Sunday, 15 July 2012

ႏိုင္ငံသားတို႔ ပခံုးထက္က နတ္ဆိုးမ်ား (ေဇာ္သက္ေထြး)က်ေနာ္တို႔ တုိင္းျပည္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အခ်မ္းသာဆံုးႏွင့္ ပံုရိပ္အေကာင္းဆံုး အေျခအေနမွ နိမ့္က်သည့္ စိတ္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရင္ဆုိင္ကာ ဆင္းရဲတြင္းထဲသို႔ သက္ဆင္းခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခု အခါ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း တုိင္းျပည္အေပၚ မေထာက္ထား မညႇာတာသည့္ နတ္ဆိုးမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ယင္းနတ္ဆိုးမ်ားသည္ မည္သည့္ေခတ္ မည္သည့္ အေျခ အေနကို ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ အတၱ ဗဟိုျပဳ၀ါဒကို ကိုင္စြဲကာ ဘ၀ကို တန္ဖိုးမဲ့ ျဖတ္သန္း ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံသားေတြ၏ ပခံုးထက္တြင္ တက္ထိုင္ေနၾကေသာ နတ္ဆိုးမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခ်င္ပါသည္။


၁။ ဆူပူရန္ အင္တာနက္အေပၚမွာ လႈ႔ံေဆာ္သူမ်ား


ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အင္တာနက္၊ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေရး သား ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းအေျမာက္အျမားကို ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါသည္။ ယင္းသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရး သားၾကရာတြင္ ျပႆနာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစသည့္ အေျဖကို ရွာေဖြသည့္ အားထုတ္မႈမ်ဳိး အနည္းငယ္သာေတြ႔ရၿပီး အမ်ားစုက လက္တု႔ံျပန္ လက္စားေခ်ရန္သာ ဖိအားေပးေရးသားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ႀကိမ္းေမာင္းသံ၊ ၿခိ္မ္းေျခာက္သံမ်ား မိုးမႊန္ေနပါသည္။ ဖတ္႐ႈသူမ်ား ေဒါသထြက္ ေသြးႂကြလာေစရန္ ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာက လူေသအ ေလာင္းပံုေတြကို တင္တဲ့သူက တင္ပါသည္။ သတင္းမွားေတြကို ေပးတဲ့သူက ေပးပါသည္။ သူတုိ႔ ဘာကို ရည္ရြယ္ပါသ လဲ။ သူတို႔ ဘာကို ျဖစ္ခ်င္ပါသလဲ။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားကို လည္း ေတာင္းခံေနသည္။ ထင္ရွားသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားလည္း မေနရ။ ေအာ္ပီက်ယ္ေတာင္ ဘာမွမ ေျပာ၍ ျပစ္တင္ ႀကိမ္းေမာင္းခံရသည္။ သေဘာထားကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို၍ သေဘာမေတြ႔လွ်င္လည္း ၀ိုင္း၀န္း အ ျပစ္တင္တာ ခံရမည္။ တမ်ဳိးသားလံုးအတြက္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေတာ့မည္ အေျခအေနဆုိလွ်င္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ စနစ္ တက် တု႔ံျပန္တတ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းေတြက သားသည္ မိခင္ေတြဆီ အေရာက္သြားၿပီး ကူညီျခင္းက လက္ေတြ႔ပိုၿပီးက်ပါသည္။ လက္စားေခ် မႈေတြ၊ ေသြးထြက္သံယိုမႈေတြ၊ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို လိုလားေနပါသလား။ ျမင္ေတြ႔ခ်င္ေနပါသလား။ ဤသို႔ ျဖစ္ေနလွ်င္ မိမိစိတ္ အေျခအေနကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ အေျဖရွာသင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


၂။ အေနာက္ေလ တုိက္ခတ္ေနေသာ မီဒီယာမ်ား


ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူေနအိမ္မ်ား မီး႐ိႈ႕ခံရသည့္သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ပမီဒီယာတခ်ဳိ႕သည္ လူနည္းစု ႐ိုဟင္ ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ားစုက အႏုိင္က်င့္ လုယက္ သတ္ျဖတ္ေနေၾကာင္း ကမၻာကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕က ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပည္ နယ္ဟုပင္ ေရးလာၾကသည္။ ေဒသခံ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကို တဖက္ႏုိင္ငံရွိ လူမ်ားမွ တိုက္ခိုက္ဟု ေရးၾကသည္။ အ မွန္တကယ္မသိဘဲ သတင္းေတြကို ေရးသားေနၾကပါသလား။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာမွ မည္သည့္ ဇာတ္ညႊန္းမ်ဳိးကို ေရးသား လိုပါသလဲ။ ႏုိင္ငံသားအားလံုး သတိထားၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္


