Saturday, 31 March 2012

ၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရရဲ႕ မဲစာရင္းႏွင့္ ၾကိိဳတင္မဲေပးမႈႈညစ္ပါတ္မႈမ်ားစုစည္းမႈ(၁) NLDပါတီေပးကြက္လပ္တြင္အမွန္မခ်စ္ႏိုင္ရန္ ဖေယာင္းမ်ားသုတ္လိမ္းထားမႈပိုမိုမ်ားျပား။ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕နယ္္ မဲရံုမ်ား၌ ၾကိဳင္တင္မဲေပးသည္႔ မဲမ်ားအနက္ မဲျခစ္ရမည္႔ေနရာမ်ားတြင္ ဖေယာင္းမ်ား သုတ္ထားေသာေၾကာင္႔ ဆႏၵျပဳ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးျခစ္၍ မရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕တြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအသင္း၀င္မ်ားအား ၾကိဳတင္မဲေပးခြင္႔ကဒ္ျပား တစ္ဦးလွ်င္ ၃ ကဒ္စီထုတ္ေပးထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မဲရံုနံပါတ္ ၃ တြင္ မဲေပးခြင္႔ရသည္႔ ကဒ္ျပားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာသိဒၶိရပ္ကြက္၌ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ္လည္း မဲစာရင္းတြင္ မပါ၀င္သူမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၃၀-၃-၂၀၁၂ ညေန (၄)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ေဒၚၿငိမ္းေက်းရြာမဲရံုအမွတ္(၂)မွ မဲေပးရမည့္အဖိုး အဖြားမ်ားမလာေရာက္ႏိုင္သျဖင့္  ေျမးျဖစ္သူမ၀တ္ရည္မွ ႀကိဳတင္မဲလာယူရန္ (ရပ္၊ေက်း) ေကာ္မတီသို႔ သတင္းပို႔ခဲ့သည္။ ထုိအခါအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူကိုေက်ာ္ႏိုင္ဦးမရွိသည့္အတြက္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ကိုမင္းလြင္က ရ.ယ.ကရံုးသို႔ မ၀တ္ရည္အားလာခဲ့ရန္ဖိတ္ေခၚၿပီး စာေရးမင္းမင္းဦးႏွင့္ ကိုမင္းလြင္တို႔က အဖိုး၊ အဖြားသံုးဦး စလံုးအတြက္ ကိုယ္စားမဲေပးသြားရန္ မ၀တ္ရည္အားေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္မ၀တ္ရည္က သံုးဦးစလံုးအတြက္ အန္အယ္လ္ဒီကို မဲေပးခဲ့သည္။ ထိုအခါ မဲစာအိတ္ကိုပိတ္မည့္အခ်ိန္တြင္ ကိုမင္းမင္းဦးႏွင့္ ကိုမင္းလြင္တို႔က စာအိတ္ကိုမပိတ္ခိုင္းပဲဒီအတိုင္းထားလိုက္ပါဟုေျပာခဲ့ၿပီးယူသြားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ၀တ္ရည္က (ရပ္၊ေက်း)ေကာ္မရွင္ဥကၠဌကိုမင္းဦးကိုေျပာသည့္အခါ ကိုမင္းဦးက ၎လည္းနားမလည္ပါဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚၿငိမ္းေက်းရြာ၏ စုစုေပါင္းမဲရံု(၉)ရံုတြင္ ႀကိဳတင္မဲသြားေရာက္ေကာက္ခံစဥ္ NLD ပံုစံ(၈)၀င္ တရား၀င္မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား လိုက္ပါေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ လံုး၀မျပဳဟု (ရပ္၊ေက်း) ေကာ္မရွင္က ျငင္းဆိုသည္။
ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မဲစာရင္းတြင္အမည္ပါေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္မရွိပါက မည္သည့္အေထာက္အထားရွိသည္ျဖစ္ေစ မဲေပးခြင့္လံုး၀မရွိေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာေလးတစ္ရြာတြင္ပင္ မွတ္ပံုတင္မရွိသူဦးေရမွာ ၅၀ႏွင့္၁၀၀ၾကားခန္႔ရွိေနသည္။

မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ေရႊနွင္းဆီ အမွတ္ ၅/ ၉၅၇ ၅ရပ္ကြက္ မစန္းစန္းရင္တို႔ အိမ္ေထာင္စုစရင္းတြင္ မစန္းစန္းရင္ တစ္ဦးသာ မဲေပးနိုင္သည္႔စရင္းတြင္ ပါခဲ႔ျပီး ဦးေအာင္ေမာ္သိန္း၊ ကိုဟန္ေမာ္သိန္းတို႔ နွစ္ဦးမွာ မဲေပးမည္႔စရင္းတြင္ ခ်န္လွပ္ျခင္းခံခဲ႔ရေသာေၾကာင္႔ မဲေပးခြင္႔မရွိသည္႔ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနလွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄င္းတို႔သံုးဦးစလံုးမဲေပးခဲ႔ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ ၃၀.၃.၂၀၁၂ေန႔ ညေန ၃နာရီအခ်ိန္မွ မဲစရင္းကပ္ထားခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ ၄င္းလည္းမည္သုိ႔မွ မတတ္နိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ထိုအတူ ေရႊနွင္းဆီလမ္း မဲရံုအမွတ္ ၄ တြင္ မဲစာရင္းမပါသူ ၁၀၀ေက်ာ္ရွိသည္ဟုလဲသိရွိရပါသည္။

၃၀.၃.၂၀၁၂ေန႔တြင္ မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ မလက္တိုအုပ္စု ရြာတြဲမွ ၁၅ရြာအတြင္း စုစုေပါင္း ၁၃၀၆၂ဦး မဲစရင္းမ်ားရွိသည္႔အနက္ ေနာက္တိုးမဲေပးမည္႔သူ ၁၅၀ခန္႔ပါမလာပဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၄င္းတို႔က ၂၁.၃.၂၀၁၂ ေနရပ္ေက်းရြာေကာ္မရွင္ကို အေၾကာင္းၾကားထားသည္။ ၁ရပ္ကြက္နွင္႔ ၂ရပ္ကြက္တြင္လည္း အလားတူ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးမ်ား ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ပန္းတင္အင္းေက်းရြာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအနားတြင္ ကိုကံ၀င္ေယာကၡမ ေဒၚေမႊးအား ၾကိဳတင္မဲေကာက္ယူရာတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအား အမွန္ျခစ္ရန္ အတင္းခိုင္းေစသြားခဲ႔သည္ဟုသိရွိရပါသည္။ ခိုင္းေစသည္႔သူမွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ေၾကာင္းလဲ သိရွိရပါသည္။

ေျမာင္းျမျမိဳနယ္ရွိေက်းရြာမ်ားသို ့ၾကိဳတင္မဲေကာက္ခံရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားလိုက္ပါခြင့္မရေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ေအာင္ႏုိင္ေရး တာ၀န္ခံ ဦးျမင့္လြင္က ေျပာသည္။
ေကာ့မွဴးၿမိဳ႔နယ္၊ ထန္းမႏိုင္ေက်းရြာတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားကႀကိဳတင္မဲ
ေပးလိုလွ်င္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း လိုက္လံႏွိဳးေဆာ္ၿပီး မဲေပးရာတြင္ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေစရန္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလံုးကို အမွန္ျခစ္ေပးရန္ ေျပာဆိုေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ဒကၡိဏသိရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်ာက္ခဲအင္းေက်းရြာတြင္ ယေန႕နံနက္ပုိင္းကႀကိဳတင္မဲမ်ားလာေရာက္ေကာက္ခံရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွမပါ၀င္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႔ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွပါတီ၀င္မ်ားကလာေရာက္ေကာက္ခံၿပီး ေက်းရြာသားမ်ားကNLDကုိမဲေပးလုိသျဖင့္ပါတီတံဆိပ္ကုိေမးျမန္းရာျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီတံဆိပ္ကုိညႊန္ျပကာမဲထည့္ေစခဲ႕ သည္ဟု ဒကိၡဏသိရီသုိ႕ေရာက္ရွိေနေသာ 7Day Newsသတင္းေထာက္ကသတင္းေပးပုိ႕သည္။ NLDမွဦးႏိုင္ငံလင္းကုိမဲေပးလုိေသာ မဲဆႏၵရွင္ ၁၅ဦးတုိ႕ကုိကုိယ္တုိင္မဲမေပးေစဘဲ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၀င္မ်ားက ယင္းတုိ႕႔သေဘာအတုိင္းျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိသာအမွန္ျခစ္ခဲ႕ၾကသည္ဟု ရြာသားမ်ားကျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ကာ NLD ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးႏုိင္ငံလင္းက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ ႏွဳတ္ျဖင့္ တုိင္ၾကားထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ပုသိမ္ျမိဳ႕ႏွင္ေမာ္လျမိဳင္နယ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵျပဳလႊာကဒ္ျပားေတြ NLD ပါတီကိုေမးေပးရမည့္ အကြက္တြင္ မဲေပးလိုသူမ်ားအမွန္မခ်စ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖေယာင္းမ်ားသုတ္ထားေၾကာင္းထပ္မံသိရွိရသည္။


