Tuesday, 9 April 2013

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ဆီးဂိမ္းအႀကိဳ ႏုုိင္ငံတကာ ၆ႏုုိ္င္ငံ ဖိတ္ေခၚ နပန္း ၿပိဳင္ပြဲ ဆုုတံဆိပ္ ရရွိမႈမွာ ျမန္မာက တတိယ ခ်ိတ္ခဲ့ ပါ တယ္။
အားကစားသတင္းမွာေတာ့ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႔ သိမ္ျဖဴအားကစားရံုုမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ဆီးဂိမ္းအႀကိဳ ႏုုိင္ငံတကာ ၆ႏုုိ္င္ငံ ဖိတ္ေခၚ နပန္း ၿပိဳင္ပြဲ ဆုုတံဆိပ္ ရရွိမႈမွာ ျမန္မာက တတိယ ခ်ိတ္ခဲ့ ပါ တယ္။ ဗီယက္ နမ္က ေရႊ ၁၆ခုုနဲ႔ ပထမ၊စကၤာပူက ေရႊ ၃ခုု၊ ေငြ၊ ေၾကး ၅ ခုုနဲ႔ ဒုုတိ ယ၊ ျမန္မာက ေရႊ ၁ခုု၊ ေငြ ၈ ခုု၊ေၾကး ၂၀နဲ႔ တတိ အသီးသီး ဆြတ္ခူးသြားပါတယ္။ ျမန္မာ အတြက္ ေရႊတံ ဆိပ္ကုုိ မဲေက်ာ္ေအာင္က ၁၂၀ ကီလိုုတန္းကေန ရယူခဲ့တာပါ။  ႏုုိင္ငံ တကာ ဖိတ္ေခၚနပန္းၿပိဳင္ပြဲကုုိ ဧၿပီ ၅ ရက္ကေန ၇ ရက္ေန႔အထိ  Free style နဲ႔ Greco ဆုုိၿပီး ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစား ၂ မိ်ဳး ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ကီလိုုအလုုိက္ ပြဲစဥ္ေပါင္း ၂၀ ထည့္သြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အားကစားသတင္းမွာေတာ့ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႔ သိမ္ျဖဴအားကစားရံုုမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ဆီးဂိမ္းအႀကိဳ ႏုုိင္ငံတကာ ၆ႏုုိ္င္ငံ ဖိတ္ေခၚ နပန္း ၿပိဳင္ပြဲ ဆုုတံဆိပ္ ရရွိမႈမွာ ျမန္မာက တတိယ ခ်ိတ္ခဲ့ ပါ တယ္။ ဗီယက္ နမ္က ေရႊ ၁၆ခုုနဲ႔ ပထမ၊စကၤာပူက ေရႊ ၃ခုု၊ ေငြ၊ ေၾကး ၅ ခုုနဲ႔ ဒုုတိ ယ၊ ျမန္မာက ေရႊ ၁ခုု၊ ေငြ ၈ ခုု၊ေၾကး ၂၀နဲ႔ တတိ အသီးသီး ဆြတ္ခူးသြားပါတယ္။ ျမန္မာ အတြက္ ေရႊတံ ဆိပ္ကုုိ မဲေက်ာ္ေအာင္က ၁၂၀ ကီလိုုတန္းကေန ရယူခဲ့တာပါ။ ႏုုိင္ငံ တကာ ဖိတ္ေခၚနပန္းၿပိဳင္ပြဲကုုိ ဧၿပီ ၅ ရက္ကေန ၇ ရက္ေန႔အထိ Free style နဲ႔ Greco ဆုုိၿပီး ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစား ၂ မိ်ဳး ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ကီလိုုအလုုိက္ ပြဲစဥ္ေပါင္း ၂၀ ထည့္သြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

No comments :