လူတစု သို႔မဟုတ္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ မည္သူကိုမဆုိ က်ေနာ္တုိ႔ စာနာ ႏုိင္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိ္င္ငံတႏုိင္ငံတြင္ လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ရွိပါသည္။ ဥပေဒမ်ားက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရွိဟုဆိုလွ်င္ ဥပေဒအတိုင္း လက္ခံ ရမည္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရွိလွ်င္လည္း ဤအခြင့္အေရးကို ေလးစားရမည္။ သို႔ေသာ္ အေ၀းတေနရာမွ ဇာတ္ညႊန္း ေရး သားျခင္းမ်ဳိးကို လက္မခံႏုိင္ပါ။ လူနည္းစုကို လူမ်ားစုက အႏိုင္က်င့္ အၾကမ္းဖက္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ အမ္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဘာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မျဖစ္ပါသလဲ။ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ကူညီေဖးမမႈကို ေပးႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမိႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာႏွင့္ နယ္ေျမကိုေတာ့ မေပးႏုိင္ပါ။ ဤသို႔သာ တစတစေပးရလွ်င္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မည္။ ျပႆနာေပါင္းစံု ၾကားထဲတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ NGO မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ ယူဂ်ီမ်ားကိုလည္း အထူးသတိထားရပါလိမ့္မည္။ NGO မ်ားသည္ လူမႈ ဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ရေန၍ အေလးထား ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ NGO စစ္စစ္မ်ားက လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးၾကေသာ္လည္း NGO ကာဗာတင္ၿပီး Organization Land တည္ေဆာက္မည္ဆုိပါက လက္ပိုက္ၾကည့္ေန၍မျဖစ္။ ကာကြယ္တားဆီးၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ဤအခ်က္ေတြကို ျပည္ပ မီဒီယာတခ်ဳိ႕က သိသိႀကီး ျဖစ္ပါလ်က္ အခ်က္အလက္အမွန္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ မိမိလို သလို ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ေရးသားေနျခင္းမ်ားကေတာ့ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဤသို႔ဆုိလွ်င္ ကမၻာက ျမန္မာႏို္င္ငံအား လူနည္းစု ကို အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ႏုိ္္င္ငံတႏုိင္ငံအျဖစ္ အထင္ေရာက္သြားႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ အမွန္မ်ားကို ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား အားလံုးသိရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပရန္ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကို အားမကိုးဘဲ ကိုယ္တုိင္ ႀကိဳးစားၾကရပါေတာ့မည္။


၃။ ရီေ၀ေ၀ အသူရာ ကုမၸဏီမ်ား


လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူလတ္ပိုင္းမ်ားတြင္ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ေနၿပီး အရြယ္မတိုင္ခင္ ေသဆံုးမႈမ်ား လည္းမ်ားျပားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္မ်ားအသင္းမွ အတိအလင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္ မာႏုိင္ငံရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏကိုလည္း အမ်ားသိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ား ၾကားထဲမွ ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လက္တလံုးျခား ေၾကာ္ျငာေနေသာ အရက္ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ ေနၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အရက္ဆိုေသာ စကားလံုး လံုး၀မပါရွိဘဲ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒကို လွည့္စားကာ ေၾကာ္ ျငာေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 


တခ်ဳိ႕ ကုမ္ၸဏီမ်ားက ဟန္ေဆာင္ ပန္ေဆာင္ ေရသန္႔ဟူ၍ ထည့္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ရဲတင္းလြန္းပါသည္။ မည္သည့္ Product ထုတ္သည္ ဆုိတာကုိပါ မေဖာ္ျပေတာ့ဘဲ ကံစမ္းမဲေပးသည့္ ေမာ္ေတာ္ကား ပံုမ်ား၊ ေရႊဆြဲျပားမ်ား၊ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းမ်ားကုိ မက္ေမာဖြယ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကံစမ္းမဲပါသည့္ အရက္ပုလင္းအဖံုးမ်ား ကိုလည္း ခပ္တည္တည္ပင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


က်ေနာ္တို႔ သိထားသည့္ ဥပေဒက စာေစာင္မ်ားတြင္ အရက္ေၾကာ္ျငာ မထည့္သြင္းရ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေၾကာ္ ျငာ ထည့္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားေရာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားေရာ၊ ဖတ္႐ႈသူမ်ားေရာ ဥပေဒကို အသိအမွတ္မျပဳသည့္ သေဘာသက္ ေရာက္ေနပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ႁခြင္းခ်က္ မ်ားစြာရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တုိင္းျပည္အား လက္ညိႇိဳးထိုးခံရႏိုင္ ပါသည္။
လက္ရွိ ျပည္တြင္း အရက္ကုမ္ၸဏီမ်ားသည္ အရက္ခ်က္လုပ္ရာတြင္ စနစ္တက် နည္းမွန္လမ္းမွန္ ခ်က္လုပ္ျခင္းကို ယခု ထက္ပိုၿပီး ၾကပ္မတ္စြာ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အရက္ကုမၸဏီမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္ပစ္လုိက္သည့္ ေရဆိုးမ်ားက လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အလြန္ထိခိုက္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုန္းကန္ထူေထာင္ခါစ ျမန္မာျပည္တြင္ ယင္း အရက္ကုမၸဏီမ်ားက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ပါ၀င္ျခင္း မရွိ႐ံုသာမက လ်စ္လ်ဴပင္ ႐ႈထားလိုက္ပါေသးသည္။