 
            သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသန္းထြန္းသည္ ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားေရာက္၍ ၿမိဳ႔နယ္တြင္ရွိသူမ်ားအား ေငြသုံးေသာင္းစီေပးကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမတ္ေလာင္းဦးေအာင္တင္ျမင့္အတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေပးခဲ႔သည္။
            ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္သည္ ေရွာပ်ာေက်းရြာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေခၚယူေတြ႔ဆုံၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို မဲေပးရင္ လုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြနဲ႔လည္း အဆင္ေျပေအာင္ ေနတတ္ရတယ္လို႔ ေျပာဆိုသြားခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။
အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား မဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္မရွိဆိုသည္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ႔သည့္သျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။


မႏၱေလးတိုင္း ႀကိဳတင္မဲသတင္း(၁)
(၃၀.၃.၂၀၁၂)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၂း၄၁
မႏၱေလးတိုင္း၊ သမန္းကုန္းေက်းရြာတြင္ ႀကိဳတင္မဲလာေပးသူမ်ားမွ NLD ပါတီအား မဲေပးခဲ႔ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ မဲစာရြက္မ်ားအား ဖြင့္ၾကည့္ၿပီး NLDအတြက္မဲေပးထားေသာ မဲစာရြက္မ်ားကို လႊတ္ပစ္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ မႏၱေလးတိုင္း ႀကိဳတင္မဲသတင္း(၂)
(၃၀.၃.၂၀၁၂)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၃း၃၆
မႏၱေလးတိုင္း၊ သမန္းကုန္းေက်းရြာတြင္ ႀကိဳတင္မဲလာေပးသူမ်ားထဲမွ မ်က္စိမျမင္သူအဘိုးအိုတစ္ဦး၏ မဲဆႏၵစာရြက္အား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္စာေရးျဖစ္သူ(ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးစားေရးလည္းျဖစ္သူ)ကိုေအာင္ဘိုမွ ကိုယ္စားျခစ္ေပးခဲ႔ရပါသည္။ အဘိုးအိုမွ NLD ပါတီအား ေပးေၾကာင္းေျပာဆို၍ NLDပါတီအကြက္ေဘးတြင္ျခစ္ရေသာ အမွန္ျခစ္ကို ပယ္မဲျဖစ္ေအာင္ (အတြန္႔အတြန္႔ရွဳပ္ရွက္ခက္ပါေနေအာင္) ျခစ္ေပးခဲ႔ပါသည္။ ၎မဲဆႏၵစာရြက္အားလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္(၃)ဦးကိုလည္း လိုက္လံျပသခဲ႔ပါသည္။ NLD ေစာင့္ၾကည့္ေရးကိုယ္စားလွယ္မွ ၾကည့္ခြင့္ေတာင္းရာ ျပသခဲ႔ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ နယ္ခံမ်ားႏွင့္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ရဲေဘာ္မ်ား
စစ္ကိုင္းတိုင္းယင္းမာပင္ျမိဳနယ္က်ပ္အုပ္စု၀င္းကုန္းရြာ
29.3.2012
ညေနပိုင္းတြင္မီးေလာင္မူျဖစ္ပြားတယ္စုစုေပါင္းရြာမွာအိမ္ေျခ၃၀၀ေက်ာ္လူဦးေရ၁၀၀၀ေက်ာ္ရွိျပီးတရြာလုံးနီးပါမီးေလာင္ခံရယ္လုိ႔ သတင္းရတယ္။ အဲဒီရြာသည္ အေလာင္းေတာ္ကသဖေတာင္ေျခမွာရွိျပီးေတာ့လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲပါတယ္။ ပုလဲျမိဳ႕က မီးသတ္ကားေတြသြားေရာက္ကူညီပါတယ္မီးေလာင္ၾကြမ္းတဲခ်ိန္မွာNLDကမဲဆြဲစည္းရုံးေရးေဖ်ာ္ေျဖးေရးဖြဲေတြေဖ်ာ္ေျဖေနတဲခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္ တရြာလုံးသြားေရာက္အားေပးေနတဲခ်ိန္လည္းျဖစ္တယ္ အဲဒီရြာဟာေသာက္ဖို့ေရေတာင္အလြန္ရွားပါခက္ခဲတဲ႔ေနရာျဖစ္တယ္။


