Wednesday, 24 April 2013

ဘာေၾကာင့္လဲ ။ ဘယ္သူေၾကာင့္လဲ

 
ခရစ္ယန္ နိင္ငံေတြမွာ တရိစၦာန္ေတြကိုု နိပ္စက္ညွင္းပန္းမဲ့သူမရိွဘူး။
အိႏယဟင္ဒီနိင္ငံမွာ တရိုုစၦာန္ေတြကိုု နိပ္စက္ညင္းမပန္းမဲ့သူမရိွဘူး
မူစလင္နိင္ငံမွာ တရိစၦာန္ေတြကိုု သူတိုု ့စားဖိုု ့အတြက္ ဟာလာလုုပ္တာကြဲလိုု ့ နိပ္စက္ညင္းပန္းမဲ ့သူမရိွဘူး။

ငါဒိုု ့ ဗုုဒဘာသာျမန္မာနိင္ငံမွာ တရိစၦာန္ေတြကိုု ဘာေၾကာင့္နိပ္စက္ညင္းပန္းသတ္ျဖတစားေသာက္မႈေတြခံေနရပါသလဲ။ ေတာတရိစၱာန္ ေပါင္းစံုု မ်ိုုးတုုန္း ေပ်ာက္ကြယ္သေလာက္ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာရပါသလဲ။
 မူစလင္နိင္ငံမွာ လဲ တယ္လီဖုုန္းကိုု ၾကိဳက္သေလာက္၀ယ္လိုု ့ရတယ္။ ခရစ္ယန္ နိင္ငံမွာလဲ ဖံုုးကိုု ၾကိဳက္သေလာက္၀ယ္လုုိ ့ရတယ္။ ဘာျဖစ္လိုု ့ ဗုုဒဘာသာျမန္မာနိင္ငံမွာ တယ္လီဖုုန္းလူတိုုင္း ၀ယ္ယူခြင့္မရၾကတာလဲ ။
 
 ဘာေၾကာင့္လဲ ။ ဘယ္သူေၾကာင့္လဲ။ 
 
 
 
 

11 comments :

Anonymous said...

ခရစ္ယန္ နိင္ငံမွာလဲ Bombကိုု ၾကိဳက္သေလာက္၀ယ္လုုိ ့ရတယ္။ ဘာျဖစ္လိုု ့ ဗုုဒဘာသာျမန္မာနိင္ငံမွာ Bomb လူတိုုင္း ၀ယ္ယူခြင့္မရၾကတာလဲ ။
ဘာေၾကာင့္လဲ ။ ဘယ္သူေၾကာင့္လဲ။

Anonymous said...

ေအး...ငါတုိ႔ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ မင္းၿပန္လာရင္ တစ္ကုိယ္လုံး ဟာလာ လုပ္ဖုိ႔ ေစာင္႔ေနတဲ႔ေကာင္ေတြခ်ည္းပဲ

Anonymous said...

ခင္ဗ်ားတို. ေၾကာင့္ထင္တာပဲ။

Anonymous said...

မူစလင္နိုင္ငံမွာပဲလူကိုလည္လီးသတ္တာရွိတယ္။ဘယ္သူ႕ေႀကာင့္လဲ

mmt said...

'မူစလင္နိင္ငံမွာ တရိစၦာန္ေတြကိုု သူတိုု ့စားဖိုု ့အတြက္ ဟာလာလုုပ္တာလြဲလိုု ့ နိပ္စက္ညင္းပန္းမဲ ့သူမရိွဘူး။'
အေရးအသားအရမ္းေကာင္းတယ္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္သာမူစလင္ဆို ခင္ဗ်ားကိုဆရာတင္မွာပဲ ့'စားဖိုု ့အတြက္ ဟာလာလုုပ္တာလြဲလိုု႕' တဲ့ ေၾသာ္၊ ေၾသာ္၊ ေၾသာ္.............

Anonymous said...

ခင္ဗ်ားတို. ေၿမြေပြး ေၾကာင့္ပဲ။

Anonymous said...

What the fucking your idea is! Why are you trying to discriminate among the religions. "You are good for nothing" for Myanmar.

Anonymous said...

Hi mother fucker Mo the zwan. you are really insane and stupid bitch. you should not post such ridiculous message on the blog. it means that you reveal your true stupid character and personality. do not be too foolish like baster.

Anonymous said...

