Sunday, 12 May 2013ဝါရွင္တန္ဒီစီျမန္မာႏွင္႕တရုတ္သံရုံးေရွ႕ အိမ္ျဖဴေတာ္ေရွ႕ဆႏၵျပပြဲ

စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ၾကီးအဖ်ားရွဴးသြားလို႕၊ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ႀကီးအၾကမ္းဖက္အစိုးရရဲ့ ေရွ႕ေနျဖစ္သြားလို႕၊၊ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ႀကီးက တရားခံေပ်ာက္လုပ္လိုက္လို႕ လက္ပန္းေတာင္းအၾကမ္းဖက္တရားခံေတြမေဖၚထုတ္္ႏိုင္လို႕ လက္ပန္းေတာင္းေဒသလယ္သမားေတြအားမငယ္ပါနဲ႕ လို႕ ေဆာ္ဩလိုက္ပါရေစ။ လက္ပန္းေတာင္းလယ္သမားေတြနဲ႕တေသြးတည္းတသားတည္းရပ္တည္ျပီး၊ လယ္ယာအားလံုးျပန္ရသည္အထိ၊ဦးပိုင္၀မ္ေပါင္ဖ်က္သိမ္းသည္အထိ၊ သံဃာမီးျမိဳက္တဲ့အၾကမ္းဖက္တရားခံေတြဖမ္းဆီးေဖၚထုတ္အေရးယူႏိုင္သည္အထိ ထမင္းရွင္လက္ပန္းေတာင္းလယ္သမားေတြႏွင့္အတူ တသားတည္းရပ္တည္တိုက္ပြဲ၀င္သြားၾကမယ္႕ အေမရိကန္ေရာက္ျမန္မာျပည္သားေတြရွိေနပါေသးေၾကာင္း သတင္းအသံျပဳလိုက္ပါရေစခင္ဗ်ာ။ အရွံဳးမေပးနဲ႕ အားတင္းထားပါ ေက်းဇူးရွင္ လက္ပန္းေတာင္းလယ္သမားမ်ားခင္ဗ်ာ။ ထမင္းရွင္ေတြေက်းဇူး အထူးသိတတ္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

မေန႕က ေမလ ၁၂ရက္ ၂၀၁၃ မွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ ျမန္မာအခြန္ရုံး တရုတ္သံရုံးေရွ႕ နဲ႕ အေမရိကန္ အိမ္ျဖဴေတာ္ေရွ႕ မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ "လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ေဒသႏွင့္အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေတာင္းဆုိဆႏၵျပပြဲ"  တရပ္ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။
  လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားက စစ္အုပ္စုတုိ႔၏ အေျချပဳ ဦးပုိင္ ကုမၸဏီႏွင့္ တရုတ္၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီတုိ႔၏ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း ဟာ တရားမွ်တေသာစီမံကိန္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဆန္႕က်င္ေနမႈကို  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ ျမန္မာ႕ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြက ေထာက္ခံၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ ျမန္မာ႕ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြက လက္ပန္ေတာင္း ျပည္သူေတြအား ဦးသိန္းစိန္ အရပ္သားအစိုးရ နဲ႕ စစ္အုပ္စုမွ မီးေလာင္ဗုန္း နဲ႕ ပစ္ခပ္တိုက္ခိုက္ေသာ တရားခံမ်ားအား မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးျခင္း၊ အမိန္႕ေပးသူမ်ားအား မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးျခင္း၊ ဦးပိုင္ ဝမ္ေပါင္ ရဲ့ လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ရပ္တံ့ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးျခင္းတို႕ကို  လက္ပံေတာင္းေတာင္သူေတြရဲ့ ရတက္မေအးရေသးသည့္ လူထုအပူမီးကို အထူးစာနာမိၾကပါတယ္။


ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆိုေသာ ျမန္မာအရပ္သားအစိုးရ အမည္ခံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္ ဟာ သမၼတၾကီး အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ႕ခ်ိန္မွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံေတြ နဲ႕ သံဃာေတြကို မီးေလာင္ဗုန္းနဲ႕ ပစ္ခပ္ႏွိမ္နင္းခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။  စစ္အုပ္စုေတြ စစ္ခရိုနီေတြ ပိုင္တဲ့ ဦးပိုင္နဲ႕ တရုတ္ပိုင္ ဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီေတြ ရဲ့ ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္သူေတြ မိဘျပည္သူေတြဟာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္းခံၾကရ အလုပ္ေတြရပ္ပစ္ၾကရ ေနအိမ္ေတြအသိမ္းခံၾကရ ခေလးငယ္ေတြေက်ာင္းေတြရပ္ပစ္ၾကရ ဘာသာေရးဖုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြဖယ္ရွားခံၾကရ သာသနိက အေဆာက္အဦးေတြပါ ဖယ္ရွားေပးခဲ႕ၾကရမႈေတြကို လူးလွိမ္႕ခံစားေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။

 လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း ဟာ တရားမွ်တေသာစီမံကိန္း မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားမႈ သုံးခုရွိပါတယ္။ ပထမဆုံးအခ်က္မွာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ဆႏၵမပါ၀င္ဘဲ
ျခိမ္းေျခာက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ျခင္း၊စီမံကိန္းအား ေဒသခံမ်ားထံတင္ျပၿပီမွသာလုပ္မည္ဆုိေသာ္လည္း
 ေျပာဆုိသည့္အတိုင္းအေကာင္အထည္မေဖာ္ျခင္း၊ဒုတိယအခ်က္မွာဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါအခ်က္မ်ား
အား ေဒသခံမ်ားခံစားခြင့္မရရွိျခင္း၊နံပါက္သုံးအခ်က္မွာသပိတ္စခန္းအတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအား ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ လုိက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ားအား လုိက္နာမႈမရွိဘဲ အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ပါတယ္။
 နို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႕ မနက္၃ နာရီေလာက္က မုံရြာလက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈ ကို အာဏာပိုင္ေတြက သံဃာထု နဲ႕ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုကို ဓါတုလက္ပစ္ဗုံး နဲ႕ မီးသတ္ေရျပင္းအား ေတြ နဲ႕ပစ္ခြင္းအင္အားသုံးၿဖိဳခြဲခဲ့အျပီး သံဃာေတာ္အမ်ားအျပားဟာ မီးေလာင္ထားတဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရရွိသြားခဲ႕ၾကရတာပါတယ္။

လက္ရွိ  ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေနနဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုုင္းရန္၊ ဥပေဒမဲ့ ႏိုုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကိုု ရုုတ္သိမ္းရန္ ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ ေတာင္းဆိုၾကေၾကာင္း  ေတြ႔ရသည္။ (၁) ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ျငင္းပယ္ထားေသာ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ ရယူမႈကိုု အာဏာပိုုင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိမ္နင္းျခင္း (၂) လက္နက္ကိုင္ဆူပူလႈပ္ရွားမႈ မျပဳေသာ ျပည္သူမ်ားကိုု ပုဒ္မ ၁၄၄ ျဖင့္ တားဆီးျခင္း (၃) ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုု ၀န္းရံေပးေသာ ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္းက ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကိုု အမႈမ်ား စြဲဆိုၿပီး ပိတ္ဆို႔ျခင္း စသည့္ အစုုိးရ၏ က်ဳးလြန္ေနမႈမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း၊ ဒီမိုုကေရစီေရ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကိုု ထိခိုက္ေစေၾကာင္း အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းေစလိုေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ကာသေဘာထား ေဖာ္ထုတ္ၾကပါေသးတယ္။

 
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေနနဲ႕  ျပင္းထန္ရက္စက္စြာ  ကာလ ၾကာရွည္စြာခံစားေနရတဲ့ လက္ပန္ေတာင္းေဒသခံလူထုအတြက္ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အတြက္ စီမံကိန္းရပ္တံ့ရန္ နဲ႕ စီးပြားေရးအရတရားမွ်တမႈရွိေအာင္ အစိုးရကလုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ ႏုိင္ငံတကာကုန္ သြယ္ မႈစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေလ့ရွိတဲ့ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အ ျခားေသာႏုိင္ငံတကာကုိယ္က်ဳိးရွာကုမၸဏီမ်ားကုိသာအကာအကြယ္ဆက္လက္မေပးဘဲ လူထုတစ္ရပ္လုံးအက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ရန္   တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ  စီးပြါးေရးလာလုပ္ေနတဲ့ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရွင္အစုိးရမွာပါ တိုက္႐ိုက္ ဒါမွမဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ သံရုံး တ႐ုတ္သံရုံး ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေဖာ္ထုတ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာ႕အေရးကို အေမရိကန္အစိုးရ အေနနဲ႕ သတိျပဳမူမိေစရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္ေရွ႕ မွာပါ ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ခဲ႕ၾကပါတယ္။ 
(အဓိပတိၾကီး ဝါရွင္တန္ဒီစီမွ ေပးပို႕သည္)

No comments :