Sunday, 11 March 2012

လက္ေတာ့ပ္ကိုင္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား  ( ေက်ာ္သူ )
လက္ေတာ့ပ္ကိုင္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပန္ေတာ့လည္းကၽြန္ေတာ္နားမလည္။မတတ္ကၽြမ္း။မ.ဆ.လေခတ္တြင္ ႀကီးျပင္းလာသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ပညာေရးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားထဲတြင္တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပညာေရးအစမ္းသပ္ခံလူသားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ရသည္။ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးႏွစ္႐ူပေဗဒႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့သည္။ ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားလည္းမရ။အဂၢမဟာဘြဲ႔၊သေရစည္သူဘြဲ႔ေတြဆိုရင္ ေဝးေရာေပ့ါ။ပညာေရးကို အဲဒီလုိ ကၽြန္ေတာ္မုန္းခဲ့။ စိမ္းကားခဲ့သည္။ဟုကၽြန္ေတာ္သာသမၼတႀကီးျဖစ္ခဲ့ရင္ ေဆာင္းပါး တြင္ ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏တစ္ႏွစ္ျပည့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္မိန္႔ခြန္းတြင္တကၠသိုလ္ေတြစာသင္ေက်ာင္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ညီတဲ့သင္႐ိုးၫႊန္းတန္းေတြကိုသာမကစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုပါ ဒြန္တြဲေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားတြင္သမား႐ိုးက် စာၾကည့္တိုက္မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အြန္လိုင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဆရာ/မမ်ား၏အရည္အေသြးျမႇင့္မားေရး လက္ေတြ႔အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၊ကြန္ယက္မ်ားျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေရးမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ အျပင္ေသနတ္ကိုင္ေသာလက္မ်ားကိုလက္ေတာ့ပ္ကိုင္ေသာလက္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းေပးမည္ဟူေသာသမၼတႀကီး၏မိန္႔ခြန္းစကားအရပညာေရးဟူေသာစကားလံုးအားကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ခင္မိသည္။ ျမတ္ႏိုးမိ ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပညာေရးတြင္အားနည္းခဲ့ေသာအထူးအားျဖင့္အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္တြင္အားနည္းခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာၾကမည့္ လူငယ္/႐ြယ္ မ်ားအားအသိပညာ၊အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ရန္အတြက္လုပ္အားေပးဆရာ/မမ်ား၏ ေကာင္းမႈအကူ အညီျဖင့္ကြန္ျပဴတာသင္တန္းမ်ား၊လူမႈေရးသင္တန္းမ်ား၊ဒီဇိုင္နာ(အပ္ခ်ဳပ္)သင္တန္း၊ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈ လူမႈဆက္ဆံေရးသင္တန္း၊ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကိုဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္စတင္၍ ေႏြရာသီသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာတြင္ ေက်ာင္းသား/သူဦးေရ(၁၀၀) ေက်ာ္ခန္႔သာ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္းယခု၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္း၌ ေက်ာင္းသား/သူဦးေရ (၈၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။
၁၀.၃.၂၀၁၂ရက္ေန႔တြင္ကေလးငယ္မ်ားအား ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ေရာက္ၾကရမည့္ တန္းခြဲမ်ားအား ခြဲျခားႏိုင္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားကို နံနက္ (၉း၀၀) နာရီ၊ နံနက္(၁၁)နာရီ၊ ေန႔လည္(၁း၀၀)နာရီစသျဖင့္အခ်ိန္မ်ားခြဲ၍စစ္ေဆးေျဖဆိုမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေပးခဲ့သည္။ ယခင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ တက္ေရာက္ၾကေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ဆိုကၠား၊စက္ဘီး၊ ေျခလ်င္တုိ႔ျဖင့္လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္းယခု၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ပညာသင္ၾကားရန္ လာေရာက္ေသာကေလးငယ္မ်ားအားဆိုကၠား၊စက္ဘီးတို႔အျပင္TAXI၊ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တို႔ျဖင့္ လူတန္းစားအလႊာေပါင္းစံုမွလာေရာက္၍ပို႔ေဆာင္မႈကို ေတြ႔႐ွိရသည့္အတြက္မ်ားစြာေက်နပ္ပီတိျဖစ္မိေတာ့သည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားျဖစ္ၾကေသာစီးပြားေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ အားကိုးအားထားရာ ေနရာ႒ာနတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဆိုလွ်င္ စီးပြားေရး ေကာင္းသူမ်ား၊ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားကပါမိမိတို႔၏ရင္ေသြးငယ္မ်ားအားလာေရာက္၍ ပညာေရး၊လူမႈေရး၊ဘာသာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းလိမၼာေသာမ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာရန္ ယံုၾကည္မႈ ျပည့္ဝစြာျဖင့္ လူတန္းစားေပါင္းစံုမွ လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္လူသားအက်ိဳးထမ္း႐ြက္ရက်ိဳးနပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
1 comment :

Anonymous said...

ကိုေက်ာ္သူ ခင္ဗ်ားဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၇ဲ႔ သူ၇ဲေကာင္းပါ။