Thursday, 28 March 2013

၀ီရသူ ရဲ ့ ၉ ၆၉ အဖြဲ ့ကိုု တန္ျပန္လႈပ္ရွားလာတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အင္အားစုုမ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း၊ ဆရာမသန္းျမင့္ေအာင္ ဒါရိုက္တာၾကည္ျဖဴသွ်င္၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕သည့္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ထုတ္ျပန္ထားေသာ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိကာ ေနအိမ္ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသို႔သြားေရာက္ကာေတြ႕ဆံု အားေပးစကားေျပာၾကားလ်က္ရွိၿပီး ျပည္ခရိုင္အတြင္းရွိအျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔လည္း ဆက္လက္သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚ
ျဖဴျဖဴသင္း၊ ဆရာမသန္းျမင့္ေအာင္ ဒါရိုက္တာၾကည္ျဖဴသွ်င္၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕သည့္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ထုတ္ျပန္ထားေသာ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိကာ ေနအိမ္ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသို႔သြားေရာက္ကာေတြ႕ဆံု အားေပးစကားေျပာၾကားလ်က္ရွိၿပီး ျပည္ခရိုင္အတြင္းရွိအျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔လည္း ဆက္လက္သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 အၾကမ္းဖက္မႈမွာ အသက္မေသပဲလြတ္ေျမာက္လာသူတဦးအေၾကာင္း

"အဘေရေျပးေျပးလို. အိမ္နီးခ်င္းကုလားေတြက က်ေနာ္.ကိုေျပာလို. သူတို.ဆြဲထုတ္လို. ႏို.မုိ.ဆိုက်ေနာ္ေသျပီ" လို. အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္အျငိမ္းစားရဲ၀န္ထမ္းၾကီး ဦးေက်ာ္အုန္းက က်ေနာ.ကိုေျပာပါတယ္။ သူကမြတ္စလင္ေတြအမ်ားစုေနထိုင္တဲ. မီတၳီလာရပ္ကြက္တစ္ခုမွာေနတာပါ။ အေရးအခင္းစျဖစ္ေတာ. ရပ္ကြက္ထဲမွာေနတဲ. ဗုဒၡဘာသာေတြ ထြက္ေျပးၾကပါျပီ၊ သူကေတာ.မေျပးပါ။ အျငိမ္းစားရဲ၀န္ထမ္းမို.ႏိုင္ငံေတာ္ကေတာ. ဒီေလာက္ဆိုးဆိုးရြားရြားၾကီးျဖစ္လာရင္ ဒီအတိုင္းၾကည္.မေနပါဘူးဆိုတဲ.အသိနဲ.မေျပးတာပါ။ သူဦးေဆာင္ျပီး မြတ္စလင္နဲ. ဗုဒၡဘာသာလူငယ္ေတြပူးေပါင္းျပီး လံုျခံဳေရးကင္းဖြဲ.ျပီးရပ္ကြက္ကိုကာကြယ္ခဲ.ပါတယ္။ သတ္မယ္. ျဖတ္မယ္.လူအုပ္ၾကီးက ေထာင္နဲ.ခ်ီျပီး ခ်ီတက္လာျပီဆိုေတာ. ဦးေက်ာ္အုန္းကို မြတ္စလင္လူငယ္ေတြက အဘေရေျပးေျပးဆိုျပီးေျပာတာေတာင္ ဂ်စ္ကန္ကန္လုပ္ေနလို. ဆြဲထုတ္ခဲ.ရပါတယ္။ သူေနထိုင္တဲ. ရပ္ကြက္ၾကီး တစ္ခုလံုးခုေတာ.ျပာအတိျဖစ္သြားပါတယ္။ သူလဲဒုကၡသည္ဘ၀ကိုေရာက္သြားပါျပီ၊ ၄၁ ႏွစ္တိတိရဲ၀န္ထမ္းလုပ္ခဲ.တဲ.အေတြ.အၾကံုေၾကာင္.ရခဲ.တဲ. ႏိုင္ငံေတာ္က အျပစ္မဲ.ျပည္သူေတြကိုကာကြယ္ေပးတယ္ဆိုတဲ.အသိလည္း သူ.မွာမရွိေတာ.ဘူးလို.ဆိုပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြနဲ.အတူျပန္ေနရမယ္ဆို ေနရဲေသးလားလို.ေမးေတာ. ဘာျဖစ္လို.မေနရဲရမွာလဲလို.က်ေနာ္.ကိုေျပာပါတယ္။

