Thursday, 8 November 2012

ေနေရာင္ကိုုေရာင္းစားသူမ်ား

ေနေရာင္ကိုုေရာင္းစားသူမ်ား

အိုုဆာကာျမိဳ ့ ၾကီးနားက စႏိုု ဆိုုတဲ့ရြာေလးရိွတယ္။
ဒီရြာေလးမွာ ေနတဲ့ မိသားစုုက ၂၄ စုုပဲရိွတယ္။ လူဦးေရနည္းျပီး စိတ္၀င္စားစရာဘာမွမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနေရာင္က ခံ ဆိုုလာျပားေတြကတဆင့္ လ်ပ္စစ္ထုုတ္ျပီးေရာင္းစား လိုုက္တဲ့အတြက္ တျပည္လံုုးစိတ္၀င္စားလာၾကရာက
ဒီရြာေလးဟာ လာေရာက္ေလ့လာၾကတဲ့စီးပြားေရးသမားေတြေၾကာင့္ စည္ကားလာတယ္။
ဒီသတင္းကိုု နိင္ငံတကာကုုမဏီၾကီးေတြကပါစိတ္၀င္စားလာၾကတဲ့အတြက္ဘဏ္ေတြက ေငြေခ်းဖိုု ့ကမ္းလွမ္းလာၾကရာက အုုံုုးအံုုးက်ြတ္က်ြတ္ျဖစ္လာေတာ့တယ္။
ဂ်ပန္ လ်ွပ္စစ္ကုုမဏီက တကီလိုု၀ပ္ နာရီ ( 1 KW/hr) ကိုု ယန္းေငြ ၄၂ ယန္းနဲ ့လယ္သမားေတြဆီက ျပန္၀ယ္ၾကတယ္။ လ်ပ္စစ္ ကုုမဏီေတြက ေနေရာင္ေရာင္းတဲ့လယ္သမားစီက အႏွစ္ ၂၀ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားျပီးပါျပီ။

အရင္ေခတ္က လယ္သမားေတြလိုု ဆန္စိုုက္ျပီး ဆန္ကုုန္သည္ဆီကိုုေရာင္းတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ အရင္ေခတ္နဲ ့ကြာသြားတာကေတာ့ ရာသီလိုုက္ ေျမကိုုထြန္ရယက္ရ တဲ့အလုုပ္ၾကီးကိုု ေလေယာငိုု ရြာက လယ္သမားေတြက ေတာ္လွန္လိုုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေလာင္စာ ေတာင္းဆိုုမႈျမင့္တက္ေနတဲ့ေခတ္မွာ
ေနေရာင္ကိုုေရာင္းတဲ့အလုုပ္က ပိုု ကိုုက္ေနပါတယ္။ ဒီလိုု ေျမကိုု မေရာင္းေတာ့ပဲ ေနကိုုေရာင္းေနတဲ့ ေစ်းကြက္မွာ နည္းပညာက နဲ ့ အရင္းအႏွီးျဖစ္လာတယ္။
နည္းပညာကျမင့္သလိုု အရင္းအႏွီးကလဲျမင့္လာတယ္။

