတ္ ေတြေလ်ာခ်ဖိုု ့ေစတနာ နဲ ့ လုုပ္မယ္။ 

၀န္ထမ္း က လူဦးေရ  ၃ဒသမ ၇ ရာခိုုင္ႏႈန္းရိိွေၾကာင္း။  ၀န္ထမ္းေတြလစာ တိုုးျမင္မယ္ဆိုုလိုု 
ကုုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာ ခဲ့ေၾကာင္း။  လစာတိုုးဖိုု ့ဆိုုတာ ပါးစပ္က ေျပာလြယ္သေလာက္ 
လက္ေတြမလြယ္ပါ။ ေျမစမ္း ခရမ္းပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ေနရပါေၾကာင္း။ 

ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါး မႈေတြကိုု လူသားဂုုဏ္သိကာနဲ့အညီေနနိင္ဖိုု ့ အစိုုးရ၊ အန္ဂ်ီအိုု ေတြအကူညီနဲ ့လုုပ္မယ္။  ၂၆ ရာခိုုင္းရိွေနတဲ့ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါမႈကိုု ၁၅ ရာခိုုင္ႏႈႏ္းအထိ
ေလ်ာခ်ပါမယ္။  ကုုလသမဂရည္မွန္းခ်က္ေတြအတိုုင္း ျဖစ္လာေအာင္လုုပ္သြားပါမယ္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ကိုု ပိုုရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း။ ဒီမိုုကေရစီလူဘာင္တည္ေထာင္ တဲ့ေနရာမွာ  အသိပညာအေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းျဖစ္လာေအာင္လုုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ နည္းပညာေခတ္မွာပညာေခတ္ မွာ
အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ တယ္လီကြန္ယက္ေတြကိုု ပိုုျပီးလုုပ္ပါမယ္။

က်မာေရး ၄ ဆျမင့္တင္မယ္။ ပညာေရး ၂ ဆျမင့္ပါမယ္။

သဘာ၀ အရင္းျမစ္ေတြကိုု အေျခခံ တဲ့  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကိုု ဦးစားေပး မႈထက္ ထုုတ္လုုပ္မႈကိုု
အေျခခံ ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကိုုလုုပ္ပါတယ္။ 

ေနာက္ျပန္လွန္မက်ဖိုု ့တြက္ ၀ိုုင္းကူေပးၾကဖိုု ့ ေျပာလိုုပါတယ္။ ဒီမုုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ အရပ္ဖက္လူအဖြဲ ့ အစည္း အန္ဂ်ီ အိုု ေတြ ရွင္သန္ဖိုု ့လုုိတယ္။  မ်ားလာတာကိုုေတြ ့ရတယ္။ ဂုုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္တယ္။
အေရးၾကီးတဲ့အခန္းကဏမွာရိွေနတယ္။  ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုုပ္သမား သမဂေတြေပၚလာေအာင္ လုုပ္ေနပါတယ္။

အမ်ိးသားလူအခြင့္အေရး  အဖြဲ ့ကိုု ဖြဲ ့ျပီးလူအခြင့္အေရးကိုုလည္းဖြဲ ့ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း။
ဂလိုုဘယ္လိုုက္ေဇးရွင္းမွာ ျပတ္က်န္ေနတဲ့ က်ေနာ္တိုု ့နိင္ငံ   အမွီလိုုက္နိင္ဖိုု ့အတြက္ ျမန္မာ ့အမ်ိးသားေရး Soft Power  ေတြမ်ားလာေအာင္လုုပ္သြားပါမယ္။

rule of law ျမင့္မားလာေအာင္၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေအာင္ုုလုုပ္မယ္။
၀င္ေငြတိုုးေအာင္လုုပ္မယ္။ ဂုုဏ္သိကခါျမင့္ေအာင္လုုပ္ပါမယ္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေအာင္လုုပ္ေပးၾကပါ။ တျခားအဖြဲ ့စည္းေတြကလည္း တည့္မတ္ေအာင္လုုပ္ေပးၾကပါ။
တိုုင္းရင္းသားဆႏကိုု  အသက္ နဲ ့ရင္းျပီး အရိုုးေၾကေၾက လုုပ္ပါမယ္ဆိုုတာကိုုေျပာၾကားရင္း
နိဂံုုးခ်ဳပ္ပါတယ္။ 3 comments :

Anonymous said...

အလြန္ေကာင္းပါသည္။ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစ....

Anonymous said...

Wheeeewwwww....... We had come a long way. Lets do it again boys. We are well aged already, but will do again for our new generation's goodness sake. This is the last time, reach out and take a STAR for Myanmar(Burma).

လူလြန္မသား said...

တတိယဆင့္ - နိင္ငံေတာ္၊ အတိုုက္ခံ၊ တိုုင္းရင္းသားေတြပါတဲ့လြတ္ေတာ္မွာ လက္မွတ္ထိုုးျပီး
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုုမယ္။ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေတြကိုုလုုပ္မယ္။

အဲဒီတတိယအတင့္မွာ..ႏိုင္ငံေတာ္..ႏွင့္.......ေတြပါတဲ့.. ဆိုၿပီးသုံးသြားပါတယ္။ အရင္ကအတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ.တပ္မေတာ္ကိုေျပာတာလား..အစိုးရကိုေျပာတာလား..ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေျပာတာလား. ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကိုေျပာရင္ေတာ့..အတိုက္အခံေတြနဲ႔..တိုင္းရင္းသားေတြက.ႏိုင္ငံျခားသားေတြေပါ့.။ အဲဒီလို ႏိုင္ငံေတာ္ မဟုတ္တဲ့. ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့ သူေတြကို ေျပာသလိုေပါ့ေနာ.