Hi mother fucker Mo the zwan. you are really insane and stupid bitch. you should not post such ridiculous message on the blog. it means that you reveal your true stupid character and personality. do not be too foolish like baster.

Anonymous said...

မွန္ေရွ႕သြားလွ်င္ မွန္ အရိပ္ေပၚမည္။
ေသာင္ျပင္ (သို႔) အခန္းက်ယ္က်ယ္ တခုမွာ "ေဟ့ဘယ္သူလဲ" ေမးလွ်င္၊ သင္ေမးတဲ့ အတိုင္း ျပန္ေမးသံ ၾကားရမည္။
လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ လွမ္းတိုင္း၊ လွမ္းတိုင္း ေျခရာက်န္ပါသည္။
ေျခလွမ္း သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္၊
ေျခရာ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
“သက္ေရာက္မႈတိုင္း တြင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္” ဆိုေသာ ႏူယူတန္ ဆိုသူမွ
ေတြးေခၚ၊ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရား(သိပၸံနိယာမ) တခု ေပၚေပါက္လာပါတယ္။
သင္ကိုယ္တိုင္ စမ္းၾကည့္ပါ။
ဒါေတြဟာ မည္သူလုပ္ေနသလဲ။
ျပဳလုပ္တဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ တန္ျပန္တဲ့ အက်ဳိး ျဖစ္တာပါ။ အေၾကာင္းတရား မရွိရင္၊ တန္ျပန္ အက်ိဳးတရား မရိွ ႏိုင္ပါဘူး၊ ရွင္းေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ က်တဲ့
သိပၸံ ကေတြ႔ေနပါျပီ၊
လက္ေတြ႕မွာ သင္ေတြ႕ေနျပီ ဆိုလွ်င္၊ ေတြးၾကည့္ပါ။
အျပဳအမူ ျပဳလုပ္တိုင္း၊ (ျပဳလုပ္တဲ့ အေၾကာင္းတရား) ေၾကာင့္သာလွ်င္၊
တူညီေသာ အက်ဳိးျပန္လာစျမဲပါ။
ထိုေၾကာင့္ မလုပ္အပ္သည့္ အရာတိုင္း၊ သင္ျပဳမူလွ်င္ ျပဳမူသည့္ အတိုင္း ျပန္အက်ဳိးခံစားရမည္။
ေရွာင္ရန္ ၅ မ်ဳိး၊
(၁) သူတပါး အသက္သတ္ျခင္း၊
(၂) သူတပါး ပစၥည္းခိုးယူျခင္း။
(၃) သူတပါး သားမယား ျပစ္မွားျခင္း။
(၄) သူတပါး အားလိမ္ညာ ေျပာဆိုျခင္း။
(၅) ေသေရ ေသရက္ ေသာက္သံုးျခင္း။
ဤ ငါး မ်ိဳးသည္ မိမိ၏ လိုခ်င္လို႔ ျဖစ္ေပၚမႈ၊ ႏွင့္၊
အလိုမျပည့္ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚမႈေတြေၾကာင့္တာ
ျပဳမူျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။
ၠအထက္ပါ (၅)မ်ဳိးလုံးသည္ သူတပါး အက်ိဳးကို လိုလားျခင္းေပၚ အေျခခံပါသည္။
အတၱ (ကိုယ့္အက်ဳိး) ကို စြန္႔ႏိုင္သူသာ လိုက္နာႏိုင္ပါမည္။
သူမ်ားအသက္ကို ရက္ရက္စက္စက္ (အလိုမက်မႈေၾကာင့္) သတ္ခ်င္တဲ့စိတ္၊ နဲ႔ က်န္တဲ့ (၄)မ်ဳိး ရင္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚတိုင္း၊
မေနာကံ(စိတ္မွ ၾကံစည္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း)စျဖစ္ပါတယ္။
ထိုမွတဆင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း၊ ႏွင့္ (သို႔) ကုိယ္ကာယျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လုပ္ၾကပါတယ္။
ဤ ျပဳလုပ္ျခင္း သံုးမ်ဳိး၏ ပထမ အစသည္ စိတ္မွ ၾကံစည္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးမွ တဆင့္ျပီးတဆင့္ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ စိတ္ႏွင့္ၾကံစည္မႈ မွစ၍ ပင္လွ်င္ အျပစ္(အကုသိုလ္)ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အျပစ္ ရင္မွာျဖစ္တိုင္း၊ သူတပါးကို က်ဴးလြန္ ရာေရာက္ပါတယ္။ ထို သက္ေရာက္မႈတိုင္း (အျပစ္တိုင္း)သည္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အတိုင္း မည္သည့္ အခ်ိန္က ျပဳလုပ္ခဲ့ဘူးေသာ၊ မသိေသာ အျပစ္မ်ားသည္ ယၡဳ ျပန္လာျခင္းသာျဖစ္သည္။
သူတပါးမွ ႏုိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ စသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျဖစ္ပ်က္ျခင္း၊ ခံစားရျခင္းမ်ားသည္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။
================================
သက္ေရာက္မႈ အစကို ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္း
ေကာင္းဘို႔ လိုပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အခု သိတဲ့ အခ်ိန္ကစ၍ အျပစ္ျဖစ္ ေစေသာ ျပဳမူျခင္းကို ေရွာင္ရွားၾကရမည္။
မည္သို႔ေရွာင္ ရွားၾကမည္နည္း၊
အခ်ိန္တိုင္း၊ စကၠန္႔တိုင္း မွာ လူအားလံုးသည္ စိတ္ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတြးၾကံျခင္း၊
ႏုတ္ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း၊
ကိုယ္ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရိွပါမည္။
ျပဳတိုင္း ျပဳတိုင္း အျပစ္ မျဖစ္ေစရန္ သိေနရပါမည္။
ယင္းသို႔ သိေနျခင္းသည္ ျဖစ္ဆဲ၊ ျဖစ္ခိုက္၊(ပစုပၸန္)တည့္တည့္ သိေနျခင္း ေပတည္း။ သို႔မွသာ အတိတ္မွ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ အနာဂတ္ အတြက္ လိုလား၊ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ား မပါဘဲ၊ အျပစ္ကင္းေပမည္။
ထိုသို႔ သိရန္ သတိျဖင့္ ေနထိုင္ရပါမည္။
သတိရိွေနရန္ က်င့္ယူရပါမည္။ ထိုသို႔ေနထိုင္သူသာ အနာဂတ္ တြင္ အျပစ္ကင္းႏိုင္ပါမည္။
ယၡဳ ေအးခ်မ္းေနသူမ်ားမွာ ယခင္က အျပစ္ မလုပ္သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တျခားေဝးေဝးၾကည့္ ျပီး၊ “ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဘယ္သူေၾကာင့္လဲ” လုပ္ မေနဘဲ၊ သတိရွိေနဘို႔ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ သိေနဖို႔ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ မက ဘာသာမေရြး လူသားအားလံုး အခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္း၊ ကူညီ အသိေပးအပ္ပါသည္။
ယၡဳ နိယာမ သည္ ဘာသာမေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ရာထူးမေရြး၊ ေနရာေဒသ၊ အခ်ိန္မေရြး၊ သက္ေရာက္မွာ ျဖစ္လို႔ လြတ္ေအာင္ ေရွာင္ႏိုင္ ၾကပါေစသတည္း။