တကယ္က ေနေရာင္ကိုု ေရာင္းစားမယ္ဆိုုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ဟာ ဂ်ပန္ေတြစလုုိက္တာေတာ့မဟုုတ္ဘူး။ စပိန္ နဲ ့ဂ်မဏီေတြစတင္ စဥ္းစားလုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ စိပိန္ နဲ ဂ်ာမဏီမွာေတာ့ အလုုပ္မျဖစ္ခဲ့ဘူး။
ဒါေပမဲ့ အခုုေတာ့ ဂ်မဏီမွာလဲ ေနစြမ္းအင္ကထုုတ္လုုပ္မႈကိုု ျပန္စဥ္းစားလာရမဲ့အေနထားျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ရုုရွားနိင္ငံခ်ာနိဘိုုင္း ေပါက္ကြဲမႈကတည္းက နယူကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုုေတြကိုု ရပ္ဆိုုင္းဖိုု ့အေလးအနက္စဥ္းစားလာခဲ့တယ္။
တေလာက ဂ်ပန္နိင္ငံဆန္ဒိုုင္းနယူးကလီးဓါတ္ေပါင္းဖိုု ့ျပသနာတက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့
ဓါတ္ေပါင္းဖိုုေတြကိုု ရပ္ဆိုုင္းျပစ္ဖုုိ ့ လံုုး၀ဆံုုးျဖတ္လိုုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္မွာ ေတာ့ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။
ဂ်ပန္ က လ်ပ္စစ္စားသံုုးမႈ ေၾကာက္ခမန္းလိလိၾကီးမားတဲ့နိင္ငံတခုုျဖစ္ေနပါတယ္။
လ်ပ္စစ္သံုုးစြဲမႈမွာ အႏုုျမဴကေန ထုုတ္ယူမႈက ၃၀ ရာခိုုင္နႈန္းရိွတယ္။ သဘ၀ဓါတ္ေငြက ၂၇.၂ ရာခိုုင္ႏႈန္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးက ၂၃.၈ ရာခုုိင္ႏႈန္း ။ ေရနံ ၈.၃ရာခိုုင္ႏႈန္း။ ေရအားက ၈.၇ ရာခိုုင္ႏႈန္း၊ ေနေရာင္အပါအ၀င္ တျခားနည္းပညာေတြ ( Alternative Energy)နဲ ့ထုုတ္လုုပ္တဲ့ လ်ပ္စစ္အားက ၁.၂ ရာခိုုင္နႈန္းရိွပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေနေရာင္ကထုုတ္လုုပ္မႈဟာ ၀.၂ ရာခိုုင္နႈန္းမ်ွသာရိွေနေသးတယ္။
ဒီေတာ့ ေနစြမ္းအင္သံုုးလ်ပ္စစ္ထုုတ္လႈပ္မႈဟာေစ်းကြက္ထဲမွာ အလားအလာရိွေနေသးတဲ့သေဘာျဖစ္လာတယ္။ ဒါအျပင္ ၂၀၃၀-၄၀ ခုုနစ္မ်ားမွာ ဂ်ပန္ နိင္ငံဟာ အႏုုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖိုုေတြကိုု ရပ္ဆိုုင္းျပစ္ဖိုု ့ သံဓိဌာန္ခ်မွတ္ထားျပီျဖစ္တဲ့အတြက္
ေနေရာင္ကေန ေလာင္စာထုုတ္လုုပ္မႈလုုပ္ငန္း အလားအလားဟာ ဖြင့္ျဖိဳးတိုုးတက္စရာရိွေနတယ္။ နည္းပညာေတြပိုုမိုုတိုုးတက္လာဖိုု ့ရိွေနတယ္။

အိုုဆာကာလယ္သမား ၂၄ ဦး ရဲ ့ စြန္ ့ဦးတည္ထြင္လုုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈသတင္းေၾကာင့္
ဂ်ပန္ ကမ္းေျခဆားလ်က္လုုပ္ငန္း ကိုုအၾကီးအက်ယ္လုုပ္ခဲ့တဲ့ေဒသကလဲ ေနေရာင္ကေနလ်ပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္ဖိုု ့ စိတ္၀င္စားလာၾကတယ္။ သူတိုု ့ဆားခ်က္လုုပ္ငန္းက လဲ
ပင္ပန္း၊ အျမတ္နည္း သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ေတြပ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ လ ၁၉ ၆၀ ခုုနစ္မွာစတင္ခဲ့တဲ့ လုုပ္ငန္းဟာ ၁၉ ၈၀ ေလာက္ကတည္းက ရပ္ဆိုုင္းလုုနီးပါးျဖစ္ေနရတာပါ။

အခုုဆိုုရင္ ဂ်ပန္ မွာ စိုုက္ပ်ိဳးရခက္တဲ့ေျမလြတ္ေျမရိုုင္းေတြမွာ ဆိုုလာျပားေတြကိုု တပ္ဆင္ျပီး လ်ပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္ဖိုု ့ ကိုု စီးပြားေရးေလာက စဥ္းစား လာေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။

ေလာင္စာဆိုုးဆိုုး၀ါး၀ါးျပတ္ေတာက္ေနတဲ့ ျမန္မာ ျပည္မွာဆိုုရင္ေရာ ေနေရာင္ကေန ေလာင္စာထုုတ္ျပီး စြမ္းအင္အျဖစ္ စီးပြားျဖစ္ မထုုတ္လုုပ္သင့္ေပဘူးလား။

No comments :