Thursday, 29 March 2012

သမၼတအမိန္႕ကိုမနာခံေသာတပ္မေတာ္မွ ကခ်င္ေက်းရြာမ်ားအားတိုက္ခိုက္။(၂၈.၃.၂၀၁၂)ရက္ေန႕ ညေန(၃း၄၅)အခ်ိန္ တြင္ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္ ခမရ-၃၉၀ မွ အင္ပြန္(Npawn)ရြာ ထဲသို႕ လက္နက္ၾကီး မ်ားျဖင္႕ ပစ္ခတ္သည္႕ အျပင္ ရြာသားမ်ား ၏ေနအိမ္(၄)အိမ္ အားမီးရွိဳ႕ ဖ်က္ဆီး လိုက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

 (၂၅.၃.၂၀၁၂)ရက္ေန႕ က ျမန္မာ အစိုးရ စစ္တပ္ ခမရ-(၃၈၈) မွ မီးရွိဳ႕လိုက္
ေသာ "နန္ဆမ္ယန္" ေက်းရြာ၏ ျမင္ကြင္းတစ္ခ်ိဳ႕။

1 comment :

Anonymous said...

http://www.kachinnet.net/

ဆိ္ုဒ္က ဗမာစာ မပါဘူးေနာ္။ ဗမာေတြ မဖတ္ေစခ်င္လုိ႔ ထင္တယ္။ တုိ႔ ဗမာေတြကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ မိဘမဲ့ တုိင္းတပါ္းတိုင္းျပည္၊ ျပည္တြင္း ေထာင္ထဲကကေန တြန္းလွန္ေနရတာပါ။ ဗမာေတြက ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ မိသားစုလိုဘဲ ျမင္ပါတယ္။ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေထာင္ဖုိ႔တို႔ သူမ်ားႏိုင္ငံမ်ားထက္ တုိးတက္ဖုိ႔ဘဲ ရည္မွန္းပါတယ္။