Thursday, 26 April 2012

အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြအားေမာက္မာစြာဆက္ဆံျပီး စနစ္ေဟာင္းကို ဖက္တြယ္ထားတဲ့ စကၤာပူရွိ ျမန္မာ သံရံုးဝန္ထမ္းတို႕ကို အေရးယူဖို႕လိုျပီ။


 ဧျပီလ၂၃ရက္ေန႕က ျမန္မာသံရံုးေရွ့တြင္အခြန္ေပးေဆာင္ရန္အတြက္တန္းစီ( Photo- Khin Kayalah Soe )
စင္ကာပူနုိင္ငံ ျမန္မာသံရုံး (Pls share this note if you think it is not fair )
by Ei Chaw San on Thursday, April 26, 2012 at 9:21am
 ျမန္မာ မီဒီယာအသိုင္းအ၀ိုင္းနွင္႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိျမန္မာအမွဳထမ္း အရာထမ္းမ်ားရွင္႔
ကြ်န္မ စင္ကာပူနုိင္ငံ တြင္  ကြန္ပ်ဴတာပညာျဖင္႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိတဲ႔ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါရွင္။
စင္ကာပူနုိင္ငံတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔ဒုကၡတစ္ခ်ိဳ႔ႏွင္႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း ကူညီျခင္းမရွိတဲ႔ စင္ကာပူနုိင္ငံျမန္မာသံရုံးအေၾကာင္းေျပာျပခ်င္ပါတယ္ရွင္။
ေရွးဦးစြာ သံရုံးသို႔ ဖုန္းေခၚျခင္း အေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း ကိစၥၾကီးငယ္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ စံုစမ္းေမးျမန္းစရာရွိသည္ျဖစ္ေစ သံရုံးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ေၾကာင္း အြန္လို္ငး္ Website မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ မည္သူကမွ် အေရးတယူေျဖၾကားျခင္းမရွိပါဘူးရွင္။ အေၾကာင္းၾကီးငယ္ရွိပါက မိမိအလုပ္အကိုင္ကိုဖ်က္ကာ သံရုံးကို ကိုယ္တိုင္သြားရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ေကာင္းမြန္ပ်ဴငွါေသာဆက္ဆံေရးကိုမူ မည္သည္႔အခါမွ်ေမွ်ာ္လင္႔၍မရနုိင္ပါ။
 လြန္ခဲ႔သည္႔ ၂ နွစ္ခန္႔က သံရုံးသို႔ ဖုန္းေခၚသည္႔ အေတြ႔အၾကံဳနွင္႔ လြန္ခဲ႔သည္႔ တစ္လခန္႔က သံရုံးဖုန္းေခၚသည္႔ အေတြ႔အၾကံဳတုိ႔ကို ဦးစြာတင္ျပလုိပါတယ္။ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၂ႏွစ္က ကြ်န္မတို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု စင္ကာပူနုိင္ငံမွ ဒစ္ပလိုမာ တစ္ခု ျပီး ၍႔ အလုပ္အကိုင္ စတင္ရွာေဖြခဲ႔ၾကပါတယ္။ ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ မွာ အလုပ္ ရရွိခဲ႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမား