Friday, 30 March 2012

လြပ္လပ္မွ်တသန္႕ရွင္းေသာေရြးေကာက္ဟု မထင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းစာရွင္းပြဲတြင္ေျပာ။

 ဓါတ္ပံု- ေအပီ
ယေန႕နံနက္ (၉)နာရီမွစတင္ကာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ကို ၁နာရီႏွင့္၄၅မိနစ္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းစာဆရာ ၃၅၀ဦးခန္႕တက္ေရာက္ သတင္းယူေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းစာဆရာမ်ားအား ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရာမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲဟု မထင္မိေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိဆိုင္းငံ့မဲဆႏၵနယ္(၃)နယ္ေျမသည္ တိုက္ပြဲမႈျဖစ္ပြားေနေသာ နယ္ေျမမ်ားမဟုတ္ဘဲ ေအးခ်မ္းစြာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်မႈသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္းတို႕ကို သတင္းေထာက္မ်ားအားေျပာၾကားခဲ့သည္။ သတင္းေထာက္မ်ား၏အေမးမ်ားကိုလည္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။


သတင္းေထာက္မ်ားရဲ႕အေမးမ်ားကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ားအေပၚထုတ္ျပန္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ယခုေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း The Messenger ဂ်ာနယ္ ၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေျဖၾကားခဲ႕သည္။The Messenger ဂ်ာနယ္မွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည္႔မည္႔ မီဒီယာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင္႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္႔စည္းကမ္းခ်က္မ်ား မွာ မီဒီယာမ်ားအတြက္အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္ဟုသံုးသပ္ေနသည္႔အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္ုးစုၾကည္ေနျဖင္႔ မည္ကဲ႔သို႔သံုးသပ္ေၾကာငး္ေမးျမန္းခဲ႔ရာစည္းကမ္းခ်က္ေတြက မီဒီယာေတြအတြက္ ခက္ခဲတယ္ဆိုရင္ခက္ခဲတာေပါ႕ အခုေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဲဒီအခက္အခဲကလဲ အားနညး္ခ်က္တစ္ရပ္ပဲ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္ုးစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမစ္ဆံုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အားလံုးလက္ခံႏိုင္ေသာထာရအေျဖကိုရွာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငါးႏွစ္ရပ္တန္႔ရံုႏွင့္မရေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ျပည္သူ႔လြတ္ေတာကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ျဖင့္္လြတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရွိပါက၀န္ႀကီးေနရာတစ္ေနရာအတြက္ကမ္းလွမ္းလာပါကလက္ခံရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိသိလိုေၾကာင္းျပည္တြင္းအပါတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္တစ္ခုမွသတင္းစာဆရာတစ္ဦးကေမးျမန္းရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က " ၀န္ႀကီးေနရာအတြက္မကမ္းလွမ္းေသးဘဲနဲ႔ လက္ခံမယ္လက္မခံဘူး မေျပာသင့္ေသးပါဘူး။လြတ္ေတာ္ထဲေရာက္ဖို႔လုပ္ရတာလြယ္လြယ္ေလးလုပ္ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္လြတ္ေတာ္ထဲကလည္း ခဏေလးနဲ႔ထြက္သြားမွာလည္းမဟုတ္ပါဘူး " ဟုျပန္လည္ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆနု္းစုၾကည္၏လံုျခံဳေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းမ်ားအတြက္သီသန္႔လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိမရွိ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကၽြန္မအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြၾကားထဲမွာေနတာဆိုေတာ႔ လံုျခံဳေနပါျပီ၊ လံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သီးျခားစီစဥ္စရာမလုိပါဘူးဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသြားခဲ႔သည္။


"လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အသံတစ္သံကေတာင္ တစ္ကမၻာလုံးကို ျပန္႔ႏိုင္ပါတယ္။ လူထုအသံကို တစ္ကမၻာလုံးက ၾကားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္" ဟု သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ အေမးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။
တနဂၤေႏြေန႕တြင္က်င္းပေတာ့မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနႏွင့္ ဘယ္ေလာက္အထိ အႏိုင္ရမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားပါသလ ဟုေမးျမန္းမႈကုိ ကၽြန္မတုိ႕ အေနနဲ႕ မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ား အႏုိင္ရလိမ့္မယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္ဟု ေျဖၾကားခဲ႕သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၄ေနရာတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။


1 comment :

ellieshilton said...

Great post, you have pointed out some superb details, I will tell my friends that this is a very informative blog thanks.
IT Company India