Saturday, 20 April 2013

ဆိ္ပ္ကမ္း တကၠစီ

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ျမစ္နားတန္း၊ဂ်ပန္မဆိပ္ကမ္းနွင့္သေဘၤာေပၚကလူေတြကို
သယ္ပို႕ကုူတို႕လုပ္ေနရပံုပါ။
ေၾသာ္ရခိုင္ျပည္ဘဝ
ေရႊဂစ္ထြက္ေတာင္
ဘာမွမရပါလား။

Myint Thu

ေက်ာက္ျဖူျမို့ျမစ္နားတန္းကဂ်ပန္မဆိပ္ကမ္းကတကၠစီ

Saw Mon Aung
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ျမစ္နားတန္း၊ဂ်ပန္မဆိပ္ကမ္းနွင့္သေဘၤာေပၚကလူေတြကို
သယ္ပို႕ကုူတို႕လုပ္ေနရပံုပါ။ေၾသာ္ရခိုင္ျပည္ဘဝေရႊဂစ္ထြက္ေတာင္ ဘာမွမရပါလား။
Myint Thu

No comments :