လက္မွတ္ေလ်ာက္ထားရန္ ပတ္စ္ပို႔ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခါနီးျဖစ္ေနပါသျဖင္႔ သံရုံး သို႔ သက္တမ္းတိုးရန္ သြားေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သံရုံးမွ အခြန္မေဆာင္လ်င္ တိုးမေပးပါဟုေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္းကြ်န္မကို ျပန္ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္မ နားလည္ ထားသေလာက္ အလုပ္မလုပ္ကိုင္ေသးေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို နုိင္ငံေတာ္က အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမရွိဘူးဆိုတာပါ။ သို႔ေသာ္ သံရုံးမွ တိုးမေပးပါက ပတ္စ္ ေလ်ာက္ထားရန္ အခက္ခဲရွိပါသျဖင္႔ ထိုသူက သေဘာတူညီကာ ေဆာင္ပါမည္ဟု ကတိျပဳလုိက္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ၾကားသိေသာအခါ အလြန္အမင္း တရားမမွ်တမွဳကို ခံစားရပါသျဖင္႔ သံရုံးကို ကြ်န္မဖုန္းဆက္ခဲ႔ပါတယ္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ဖုန္းဆက္ခဲ႔ပါေသာ္လည္း နိဳင္ငံျခားသူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္နွင္႔သာေတြ႔ဆံုေရြ႔ မည္သည္႔ သံအရာရွိကို မွ ဖုန္းလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရွိခဲ႔ပါဘူး။ အရာရွိမ်ား အစည္းအေ၀းေရာက္ေနသည္ အလုပ္ရွဳပ္ေနသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုသာ အၾကိမ္ၾကိမ္ ရရွိခဲ႔ပါသည္။ ကြ်န္မ တို႔ဘက္က အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသည္က တေၾကာင္း ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္က စိတ္အားထက္သန္မွုမရွိသည္က တစ္ေၾကာင္း ထိုေခတ္ နုိင္ငံအေျခေနအရ ကြ်န္မတို႔ ဘက္ကို ရပ္တည္ေပးနုိင္မည္႔သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရွိနုိင္သည္႔ အေျခေနကို နားလည္သည္က တစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင္႔ ကြ်န္မ ထိုကိစၥကို ထိုတြင္ရပ္ခဲ႔ပါသည္။

ဒုတိယတစ္ခါက လြန္ခဲ႔ ေသာ တစ္လခန္႔ကပါ။ သံရုံးမွ အြန္လုိင္း Q နံပါတ္ယူျခင္းဆိုတာကို စတင္မိတ္ဆက္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ယခင္က လူေပါင္းမ်ားစြာတန္းစီျပီးမွ မိမိကိစၥျပီးျပတ္မွု သံရုံး မွ ယေန႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္႔ သူျပည္႔ျပီဆို ေစာဒကတက္ခြင္႔မရပဲ ျပန္ရမွုစတာေတြကို ေရွာင္ကြင္းနုိင္ေအာင္လုပ္ခဲ႔တာဟု သိရပါသျဖင္႔ အလြန္မင္း၀မ္းသာခဲ႔ရပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔နုိင္ငံရဲ႔တိုးတက္မွုကိုလည္း ၾကိတ္၀မ္းသာခဲ႔ရတာအမွန္ပါပဲ။ ဒီလိုနဲ႔ ကြ်န္မ ပတ္စပို႔သက္တမ္းလည္း ကုန္ေတာ႔မွာျဖစ္လို႔ Q ယူဖို႔ စဥ္းစားလိုက္ပါတယ္။ Q ရယူနုိင္တဲ႔ ေန႔စြဲေတြကို ေရြးခ်ယ္ၾကည္႔လုိက္ေတာ႔ ကြ်န္မ ပတ္စ္ ကုန္မယ္႔ ေန႔ရက္နဲ႔နီးကပ္ေနတာ ေတြ႔ရလို႔ စိတ္ပူသြားပါတယ္။
သံရုံး၀န္ထမ္းေတြမ်ား တစ္ခုခု အၾကံဥာဏ္ေပးနုိင္မလား ဆိုတဲ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္နဲ႔ ကြ်န္မ သံရုံးကို ဖုံုးဆက္ပါတယ္  ။ အဲ႔မွာလည္း နုိင္ငံျခားသူတစ္ေယာက္ပဲလာကိုင္ပါတယ္။ သူ႔က ကြ်န္မ ကို သံရုံးပဲလာခဲ႔ဖို႔တြင္တြင္ေျပာပါတယ္။ အရာရွိတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဖုန္းလႊဲေပးဖုိ႔ ေျပာတဲ႔ အခါ လႊဲေပးဖုိ႔ၾကိဳးစားပါတယ္။ ျပီးရင္ ဘယ္သူမွဖုန္းမကိုင္ဘူး အကုန္ အစည္းေ၀းခန္းထဲေရာက္ေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္မ အပါအ၀င္ တျခားသူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႔အေတြ႔ၾကံဳအရ သံရုံးအရာရွိမ်ား မည္သည္႔အခါမွဖုန္းမကိုင္တတ္မွန္း သိထားပါတယ္။ အဲ႔ဒါေၾကာင္႔ ကြ်န္မ ထို နုိင္ငံျခားသူကိုေမးပါတယ္ ။ အခုလႊဲေပးတဲ႔ အရာရွိက ဘယ္သူလဲ။ တျခားအရာရွိမရွိေတာ႔ဘူးလားဆိုေတာ႔ အခုလႊဲေပးတာ ဦးတင္၀င္း ျပီးေတာ႔ တျခားသူေတြလည္းမအားဘူး နင္ သံရုံးလာခဲ႔လို႔ေျပာတယ္။ ကြ်န္မလည္း ငါ ဘာလုပ္ရင္ အဆင္ေျပနုိင္မလဲဆိုတာေလး အရာရွိတစ္ေယာက္ဆီက အၾကံဥာဏ္ေလး သိရဖို႔ ငါက ရုံးတရက္ဖ်က္ရမယ္ဆိုတာ ျဖစ္သင္႔သလား။ ျပီးေတာ႔ ငါက သံရုံးကိုဖုန္းဆက္ျပီး သိခ်င္တာေလးေမးတာကို ငါ႔ကို သံရုံးလာခုိင္းရေအာင္ ငါ ကသိပ္အားေနတယ္ထင္လား။ ဟုတ္ျပီ အရာရွိေတြကိုေျပာလိုက္ ။ ကြ်န္မ ေနာက္ ၃၀ မိနစ္မွာျပန္ဆက္မယ္။ အဲ႔ဒီခ်ိန္မွာ ဆက္လို႔ မအားေသးဘူး ဒါမွမဟုတ္ အစည္းေ၀းထဲမွာဆိုရင္ ကိစၥမရွိေသးဘူး။ ေနာက္ထပ္ ၃၀ မိနစ္မွာထပ္ဆက္မယ္။ ဆက္တုိင္းဆက္တုိင္းမွာ နင္ဘာေျပာတယ္ ဘယ္သူ႔ကို လႊဲေပးတယ္ အဲ႔သူက ဘာျပန္ေျပာတယ္ဆိုတာအားလံုးကို ငါ သက္ေသယူထားမယ္။ သံုးခါေျမာက္လို႔မွ ဘယ္သူမွမေျဖဘူးဆို ရင္ အဲ႔ ဒီအေၾကာင္းအရာ ကို သက္ဆိုင္ရာကို ငါ သတင္းပို႔မယ္လို႔ေျပာျပီး ႏွုတ္ဆက္ဖို႔လုပ္ပါတယ္။ အဲ႔ေတာ႔မွာ ခဏေနပါဦးဆိုျပီး သူ ေနာက္ထပ္ထပ္လႊဲေပးပါတယ္။ မသီရိေအာင္ ဆိုတဲ႔ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္လာကိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပါပဲ ။ ကြ်န္မကို ကိုယ္ ထုတ္စရာရွိတဲ႔ နံပါတ္ကုိ ကိုယ္ထုတ္ျပီး သံရုံးလာျပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းလာေဆြးေႏြးဖို႔ နဲ႔ အဲ႔လိုလူေတြကိုစဥ္းစားေပးတဲ႔အေၾကာင္းေျပာသြားပါတယ္။ ကြ်န္မလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာျပီးဖုန္းခ်လိုက္ပါတယ္။
ဒီမွာ ကြ်န္မသံုးသပ္ခ်င္တာေတြရွိပါတယ္။
၁) နုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ဟာ အျခားနုိင္ငံတစ္ခုကို ေရာက္ရွိေနျပီဆုိရင္ သူတို႔ရဲ႔အဓိကအားကိုးရာ ဟာ သံရုံးပါ။  သံရုံးဆိုတာ မိမိနုိင္ငံသားကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ တျခားနုိင္ငံက မိမိနုိင္ငံနဲ႔ဆက္ဆံတဲ႔ အခါအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ထားတာလုိ႔လက္ခံထားပါတယ္။ ဒီလိုေနရာမ်ိဳးမွာ ဘာလို႔ လုပ္ပိုင္ခြင္႔မရွိ ဆံုးျဖတ္နုိင္ခြင္႔မရွိတဲ႔ နုိင္ငံျခားသူတစ္ေယာက္ကို Information ေကာင္တာမွာထားထားပါသလဲ။
၂) တျခားသံရုံးမ်ားေတာ႔မသိပါဘူးရွင္။ စင္ကာပူသံရုံးကေတာ႔ ျမန္မာနုိင္ငံရုံးပိတ္ရက္ ေရာ စင္ကာပူနုိင္ငံရုံးပိတ္ရက္ မွာပါ  ရုံးမဖြင္႔ပါဘူး။ ရုံးဖြင္႔ရက္တြင္လည္း မနက္ ၉း၃၀ မွာ ညေန ၅ နာရီထိပဲဖြင္႔ပါတယ္။  ကြ်န္မယူဆတာကေတာ႔ နိဳင္ငံ၀န္ထမ္းဆိုတာ နုိင္ငံသူနုိင္ငံသားေတြ အဆင္ေျပေရးကို ဦးစားေပးသင္႔တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ နုိင္ငံျခားမွာ လာေရာက္အလုပ္ကိုင္တဲ႔သူေတြ ကို အဆင္ေျပေစခ်င္တဲ႔ ေစတနာ တစ္စံုတစ္ရာသာရွိမယ္ဆို ရုံးပိတ္ရက္မွာ သံရုံးဖြင္႔သင္႔တယ္လို႔ ကြ်န္မယူဆပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ႔ မည္သည္႔ ကိစၥၾကီးငယ္ရွိသည္မဆို သံရုံး နွင္႔ပက္သက္ပါက အလုပ္ ေက်ာင္း တုိ႔ကို မဖ်က္မေနရဖ်က္ရပါတယ္။ ဒိလိုဖ်က္လို႔ လြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာျပီးေျမာက္မယ္လို႔လည္း မွန္းထားလို႔မရျပန္ပါဘူး။ ငါ႔ ဘာမ်ား ရစ္ဦးမလဲ ဆိုတာကို ပဲ ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ပါ။ ျဖစ္နိုင္ရင္  Shift နဲ႔ ျဖစ္ေစ သံရုံး ကို စေနတနင္ဂေႏြမွာပါ ဖြင္႔ေစခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္မ အျမင္ေတာ႔ ယခု စင္ကာပူျမန္မာသံရုံး၏ ေပၚလစီတြင္ ၀န္ထမ္း အခြင္႔ေရးကိုသာ ဦးစားေပးထားေရြ႔ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္ကို ထည္႔သြင္းမစဥ္းစားထားဘူးဆိုတာ သိသာထင္ရွားပါတယ္။

