Sunday, 1 April 2012

ကာတြန္းေအာ္ပီက်ယ္


အခု ဧၿပီ ၁ ရက္၊ ည ၇နာရီခြဲအခ်ိန္မွာ ဝန္ထမ္းအမ်ားဆုံးရွိတဲ့ ေနျပည္ေတာ္မွာကို ၄ေနရာထဲက ေရတြက္ၿပီးတဲ့ ၃ေနရာလုံးမွာ NLD အႏိုင္ရေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ တာဝန္ေက်မႈနဲ႔ သတၱိကို ေလးစားမိလို႔ ဒီကာတြန္းေလး ေရးျဖစ္တာပါ။

2 comments :

Anonymous said...

ဝန္ထမ္းလည္ျပည္သူပဲ၊
နီးရာဓားမႈိ႕ ေၾကာက္ၾကရတာပါ၊

Anonymous said...

NLD အႏိုင္ရေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ တာဝန္ေက်မႈနဲ႔ သတၱိကို ေလးစားမိလို႔ .
No,Daw Su said If u want to get change,u must do it urself.