Sunday, 31 March 2013

တရုုပ္ေငြထပ္ေခ်းဦးမည္

တရုုပ္ျပည္က ျမန္မာ ကိုု ၁၇ ဘီလီယံေဒၚလာေခ်းမယ္လိုု ့ သံတမန္ သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုုပါတယ္။ ဒီသတင္းမွန္ပါက တရုုပ္ၾသဇာလြမ္း မိုုးမႈ
ေအာက္ ပိုု မိုုက်ေရာက္လာဖြယ္ရိွဟုု သံတမန္မ်ား သံုုးသပ္။ တရုုပ္ေငြမ်ား ဦးပိုုင္ဆီ
ပိုုေရာက္နိင္ဖြယ္သာရိွ။  

1 comment :

Anonymous said...

April Fool