Thursday, 29 March 2012

အခြန္အေကာက္မ်ားျပားလြန္း၍ ဘိန္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ား အက်ိဳးအျမတ္မရ


ဆီဆိုင္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ (YPI)

ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးအား  အေကာက္အခြန္ ေပးေဆာင္ရသျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ထင္ထားသေလာက္မရရွိၾကေၾကာင္း ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဘိ္န္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘိ္န္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္အတြက္ စစ္တပ္၊ ရဲ၊ ေဒသခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၊ သစ္ေတာဦးစီးႏွင့္ ေျမစာရင္းရံုးကဲ့သို႔ေသာ အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အခြန္အေကာက္ေပးေနရေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

`ဘိန္းမစုိက္ဖုိ႔ေတာ့ ပိတ္ပင္ၾကတယ္ စုိက္ၿပီဆုိ အခြန္ကုိ တစ္ဖြဲ႔ၿပီးတစ္ဖြဲ႔ လာေတာင္းၾကတယ္´ ဟု လြယ္ပြတ္ ေက်းရြာေဒသခံတစ္ဦးက YPI သို႔ ေျပာသည္။ ဘိန္းခြန္ကုိရြာသူႀကီး လုပ္သူက ဦးစီး၍ မစုိက္ခင္က စုထားေပးၾကကာ ဘိန္းပင္ေပါက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ လာေတာင္းသည့္ အဖြဲ႕ေရာက္လာပါက အဆင္သင့္ေပးႏိုင္ရန္ စုစည္းထားေပးသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဘိန္းခင္းတခင္း အားယခုလ ဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္

ဘိန္းခြန္လာေတာင္းသည့္ အဖြဲ႕တိုင္း တဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၅ ေထာင္ေပးရကာ အရာရွိဆိုပါက ၎ထက္ပမာဏပိုေပးရသည္ဟုလည္း ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ အဖြဲ႕မ်ားအား အစားအေသာက္ ၊ဘီယာတို႔ျဖင့္ ဧည့္ခံရသျဖင့္ အဖြဲ႕တဖြဲ႕လာတုိင္း က်ပ္ ၁ သိန္းခန္႔ကုန္က်သည္ဟုလည္း ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

`က်ေနာ္တုိ႔ကလည္းဘိန္းစုိက္ေတာ့ စစ္တပ္ေတြဘာေတာင္းေတာင္း ေပးရတယ္ ရူပီေဆးလိပ္တစ္ေထာင့္ ေတာင္းတဲ့အပတ္ဆုိ ႏွစ္ဘူးပဲပုိ႔ေတာ့ ေနာက္သတင္းပုိ႔တဲ့ အပတ္ေတာ့ နွစ္ဆပိုေတာင္းတယ္´ ဟုအသက္ ၄၀ခန္႔ ထီလုံးဟီး ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းေဒသတြင္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူ တဦးအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး ဧက၀က္မွ အမ်ားဆံုး ၂ ဧကအထိသာ စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ဧက၀က္စိုက္ပ်ိဳးရာမွ ဘိန္းတပိသာ ထြက္ရွိလွ်င္ ေရာင္းရေငြ က်ပ္ ၈ သိန္း၀န္းက်င္ေစ်းႏႈန္းရွိသည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။ 
ယင္းဧက၀က္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ ၃ သိန္း၀န္းက်င္ရွိကာ အျခားအခြန္အေကာက္မ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအဖို႔ အက်ိဳးအျမတ္ သိပ္မရွိေၾကာင္း ၎တို႔၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းတစ္ခုတည္းကုိ မွီခုိစိုက္ပ်ိဳးေနရသည့္ ေက်းရြာမ်ားရွိသည့္အျပင္ ဘိန္းအျပင္ စပါး၊ေျမပဲ၊ပန္းႏွမ္း၊ ပဲစင္းငုံ လည္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္  ေက်းရြာမ်ားလည္းရွိသည္။

ဘိန္းကုိေရွးယခင္ကတည္းက စုိက္ပ်ိဳးျပီး အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလက္နက္ကုိင္မ်ား၏ တားျမစ္မႈ အေျခအေနအရ စုိက္ပ်ိဴးမႈႏႈန္းသာ ကြားျခားသည္။

ဘိန္းစုိက္ပ်ိဴးမႈကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဴးသားအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ PNO တုိ႔ကအဓိက ပိတ္ပင္တားျမစ္သည္ ဟုသိရသည္။
ဆီဆုိင္အေရွ႔ဘက္ လြယ္ထြယ္ေက်းရြာေဒသခံတစ္ဦးက`စစ္တပ္က အထက္လူၾကီးေတာ့ ဘိန္းမစုိက္ဖုိ႔ ပိတ္ပင္ပါ တယ္ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ထဲကပဲ နင္တုိ႔ဘိန္းမစုိက္ရင္ဘာစားမလဲ ပဲစင္းငုံေတြ၊ေျပာင္းေတြက ေစ်းမွမရွိတာ နင္တုိ႔ ဘိန္းစုိက္ၾက လုိ႔ေျပာသည္´ဟုဆုိသည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ မေကာင္းသည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ အျခားသီးနွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ ေရာင္းခ်ရန္ သြားေရာက္သည့္အခါ စရိတ္စက ကုန္က်လြန္း၍ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မက်န္ေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားအစားထိုးသီးႏွံေစ်းေကာင္းရဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံ ဆရာေတာ္တပါးက မိန္႔သည္။

PNO ကလည္း ဘိန္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္သူမ်ား၊ သုံးစြဲသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခဲ့ဖူးသည္။ အစိုးရ စရဖအဖြဲ႕၀င္တဦးကုိ ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပႆနာတက္ရာမွ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးခြင့္ကုိ နုိင္ငံေတာ္ကပိတ္ပင္ ခဲ့သည္။

ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္သည္စစ္တပ္ PNO (ပအုိ၀္းျဖဴ) ႏွင့္ ယခင္ ရွမ္းျပည္နယ္လူမ်ိဴးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ SNPLO (ပအုိ၀္းနီ) စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ပညာေရး၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေခတ္ ေနာက္က်ေသာနယ္ေျမျဖစ္သည္။

PNLO ပအုိ၀္းအမ်ိဴးလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔လႈပ္ရွားမႈရွိေနသျဖင့္ ယခုထိ အမဲေရာင္နယ္ေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာျမိဳ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ အဖဂန္ နစၥတန္ ႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ဘိန္းထြက္ရွိမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရွိရသည္။        

No comments :