မိမိကုမၸဏီႏွင့္ ျပႆနာ တစံုတရာ တက္ခဲ့ေသာ္ ေငြကို လမ္းခင္း၍ ေျဖရွင္းရန္ သေဘာပိုက္ထားပံုရပါသည္။ အားလံုး တုိင္းျပည္ကို ခ်စ္တတ္မည္ဆိုပါလွ်င္ ဧရာ၀တီျမစ္ က်န္းမာသန္စြမ္းေရးကိစၥ၊ ေရမ်ားညစ္ႏြမ္းလာမႈ ကာကြယ္ေရးကိစၥ၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ယင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား တည္ေထာင္ကာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ တဖက္တလမ္းမွ ကူညီေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။


၄။ မီးပြိဳင့္စိမ္းလွ်င္ ေရွ႕ဆံုးမွ ထြက္ခ်င္သည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လမ္းဆံုလမ္းခြတိုင္းတြင္ ယာဥ္အသြားအလာ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ မီးပြိဳင့္မ်ားကို ထားရွိထားပါသည္။ ကားမ်ား စနစ္တက် သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္လည္း သူ႔လိုင္းႏွင့္သူ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။လက္ရွိ ေျပာင္းလဲလာ ေသာ မူ၀ါဒအရ ကားသစ္မ်ားစြာ ၀င္ေရာက္လာ၍ ယာဥ္အသြားအလာမ်ား ပိုမိုက်ပ္လာသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ေနရ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တခ်ဳိ႕ကားမ်ားသည္ မီးနီ၍ အစဥ္လိုက္ တန္းစီထားေသာ ကားတန္းကို ေဘးဘက္ရွိ တဖက္လမ္းမွ ပန္း၍ ေက်ာ္တက္သြားၿပီး မီးပြိဳင့္အနီးေရာက္မွ အနီးစပ္ဆံုးကားကို လက္တေခ်ာင္း ေထာင္ျပၿပီး ၀င္ေနရာ ယူလိုက္ပါ သည္။ ခြင့္ေတာင္းခံရေသာ ကားကလည္း ေနရာမေပး၍မျဖစ္။ ဇြတ္တိုး၀င္လာ၍ တုိက္မိမွာကို ေၾကာက္ၿပီး ေနရာေပး လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။


ေနရာမ်ားစြာ ေက်ာ္တက္၍ မီးပိြဳင့္စိမ္းလွ်င္ ေရွ႕ဆံုးမွ ထြက္ခြာခ်င္ေသာ ကားအမ်ားစုမွာ ယခုႏွစ္မွ တင္သြားလာေသာ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ကားေကာင္းကားသန္႔မ်ား အမ်ားစုျဖစ္ေနသည္ကုိလည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ယင္းကား အမ်ဳိးအစား မ်ားကို စီးႏုိင္ေသာ လူတန္းစားသည္ ေငြေၾကးဥစၥာဓနေရာ၊ အသိပညာမ်ားပါ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုထက္ ေရွ႕တန္း ေရာက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လူစားမ်ဳိးက စည္းကမ္းတက် တန္းမစီဘဲ မီးစိမ္းလွ်င္ ေရွ႕ဆံုးက ထြက္ခ်င္ ေသာ အခြင့္အေရးကို ဓားျပတိုက္ရယူလိုသည္မွာ ေလွာင္ေျပာင္ခ်င္စရာေကာင္းလွပါသည္။ ဤအခြင့္အေရး အေသး ေလးကို ယခုေလာက္ အသည္းအသန္ လိုခ်င္လွ်င္ အခြင့္အေရး ႀကီးႀကီးမားမားဆိုလွ်င္ေတာ့ ဆိုဖြယ္မရွိၿပီ။ ထိုကဲ့သို႔ လူစားမ်ဳိးအား ျမန္မာလူမ်ဳိးပါဟု အမ်ားကညႊန္းဆုိၾကမည္ဆိုပါလွ်င္ က်ေနာ္ အလြန္ရွက္ရြံ႕ေန မိေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။


စိတ္ေနစိတ္ထား ျမင့္မားရင့္က်က္ေရးအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အႏၲရာယ္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္း စတင္ တီးခတ္ေနၿပီဟုသာ ဆုိလိုက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။


ေဇာ္သက္ေထြး
(ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ-၂၊ အမွတ္-၁၀၀၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂၈) 

No comments :