သတ္မွတ္ရက္မဟုတ္ပဲ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း
စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ေရြွဘိုခရိုင္၊ကၽြန္းလွျမိဳ.နယ္၊ေရယိမ္းအုပ္စု ရဘင္းေက်းရြာမွ ႀကိဳတင္မဲကို (29.3.2012)ေန.တြင္ ဦး၀င္းေအာင္(မဲရံုမွဴး)၊ဦးညြန္.ေမာင္(တာ၀န္ခံ)တို.ကနံနက္1000)နာရီေလာက္တြင္ ေကာက္ယူသြားေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ႀကိဳတင္မဲေပးလိုက္ရသူမ်ားမွာ ေဒၚခင္ႀကည္(၅/ကလန(ႏိုင္)၁၁၆၁၅)ျဖစ္ျပီး၊ေဒၚျမတ္ေမာ္၊ေဒၚလွျပား၊ေဒၚဆင္ယံု
တို.လည္း အလားတူႀကိဳတင္မဲ ေပးလိုက္ရေႀကာင္း ေဒၚခင္ႀကည္၏သားျဖစ္သူ ဦးေဌးေမာင္(ရဘင္းရြာ) ကိုယ္တုိင္ သတင္းေပးပို.ထားပါတယ္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕သတင္း
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕မွ ပါတီ၀င္တဦးယခုပင္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုလာပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕မွ ၃၃မိုင္အကြာရွိ ၾကပ္ျပစ္ေက်းရြာတြင္းတြင္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားက ေထာ္လာဂ်ီကားတစီး၊ ဆိုင္ကယ္ ၈စီးခန္႕ျဖင့္ ေဆာင္းေဘာက္စ္အသံခ်ဲ႕စက္ငယ္မ်ားဖြင့္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံု ဗီႏိုင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲလ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရံုး
လႈံ...႕ေဆာ္ေရး လွည္႕ခဲ့ၾကသည္ ဆိုသည္။ ယေန႕ မတ္လ ၂၉ ရက္ ညေန ၅နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ထိုၾကပ္ျပစ္ေက်းရြာရွိ
ၿပည္ခိုင္ျဖိဳးစည္းရံုးေရးမွဴး ကိုေက်ာ္၀င္း ဆိုသူက ၄င္းဧ။္ အိမ္အနားသို႕ ေရာက္ရွိလာေသာ ေထာ္လာဂ်ီ စည္းရံုးေရး ကားအား အုတ္ခဲျဖင့္ ထုျခင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပံုအား ဆြဲေဆာင့္ကာ ရိုင္းစိုင္းစြာေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို ကိုေက်ာ္၀င္း ဆိုသူ ၾကံ႕ဖြံ႕ စည္းရံုးေရးမွဴးသည္ မူးယစ္ေနျပီး သူ႕သားသမီးမ်ား ၀င္ဆြဲသည္ကိုပင္ တြန္းလႊတ္ကာNLD ပါတီဧ။္ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႕တား ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း။
ပါတီ၀င္မ်ားမွ သက္ေသျဖစ္ေသာ အထုခံရသည္႕ အုတ္ခဲအားလည္း အမ်ားအသိသက္ေသျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း၊ ထိုရြာရွိ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အျခားပါတီ၀င္မ်ားမွ၀င္ေရာက္ ထိန္းသိမ္း တားျမစ္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ယခုပင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕မွ ခြပ္ေဒါင္း ပါတီ၀င္ ကိုေဇာ္ႏိုင္က ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႕လာပါသည္။ အေသးစိတ္ သိ၇ွိလိုပါက ကိုေဇာ္ႏိုင္၊ ဖုန္းအမွတ္0947112814 သို႕ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ။။။။

ေျမာင္းျမသတင္း
ေျမာင္းျမ ျမိဳ ့ၾက့ံခိုင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းဟာ ေျမာင္းျမျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ ရွိ စက္ကုန္း၊ ေရငန္း ၊ ေတာင္ပူစာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားထဲမွာ ေတာင္ပူစာေက်းရြာရွိ မဲရံု အမွတ္ ၄ ေရွ ့ အ၀င္အ၀မွာ ျဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း ၏ မဲဆြယ္ပိုစတာကို ခ်ိတ္ဆြဲထားပါတယ္။
ေနၿပည္ေတာ္ ၊ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ မွႀကိဳတင္မဲအေၿခအေန..........
ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ မဲေပးႏိုင္သူဦးေရ ကိုးရာေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ လက္ရွိမဲစာရင္းပါ၀င္သူ ၅၀ ေက်ာ္သာရွိျပီး က်န္လူဦးေရ ၈၀၀ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္အခ်က္ႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲဆက္စပ္ေနႏုိင္သည္ဟု သံသယရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕၀င္ ဦးညြန္႔ေ၀ကေျပာသည္။ ယင္းသို႔ စာရင္းေပ်ာက္ေနေသာရြာသားမ်ား၏ မဲစာရင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္မဲအေနျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္အေရးကို ဦးႏိုင္ငံလင္းက စိုးရိမ္လွ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ ထိုသို႔လူစာရင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒကိၡဏသီရိျမိဳ႔နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ေျဖဆိုျခင္းမရွိေပ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ားက ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိစၥ ေမးျမန္းေသာအခါ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြစာရင္းအရ ျပဳလုပ္ထားျခင္း သာျဖစ္သည္ဟု ေျဖၾကားေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕၀င္ ဦးညြန္ေ၀ က ျပန္ေျပာျပသည္။

 


No comments :