ဒါက ဖုန္းဆက္တဲ႔ ျပႆနာပါ။

တေန႔က ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ႕ စင္ကာပူျမန္မာသံရုံးနဲ႔ပက္သက္တဲ႕ ကြ်န္မအေတြ႔ၾကံဳကေတာ႔ ထင္တာထက္ကို ပိုဆိုးပါတယ္။
အဲ႔ဒီေန႔က ၂၃ ရက္ ဧပရယ္လ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ပါ။ အြန္လိုင္း မွ Q နံပါတ္ရယူျပီး ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းတိုးဖုိ႔ ကြ်န္မရုံးမွခြင္႔ယူ ျပီး ျမန္မာသံရုံးသို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အခ်ိန္ေရာက္ေအာင္ထြက္လာခဲ႔ပါတယ္။
သံရုံးနားအေရာက္မွာေတာ႔ကိုယ္႔မ်က္လံုးကိုယ္မယံုနုိင္ေအာင္ျဖစ္သြားပါတယ္။ လူေပါင္း ၅၀၀ ေလာက္ ကို္ယ္႔ေရွ႔မွာတန္းစီေနတာကိုေတြ႔လုိက္ရလို႔ပါ။ ေနာက္ေတာ႔ အြန္လိုင္း စနစ္မွားယြင္းျပီး အကန္႔သတ္မရွိ Q နံပါတ္ထုတ္ေပးမိတာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ေမးျမန္းၾကည္႔ေတာ႔ စနစ္ပ်က္ေနတယ္ထင္လို႔ မသင္ကာလို႔ သံရုံးကို အီးေမလ္ ပို႔ခဲေၾကာင္း သို႔ေသာ္ရတယ္ လာခဲ႔ဟုသာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ေစာင္႔ေနရင္း မနက္ ၁၀ နာရီနီးပါးေလာက္မွာ ၀န္ထမ္းကားေတြေရာက္လာျပီး သံရုံးစဖြင္႔ပါတယ္။ လူတန္းၾကီးအရွည္ၾကီးကိုလည္းျမင္ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္ ။ ။ သံရုံးတြင္၁၀၀ ေက်ာ္ပါက ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္သာ ထိုင္စရာ မတ္တပ္ရပ္စရာရွိပါတယ္)
သူတို႔တစ္ခုခုလုပ္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔ေပမယ္႔ ဘာမွလုပ္ေဆာင္တာမေတြ႔ရပါဘူး။ အဲ႔ဒီခ်ိန္မွာ ရုတ္တရက္ေၾကျငာလိုက္တာက စာရြက္ေတြထပ္လိုက္ Q နံပါတ္ျပန္ေပးမယ္ ဆိုတာပါ။ အမွားအယြင္းက အဲ႔ မွာစတာပါ။ တကယ္ဆို လူေတြက တစ္ေယာက္ခ်င္း အတန္းလိုက္စီေနတာပါ ။ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ တလွည္႔စီ၀င္သြားရင္ဒီေလာက္ျပႆနာမၾကီးနုိင္ပါဘူး။ စာရြက္ေပးဆိုတာနဲ႔ လူေတြကလည္း၀ုန္းဆို အနားေရာက္သြားျပီး၀ိုင္းေပးၾကတာေပါ၊ အရင္ေရာက္တဲ႔သူေတြကေနာက္ေရာက္လိုေရာက္ ေနာက္ကလူေတြေရွ႔တက္နဲ႔ ရွဳပ္ရွက္ကိုခတ္ကုန္ေတာ႔တာပါပဲ။ ၁နာရီေလာက္ၾကာေတာ႔ စာရြက္ထပ္တာ ျပီးသြားေတြ႔ Q နံပါတ္ေပးဖို႔ နံမည္စေခၚပါတယ္။ ေခၚရင္းေခၚရင္းနဲ႔ ေန႔ ခင္းေရာက္သြားေတာ႔ နံပါတ္ က ၅၀၀ ေက်ာ္သြားတယ္။