ခုေတာ. ဦးေက်ာ္အုန္းတစ္ေယာက္ ဗုဒၶဘာသာဒုကၡသည္ ၅၀၀ ေလာက္နဲ. ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ခုမွာေနေနပါတယ္။
"အဘေရေျပးေျပးလို. အိမ္နီးခ်င္းကုလားေတြက က်ေနာ္.ကိုေျပာလို. သူတို.ဆြဲထုတ္လို. ႏို.မုိ.ဆိုက်ေနာ္ေသျပီ" လို. အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္အျငိမ္းစားရဲ၀န္ထမ္းၾကီး ဦးေက်ာ္အုန္းက က်ေနာ.ကိုေျပာပါတယ္။ သူကမြတ္စလင္ေတြအမ်ားစုေနထိုင္တဲ. မီတၳီလာရပ္ကြက္တစ္ခုမွာေနတာပါ။ အေရးအခင္းစျဖစ္ေတာ. ရပ္ကြက္ထဲမွာေနတဲ. ဗုဒၡဘာသာေတြ ထြက္ေျပးၾကပါျပီ၊ သူကေတာ.မေျပးပါ။ အျငိမ္းစားရဲ၀န္ထမ္းမို.ႏိုင္ငံေတာ္ကေတာ. ဒီေလာက္ဆိုးဆိုးရြားရြားၾကီးျဖစ္လာရင္ ဒီအတိုင္းၾကည္.မေနပါဘူးဆိုတဲ.အသိနဲ.မေျပးတာပါ။ သူဦးေဆာင္ျပီး မြတ္စလင္နဲ. ဗုဒၡဘာသာလူငယ္ေတြပူးေပါင္းျပီး လံုျခံဳေရးကင္းဖြဲ.ျပီးရပ္ကြက္ကိုကာကြယ္ခဲ.ပါတယ္။ သတ္မယ္. ျဖတ္မယ္.လူအုပ္ၾကီးက ေထာင္နဲ.ခ်ီျပီး ခ်ီတက္လာျပီဆိုေတာ. ဦးေက်ာ္အုန္းကို မြတ္စလင္လူငယ္ေတြက အဘေရေျပးေျပးဆိုျပီးေျပာတာေတာင္ ဂ်စ္ကန္ကန္လုပ္ေနလို. ဆြဲထုတ္ခဲ.ရပါတယ္။ သူေနထိုင္တဲ. ရပ္ကြက္ၾကီး တစ္ခုလံုးခုေတာ.ျပာအတိျဖစ္သြားပါတယ္။ သူလဲဒုကၡသည္ဘ၀ကိုေရာက္သြားပါျပီ၊ ၄၁ ႏွစ္တိတိရဲ၀န္ထမ္းလုပ္ခဲ.တဲ.အေတြ.အၾကံုေၾကာင္.ရခဲ.တဲ. ႏိုင္ငံေတာ္က အျပစ္မဲ.ျပည္သူေတြကိုကာကြယ္ေပးတယ္ဆိုတဲ.အသိလည္း သူ.မွာမရွိေတာ.ဘူးလို.ဆိုပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြနဲ.အတူျပန္ေနရမယ္ဆို ေနရဲေသးလားလို.ေမးေတာ. ဘာျဖစ္လို.မေနရဲရမွာလဲလို.က်ေနာ္.ကိုေျပာပါတယ္။

ခုေတာ. ဦးေက်ာ္အုန္းတစ္ေယာက္ ဗုဒၶဘာသာဒုကၡသည္ ၅၀၀ ေလာက္နဲ. ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ခုမွာေနေနပါတယ္။

1 comment :

Anonymous said...