Kyaw Lu Thar said...

မိုးသီးဇြန္
မင္းရဲ႕ idea ေတြ၊ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြက ဟိုး ၈၈ တုန္းကလိုမ်ိဳး အေျခအေန မွာဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ မင္းက ေကာလဟာလ ေတြေလာက္ပဲ လုပ္တတ္တာဆိုေတာ့ေလ၊ လူေတြက ဘုမသိ ဘမသိနဲ႔ မိုးသီးဇြန္တဲ့ ဆိုၿပီး အထင္ႀကီးေနရတာ။ အခုအခ်ိန္လို သတင္းေတြ အခ်ိန္နဲ့တစ္ေျပးညီ ထြက္ေပၚေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ မင္းဘာေကာင္မွ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ လူေတြက သိေနၾကၿပီ။ မင္းက သူမ်ားေတြကိုသာ ေျပာင္းခိုင္းေနတာ၊ မင္းကက်ေတာ့ ဟိုးအရင္ ႏွစ္အစိတ္ ၃၀ ကနည္းေတြထဲကကို မထြက္ႏိုင္ဘူး။ မင္းကက်န္ခဲ့ၿပီ မိုးသီးဇြန္၊ မင္းေနာက္မွာ မင္းေနာက္ေက်ာပဲ ရွိေတာ့တယ္။ bye bye မိုးသီးဇြန္။