  အဲ႔ဒီခ်ိန္မွာေအာ္တယ္ အခု ၅၀၀ ေက်ာ္က စျပီးေခၚတဲ႔နံပါတ္ေတြကို ေနာက္ေန႔မွျပန္လာခဲ႔တဲ႔
  ေတာင္းပန္ျခင္းအာမခံခ်က္ေပးျပီး  အက်ိဳးေၾကာင္းရွင္းျပျခင္းမရွိဘဲျပန္ခုိင္းေတာ႔ လူေတြက ေဒါသထြက္ကုန္တယ္ ။ငါတို႔ ဒီလာတာ အားလို႔လာတာမဟုတ္ဘူး
  ခြင္႔ယူရတယ္ မလြယ္ဘူး ဘာညာေျပာေတာ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေျပာတဲ႔ လူေတြကို ေရွ႔တက္လာခဲ႔ဆိုျပီး ၀န္ထမ္းက စိန္ေခၚတယ္(ၾကားပဲၾကားရတာပါ။ လူအုပ္နဲ႔ ဘယ္၀န္ထမ္းဆိုတာကြ်န္မမျမင္ရပါဘူး ။ တကယ္တက္သြားျပီးထိန္းမရေတာ႔မွန္းသိမွ ျငိမ္သြားတယ္ ။)  ။ လူေတြက နင္တို႔ လည္းမ ျပန္နဲ႔ ငါတို႔လည္းေစာင္႔မယ္ဆိုျပီးေစာင္႔ၾကတယ္။
  အဲ႔ဒီမွာ ပထမဆံုးအဆင္႔က လုိအပ္တဲ႔ စာရြက္စာတမ္းစစ္ေဆးျခင္း။အဲ႔ အဆင္႔ က စာရြက္ ၃ ရြက္ ပါမပါစစ္တာ။  အနည္းဆံုး တစ္ေယာက္ကို ၂ မိနစ္ၾကာရင္ လူ ၁၀၀၀ ကိုစဥ္းစားၾကည္႔ ။ျပီးေတာ႔ လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းကို တဆင္႔ျပီးတဆင္႔ အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ထားျခင္းမရွိဘူး ။  တစ္ခါျပီးတိုင္း ေနာက္တဆင္႔အတြက္ အစကျပန္တန္းစီရတယ္။
အဲ႔ အဆင္႔ျပီးရင္ အခြန္တြက္ခ်က္ျခင္း  အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း  ပတ္စ္ပို႔ သက္တမ္းတိုးဖို႔ ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း ဆိုတဲ႔ အဆင္႔ေတြကို အဆင္႔တုိင္းအဆင္႔တုိင္း တန္းစီျပီးလုပ္ေဆာင္ရတယ္။
ထုိင္စရာ အလံုအေလာက္ နားခိုးရာအလံုအေလာက္မရွိလို႔ လမ္းေပၚမွာထိုင္ခဲ႔ရတယ္
အသက္ၾကီးတဲ႔ လူၾကီးေတြအေပၚဦးစားေပးျခင္းဆိုတာလံုးလံုးမေတြ႔ရဘူး။  ဒါေပမယ္႔ သူတို႔ လုပ္ေပးေနတာပဲဆိုျပီးဘယ္သူမွ ေစာဒကမတက္ဘူး။ အဖိုးၾကီးအဖြားၾကီးေတြေစာင္႔ရွာတယ္။
ေနာက္တေန႔ မနက္ ၄ နာရီမွာ အဖိုးၾကီး အဖြားၾကီးလင္မယား အလွည္႔ေရာက္တယ္
အဲ႔ဒါနဲ႔ အဲ႔ဒီ၀န္ထမ္းက ဘာေျပာလဲဆိုေတာ႔ အဖိုးၾကီးအဖြားၾကီးကို သက္တမ္းမတိုးေပးနုိင္ဘူးတဲ႔  ဘာလို႔လဲဆိုေတာ႔ သူတို႔ သမီးက အခြန္မေၾကလို႔တဲ႔။ ဒါနဲ႔ သူတို႕ကျပန္ေျပာတယ္
မင္းတို႔ အခြန္ေဆာင္လို႔ ငါ႔ သမီးကပတ္စ္ပို႔ကိုင္ထားတာ သူ႔ပတ္စ္ပို႔ကလည္းသက္တမ္းရွိတယ္