ေအးအဲဒီ ၉၆၉ ကို မေျပာျခင္လို႔
ၾကည့္ေနတာၾကာျပီ။

လုပ္ပါ ဖုရားဂုဏ္ေတာ္ တရားဂုဏ္ေတာ္

သံဃာဂုဏ္ေတာ္ ဟုတ္လား မေျပာ

လိုပါဘူး ေျပာဖို႔လဲ မရွိပါဘူး

ဒါေပမယ့္ လုပ္ပံုလုပ္နည္း

ေဟာပံုေဟာနည္း ေသေသျခာျခာ

ျပန္ၾကည့္စမ္းပါ အရွင္းၾကီး။

ေျမွာက္ထိုး ပင့္ေကာ္နဲ႔ ေဟာခုျဖစ္ေတာ့

ဟိုလို မရည္ရြယ္ပါဘူး ဒီလို မရည္ရြယ္

ပါဘူးနဲ႔ တတ္လဲ တတ္နိုင္တဲ့ ဘုန္းဘုန္း

သူ႔ကို တရားခံလုပ္ အျပစ္အားလံုး

ပံုခ်ေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ကိုေတာ့

ရွင္းေအာင္ ေျပာထားပါရေစ။ မြတ္ေတြ

ဗမာကိုလုပ္ေတာ့ မြတ္ေသာက္က်င့္

မေကာင္းဘူး။ ဗမာေတြ မြတ္ကိုလုပ္ေတာ့

လဲ မြတ္ေတြ ေသာက္က်င့္မေကာင္း

လို႔ပဲ။ မ်ွမ်ွ တတ ေလးမ်ားလဲ စဥ္းစား

ၾကပါဦး။ တရားရံုးသြားေမး ဘယ္အမ်ိဳး

ေကာင္းသား ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဗမာလူမ်ဳိး

ကမွ မြတ္မကို မုဒိန္းက်င့္တဲ့ အမႈ႔ မရွိ

ပါဘူးဆိုရင္ လာခဲ့ပါ ၾကိဳက္သလိုသာ

လုပ္သြားစမ္းပါ ကိုယ့္အမ်ိဳးဘာသာ

သာသနာကို ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ ျပံဳးျပံဳးၾကီး

လည္စင္းခံပါ့မယ္။

တိုင္းျပည္ ဆူမွပူမွ ထမင္းစားရမယ့္

ေကာင္ေတြ တစ္ကယ္ကို ရွိပါတယ္

ဖုရားစူး မယံုမရွိၾကပါနဲ႔။ အဖြဲ႔တိုင္းမွာကို

ရွိတာပါ။

ကိုယ့္အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို

ေစာင့္ေရွာက္တာ အင္မတန္ေကာင္း

တာပါ ဒါေပမယ့္ သူမ်ားဘာသာကို

အပုပ္ခ်ဖို႔မွ မလိုပဲ။

ဘဂၤါလီ ကိစၥကေတာ့ သတ္ၾကျဖတ္ၾက

ေတြကို ႏွလံုးေနာက္ေပမယ့္ ရိုဟင္ဂ်ာ

လို႔နာမည္ တပ္တာလဲ လကၡံနုိင္

စရာမရွိဘူး ျပည္နယ္လဲ မေပးနိုင္ဘူး

ေရာက္စနဲ႔ ေနျခင္သပဆို ေအးေအးေန

မေစာ္ကားနဲ႔။ မြတ္တာ မမြတ္တာနဲ႔

ဘာမွ မဆုင္ဘူး။ ဘဂၤါလီက်ဴးေက်ာ္က

ရိုဟင္ဂ်ာပါ ျပည္နယ္ေပးပါ လုပ္လာရင္

ေတာ့ အဲဒီ ဘဂၤါလီဟာ ဗုဒၶဘာသာ

ျဖစ္ျဖစ္ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ျဖစ္

မြတ္ျဖစ္ျဖစ္ ခ်မွာပဲ။