Monday, 8 July 2013

ဗုုဒၵဘာသာအေမြအနစ္ သမိုုင္း၀င္ေနရာကိုု တိုုက္ခိုုက္တဲ့အၾကမ္းဖက္လုုပ္ရပ္ကိုု ရႈတ္ခ်သည္။

 ဗုုဒၵဘာသာအေမြအႏွစ္ သမိုုင္း၀င္ေနရာကိုု တိုုက္ခိုုက္တဲ့အၾကမ္းဖက္လုုပ္ရပ္ကိုု ရႈတ္ခ်သည္။ 

 -WFWW-


No comments :