 သူအဲ႔သက္တမ္းကုန္ရင္လည္း မေဆာင္မေနရ ေဆာင္ရမွာ။  ဒါဥပေဒနဲ႔ညီတယ္ဆိုတာကို ခင္ဗ်ားခ်င္းကိုထပ္ေနတာပဲ၀န္ထမ္းကျပန္ေျပာတာ။ အဖြားၾကီးအဖိုးၾကီးလညး္ မင္း ငါတို႔ကို ခင္ဗ်ားခ်င္းထပ္ေနေအာင္ေျပာစရာမလိုဘူး မင္း အေဖအရြယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆို ျပီး ေဒါသထြက္ၾကျပီး ေအာ္တာ ဟစ္တာေတြျဖစ္ကုန္တယ္။ သူကေတာ႔မခိုးမခန္႔နဲ႔ တျခားဘယ္၀န္ထမး္ကမွလည္း စိတ္၀င္စားဟန္မျပပါဘူး ျပည္သူေတြပဲမခံနုိင္လို႔၀ို္ငး္ေျပာေပမယ္႔မရပါဘူး ။ကြ်န္မ က ကင္မရာနဲ႔သြားရုိက္ေတာ႔ ကြ်န္မ ဆီက ကင္မရာေတာင္းတယ္။ကြ်န္မလည္း ဘာလို႔ေပးရမွာလဲ ငါ ဘာဥပေဒမွမေဖာက္ထားဘူး နင္တိုိ႔ က မဟုတ္တာလုပ္ေတာ႔ ဘယ္ အရုိက္ခံနုိင္မလဲလို႔ ျပန္ေအာ္လုိက္တယ္ ။ အဲ႔၀န္ထမ္းကို ဓါတ္ပံုရုိက္တဲ႔သူက ရုိက္ေနတာ႔ အထဲ၀င္သြားေရာ။ ကြ်န္မ ကင္မရာမွာေတာ႔ သူ႔ပံုပါမလာဘူး။ သူငယ္ခ်င္း ဆီမွာပါမယ္ထင္တယ္။   ကြ်န္မတို႔ မနက္ ၆ နာရီမွ ျပန္ရတယ္ ။တခ်ိဳ႔ေတြဆို ေနာက္ေန႔ ၁၂ နာရီမွ။  ေန႔ခင္းေလာက္ကလည္း ကြ်န္မ အရာရွိနဲ႔သြားညွိတယ္
စာရြက္စာတမ္းစစ္ေဆးတဲ႔ အဆင္႔ကို ေစတနာ႔၀န္ထမ္းစုေပးမယ္ ။ အရာရွိတေယာက ္ ၾကည္းၾကပ္မလားလို႔ေျပာတယ္။ျမန္သြားေအာင္လို႔။  လက္မခံပါဘူး။ အျဖစ္ကေတာ႔အဲ႔ဒါပဲ ။
အေစာၾကီးကတည္းက လူေတြကို ေျပေျပလည္လည္ရွင္းျပ ေတာင္းပန္သင္႔ေတာင္းပန္ ညွိနွုိင္းသင္႔ညွိနွုိင္းလုပ္ခဲ႔မယ္ ဆို ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳးေတြမျဖစ္ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး သတင္း ကေတာ႔ ကြ်န္မ တုိ႔ ပတ္စ္ပို႔ေတြ ကို ၂၄ ရက္ေန႔ ညေန ၅ း၃၀ ခ်ိန္းေပမယ္႔ ၆း၃၀ မွ စျပီးနံမည္ေခၚခဲ႔ျပီး ၂၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီက်မွ ပတ္စ္ပို႔ လက္ထဲေရာက္ပါတယ္။

 နုိင္ငံတကာမွာ Senior Citizen ဆိုတာကို ဦးစားေပးတယ္။အခုေတာ႔ မုိက္ရုိင္းခ်က္က ကမ္းကုန္တယ္
 တကယ္ဆို အဖိုးၾကီးအဖြားၾကီးေတြပါတာျမင္ကတည္းက တာ၀န္ရွိသူတစ္ေယာက္က လာေခၚသြားျပီး  VIP Facility လုပ္ေပးရမွာ။  အခုေတာ႔ စဥ္းစားၾကည္႔။ တကယ္ပဲ Rule ျဖစ္ခဲ႔ရင္ေတာင္ အေျပလည္ဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုကိုစဥ္းစားေပးသင္႔တာ။
သံရုံးက ျပည္သူနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္မွ မျဖစ္မေနလုပ္ေပးတာကလြဲျပီးဘာတာ၀န္ယူမွဳမွမရွိဘူးဆိုတာကို ထင္ရွားပါတယ္။ ျပည္သူအေပၚမွာေလးစားျခင္း မရွိသလို အရာရွိေတြအေနနဲ႔ PROBLEM SOLVING ျပႆနာ ေျဖရွင္းတဲ႔ အရည္အခ်င္း အရလည္း လံုး၀ကို ဟုိးေအာက္ဆံုးမွာပါ။ အစကတည္းကသာ လူေတြကို စနစ္ခ်ိဳ႔ယြင္းတဲ႔ အေၾကာင္းအေၾကအလည္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေျပာျပမယ္ တျခားလက္ခံနုိင္တဲ႔ အေျဖတစ္ခုခု ေပးဖို႔ၾကိဳးစားမယ္ (ဥပမာ သက္ၾကီးရြယ္အိုနဲ႔ တျခား မလုပ္မျဖစ္လူေတြကို အရင္ဦးစားေပးျပီး အလ်င္မလိုတဲ႔သူေတြကိုလညး္ ေနာက္ထပ္ အလုပ္အကိုင္မပ်က္ရေအာင္ စေန တနင္ဂေႏြမွာ အစားထိုးလုပ္ေပးသြားမယ္ဆိုတာမ်ိဳးသာေၾကျငာခဲ႔ရင္ သူတို႔လည္း ဒီေလာက္မပင္ပန္းသလို လူထုလည္း ဒီေလာက္ဒုကၡမေရာက္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ၂၄ ရက္ေန႔လာတဲ႔သူေတြကိုေတာ႔ တနင္ဂေႏြခ်ိန္းတယ္လို႔ၾကားပါတယ္။

အခ်ုဳပ္အေနနဲ႔သံုးသပ္ရင္ ၀န္ထမ္းအပါ ၀င္သံရုံးအၾကီးအကဲမွာပါ ျပည္သူအေပၚတကယ္ပဲ စဥ္းစားေပးတတ္တဲ႔ ေစတနာရွိပါရဲ႔လား။ တကယ္လို႔စဥ္းစားေပးတဲ႔ေစတနာရွိတယ္လို႔ ျပန္ျငင္းခုန္မယ္ဆို ကြ်န္မတို႔နုိင္ငံရဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြ အရည္အခ်င္း ဟာ ရင္ေလးဖြယ္သံသယရွိစရာပါ။ ဘယ္မွာလဲ ယဥ္ေက်းမွုဆိုတာကေရာ။ ကြ်န္မ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔နုိင္ငံမွာ ဘတ္စ္ကားစီးရင္ေတာင္ လူၾကီးတစ္ေယာက္တက္ လာရင္ လာအေမထိုင္ အဘ ထိုင္ဆိုတဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ႔ ဓေလ႔ေလးေတြရွိေနေသးတယ္ဆိုတာကိုပါ။ ဒါေတြကို သံရုံး၀န္ထမ္းေတြမွာဘာလို႔မေတြ႔ရတာလဲ။ ျပည္သူေတြထဲကေတာ႔ နီးစပ္ရာ အဘိုးအဘြား နဲ႔ ကိုယ္၀န္သည္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို လက္လွမ္းမွီသေလာက္ကူညီေနတာ ေတြ႔ရလို႔၀မ္းသာစရာပါ။

ဒီစာကို ဖတ္မိတဲ႔ မီဒီယာသမားမ်ား အရာရွိအရာခံမ်ား ဒီလို ဌာနမ်ိဳးကို ဘယ္လို ကိုင္တြယ္သင္႔လဲ ဘယ္လို အေရးယူသင္႔လဲဆိုတာကို ၀ိုင္း၀န္းဆံုးျဖတ္ေပးနုိင္ၾကမယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္ရွင္။

စာၾကြင္း ။ ။ အြန္လိုင္းစနစ္ကိုသံုးရင္ လိုက္နာရမယ္႔ အခ်က္ေတြကို သံရုံးကေဖာ္ျပထားတာနဲ႔ တြဲထားတဲ႔ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုကို ပါတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းက ရတာပါ။ လိုက္နာက်င္႔သံုးရမယ္႔ အခ်က္ဆိုတာ ေတြဟာ တကယ္ပဲ တရားမွ်တမွန္ကန္မွုရွိမရွိဆိုတာကိုေတာ႔ ကိုယ္တိုင္ပဲ ဆံုးျဖတ္ၾကပါေတာ႔ရွင္။ ကြ်န္မနားလည္သေလာက္ အဲ႔ဒီလိုက္နာရမယ္႔ အခ်က္ေတြဆိုတာကို အက်ဥ္းခ်ံဳးဘာသာျပန္ရင္ ကြ်န္မတို႔ကို သံရုံး၀န္ထမ္းဘာလုပ္လုပ္ ခံပါ႔မည္ ဟူေသာစာကို  လက္မွတ္ထိုးခိုင္းျခင္းဟုသာျမင္မိပါေတာ႔တယ္။


No comments :