Tuesday, 24 September 2013

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းနဲ႔ ဥပေဒေကာင္းမ်ား

-ေဇာ္မင္း-

တုိင္း ျပည္တျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရာေတြကေတာ့ မ်ားျပားလွပါတယ္။ အဲသလို မ်ားျပားလွတဲ့ အရာ ေတြထဲမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ အခ်က္တခုကေတာ့ အဲဒီတုိင္းျပည္ရဲ့ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားဟာ ႏုိင္ငံသားေတြကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားသလား၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသလား ဆိုတာကိုလည္း ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆိုတာကို ေျပာတဲ့ေနရာမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ က႑ေတြရိွပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ လူမႈေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြဲျခားျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားဟာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြ အေကာင္းဖက္ ေရာက္လာေအာင္ ဘယ္ေလာက္တြန္းအား ေပးသလဲ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားဟာ တုိက္ရုိက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ၿပီး တိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသလား၊ ဆိုတာကိုလည္း ျမင္ေအာင္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုတာ ျမန္မာျပည္မွာ သန္းႂကြယ္သူေဌး အေယာက္ ၃ဝ ကေန အေယာက္ ၇ဝ တိုးလာတာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါ။ အမ်ားစုေသာ ႏုိင္ငံသားတို႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ့ အက်ဳိးဆက္ကို ခံစားရျခင္းဆိုတဲ့ အေပၚမွာ ဆိုလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားလို႔ ဆိုတဲ့အတြက္ ပထမဦးဆံုး ဦးစားေပး ၾကည့္ရမယ့္ ဥပေဒကေတာ့ ႏုိင္ငံတခုရဲ့ ေခါင္ခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဟာ ႏုိင္ငံသားတို႔ ဆႏၵအတုိင္း ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုလား ဒါမွမဟုတ္ လူတစုအုပ္စုတခုရဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့တာလား ဆိုတာကိုလည္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဟာ ႏုိင္ငံသားတို႔ ဆႏၵအတုိင္း ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့တာမဟုတ္ဖူးဆိုရင္ ႏုိင္ငံသားတို႔ရဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လက္ေတြ႔မွာ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲတာေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ဳိး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရပါလိမ့္မယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႔က ဒီကိစၥဟာ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ့ အေရးအရာသာ ျဖစ္တယ္ အရပ္သူအရပ္သားမ်ားနဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတခုရဲ့ အေရးအရာဟာ ႏုိင္ငံသားမ်ား အာလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ ဆက္စပ္ပါတယ္။ အခုလတ္တေလာမွာ ျမင္ရတာကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အန္အယ္ဒီက ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ ရိွသလို တုိင္းရင္းသား ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လုပ္ကုိင္ေနၾကတာလည္း ရိွပါ တယ္။ ေျပာရရင္ ဒီေလာက္နဲ႔ေတာ့ မလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ လိုလာပါတယ္။ ေကာင္းပါၿပီ ဒါျဖင့္ရင္ ႏုိင္ငံသားေတြ ဘယ္လိုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ။ 


(ဆက္ဖတ္ရန္ေခါင္းစဥ္ ကုိ ႏွိပ္ပါ။)ပထမဆံုးအေနနဲ႔ တင္ျပလိုတာကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီး အတြင္းမွာ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ အဖြဲ႔ႀကီးသည္ငယ္သည္မဟူ ေဒသဆုိင္ရာ ထူးျခားခ်က္ အလုိက္ စုစည္းဖို႔လိုလာပါတယ္။ အဲသလို စုစည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဥပေဒေၾကာင္းအရ နားလည္သူ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားနဲ႔ တဖက္မွာလည္း တုိင္ပင္ညိွႏႈိင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲက ဘယ္အခ်က္မ်ားကေတာ့ ႏုိင္ငံသားမ်ား ဆႏၵနဲ႔ မကုိက္ညီဘူး၊ ဘယ္အခ်က္မ်ားကေတာ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ နစ္နာေစတယ္၊ ဘယ္အခ်က္ မ်ားကေတာ့ ကေန႔ေခတ္ကာလနဲ႔ မအပ္စပ္ဘူး၊ ဘယ္အခ်က္ေတြကေတာ့ လူတစု ေကာင္းစားေရး လူတစု အာဏာ ရေရးသာ ျဖစ္ေနတယ္ စသျဖင့္ ေထာက္ျပၿပီး အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ လက္ရိွအာဏာရ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို ေတာင္းဆို ရပါလိမ့္မယ္။

ဒီေနရာမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္လိုတာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ျဖစ္ႏုိင္ ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားတာပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ တခ်ဳိ႔က ျမင္ေနပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်င္တာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္တာ မဟုတ္ဘဲ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားရဲ့ ကံၾကမၼာကို လူတစုအုပ္စုတစု လက္ထဲမွာ မထားလိုတဲ့အတြက္ ႀကိဳးပန္းတယ္လို႔ နားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကေန ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာဟာ သဘာဝက်ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ဖို႔ ကိစၥမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုသာ အားကိုးေနလို႔ မရတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းက အာဏာခ်ိန္ခြင္ညႇာဟာ အင္အားအရ တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနလို႔ပါ။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာလည္း တခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ဳိး တည္ရိွခဲ့ပါတယ္။ အာဏာရွင္ႀကီး ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဆူဟာတို အလိုက် ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုျဖစ္ပါတယ္။ ပါလီမန္ထဲမွာ စစ္တပ္က အရာရိွ ၂၅% ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္စရာမလိုဘဲ အလိုအေလွ်ာက္ အမတ္အျဖစ္ ေရာက္ေနပါတယ္။ အဲဒီဖြဲ႔စည္းပံုရဲ့ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ သမတဆူဟာတိုရဲ့ “ဂိုလ္ခါ” ပါတီဟာ အပတ္တုိင္း အာဏာရအစိုးရ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပါလီမန္ထဲမွာလည္း အတုိက္ခံ ဆိုတာဟာ မဆိုစေလာက္သာ ရိွပါတယ္။ တည္ရိွေနတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းေတြအရ ဂိုလ္ခါပါတီက အပတ္တုိင္း အႏုိင္ရမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေနေတာ့ အဲဒီပါတီက တက္လာတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြ အမတ္ေတြဟာ တုိင္းျပည္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိး ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ ေပါ့ဆလာပါတယ္။ အလုပ္ကို က်ားစီးဖားစီး မလုပ္ၾကေတာ့ပါဘူး။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေတြကလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ဝင္လာတဲ့ ေငြေတြဟာ အာဏာရိွသူေတြနဲ႔ သူတိုရဲ့ စီးပြားဖက္ေတြ အိတ္ထဲသာေရာက္ကုန္ပါတယ္။ သမၼတဆူဟာတိုရဲ့ သားအငယ္ဆံုးဟာ “တီမာ” လို႔ေခၚတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီကို ပုိင္ဆုိင္တဲ့အထိ ခ်မ္းသာလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သာမန္အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံသားေတြရဲ့ တေန႔ဝင္ေငြကေတာ့ အေမရိကန္ တေဒၚလာထက္ မပိုခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ သမၼတ ဆူဟာတို အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အမ်ားစုဟာ ဂ်ာဗားကြ်န္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ ကြ်န္းေပါင္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္က မတူကြဲျပားတဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရးအရ ငဲ့ညႇာျခင္း မရိွဘူးလို႔ စြပ္စြဲတာလည္း ခံရပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက သမၼတဆူဟာတိုရဲ့ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆူဟာတိုကိုယ္တုိင္က ျပန္ၿပီးျပင္ဆင္ ေပးခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံသားေတြကိုယ္တုိင္နဲ႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ့ စုစည္း ညီညႊတ္စြာ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသားေတြ လမ္းေပၚမွာ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး သူတို႔ရဲ့ ဆႏၵကိုထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲသလို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့ ကာလအတြင္းမွာေတာ့ ဖမ္းဆီးခံရသူေတြ၊ သတ္ျဖတ္ႏိွပ္စက္ ခံရသူေတြ၊ ျပည္ေျပးျဖစ္ရသူေတြလည္း မနည္းလွပါဘူး။ အင္ဒိုနီးရွား အာဏာရအစိုးရ လက္သပ္ ေမြးထားတဲ့ အုပ္စုေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဖက္သား လူထုေတြအၾကားမွာ အျပန္အလွန္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ေသြးထြက္သံယိုမႈ ေတြကလည္း မ်ားလွပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားကို နမူနာယူၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာမွာ ေသြးထြက္သံယို မျဖစ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ရိွေနပါတယ္။ အဲဒီ အခြင့္အလမ္းကို လက္ရိွလုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ အာဏာရိွသူေတြ အေနနဲ႔ တလြဲ အသံုးမျပဳဖို႔ သင္ခန္းစာယူသင့္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြင္း လူေကာင္းသူေကာင္း ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရိွသလဲဆိုတာ မေျပာခင္ ျပဌာန္းထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒဟာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမြန္သလဲ ခုိင္ခံ့သလဲ တရားမွ်တသလဲ ဆိုတာက အရင္ဆံုး အေရးႀကီးတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔သဘာဝအရ လူသားေတြထဲမွာ ဆိုးတဲ့သူလည္း ရိွေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရးသားအတည္ျပဳထားတဲ့ ဥပေဒကေတာ့ ဘက္လုိက္တဲ့ ဥပေဒမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒေကာင္း ျဖစ္ဖို႔ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပေဒေကာင္း ေရးသားျပဳစု အတည္ျပဳဖို႔ ဆိုတာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံ တခုရဲ့ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ႏုိင္ငံသားတို႔ရဲ့ ပါဝင္မႈ၊ ပူးေပါင္းမႈ၊ လုပ္အားထည့္ဝင္မႈ စတာေတြကို ခြင့္ျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုရဲ့ ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး လူအနည္းစု ျဖစ္ျခင္တာကို ဦးစားေပးေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒဟာ ဥပေဒေကာင္း ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ျပန္ေကာက္ရရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ လက္ရိွ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားဟာ ႏုိင္ငံသားျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္ရမွာပါ။ ႏုိင္ငံသား တဦးခ်င္း တေယာက္ခ်င္း ေျပာဆိုေနတာထက္ လူတန္းစားအလႊာ အသီးသီးၾကားမွာ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ civic groups လို႔ေခၚတဲ့ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုစည္းၿပီး ျပင္ဆင္လိုတဲ့ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ႏုိင္ငံနဲ႔အဝွမ္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပဖို႔လိုပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ ဘာေတြကို ျပင္ဆင္ခ်င္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း တခ်ိန္ထဲမွာ ေတာင္းဆိုဖို႔ လိုပါတယ္။ ကမၻာေပၚက ဘယ္ႏုိင္ငံမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရတခုရဲ့ သဘာဝဟာ ႏုိင္ငံသားေတြဆီက ေတာင္းဆိုမႈေတြ ဖိအားေတြ သူတို႔အေပၚ က်ေရာက္မလာမျခင္း ေနသာသလို ခပ္ေအးေအးသာ ေနေလ့ ရိွပါတယ္။ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ျမင့္မားလာမွ အသံက်ယ္လာမွ ဂရုစုိက္ရေကာင္းမွန္း သိပါတယ္။ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံတခု ဖြံ႔ၿဖိဳးခ်င္တယ္ တိုးတက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို က်ားကန္ေထာက္ကူေပးဖို႔ ဥပေဒေကာင္းမ်ား မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ေဇာ္မင္း
၁၆ ရက္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္

No comments :