Sunday, 15 July 2012

ပိတ္ဆိုု ့မႈ သတင္း

  • စီးပြားေရးပိတ္ဆိုု ့မႈက ရုုတ္သိမ္းခါနီးေတာ့မယ္လိုု ့သိရတယ္။ 
  • မက္ေဇာ္ေဇာ္ ကိုုေတာင္ ပိတ္ဆိုု ့ မႈ လူဆိုုးစရင္းကလႊတ္ေပးမယ္လိုု ့သိရတယ္။ 
  • မက္ေဇာ္ေဇာ္ကိုု အေမရိကန္ က သေဘာက်ေနတယ္။  
  • အေမရိကန္ရဲ ့ ပိတ္စိုု ့ မႈ ေလ်ာ့လ်ဲလာမႈကိုုေဒၚစုု စိတ္ဆိ္ုုးတယ္လိုု ့သိရတယ္။ အေမရိကန္လာမဲ့ခရီးစဥ္ကိုု
  • ဖ်က္သိမ္းတယ္လိုု ့ သတင္းထြက္ေပၚေနပါတယ္။  
  • ေတဇ နဲ ့ ထြန္ျမင့္နိင္၊ ေနေအာင္၊မိုုးေအာင္တိုု ့ေလာက္ပဲ က်န္မယ္လုုိ ့သိရပါတယ္။

No comments :