Sunday, 6 October 2013

ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

 
Golden Moon ရုပ္ၿမင္သံၾကား အစီအစဥ္ ကုိ Comcast Channel 57 ႏွင့္ Verizon Channel 27 ရုပ္ၿမင္သံၾကားလုိင္းမ်ားကေန အပတ္စဥ္ထုတ္လႊင့္ေနပါတယ္။ 

ဒီ အပတ္ အစီအစဥ္ မွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း တပ္မေတာ္အစုိးရ အလုိက် ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး သုံးသပ္ေဆြးေေႏြးတင္ၿပထားပါတယ္။ ဒီေန႔ စကား၀ုိင္းအစီအစဥ္မွာ တပ္မေတာ္အစုိးရ အလုိက် ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ ဟာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ အသြင္းကူးေၿပာင္းေရး မွာ အဓိက အဟန္႔အတားၿဖစ္ေနတာေၾကာင့္၊ ႏုိင္ငံေရး အင္းအားစုမ်ား အားလုံးပါ၀င္မႈရွိရန္ ႏွင့္ ၿပည္သူ က ၿပည္သူ႔ကုိယ္စလွယ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုိယ္တုိင္ တင္ေၿမာက္ေရြးခ်ယ္ပုိင္ ခြင့္ရွိေအာင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ ကုိ ၿပင္ဆင္ၿဖည့္စြက္မႈေတြၿပဳလုပ္ မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ ကုိ အသစ္ၿပန္လည္ေရးဆြဲသင့္သလား ဆုိတာေတြ ကုိ ေလ့လာ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ 

 “လူထု မေၿပာနဲ႔၊ က်ေနာ္တုိ႔ေတာင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာမသိဘူး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ ကုိ ၿပန္လည္ေလ့လာေနရဆဲပါ။” လုိ႔ ေၿပာဆုိခဲ့တဲ့ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ႏွင့္ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌၾကီး ဦေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ၾကံဖြတ္ပါတီ မွ ပါတီအၾကီးအကဲေတြရဲ႕ ေအာက္ မွာ ႏုိင္ငံေရး အင္းအားစုမ်ား အားလုံးပါ၀င္မႈရွိရန္ ႏွင့္ ၿပည္သူ က လြတ္လပ္စြာ တင္ေၿမာက္ေရြးခ်ယ္ ပုိင္ ခြင့္ရွိေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ တရပ္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ဖုိ႔ ကေတာ့ ၿဖစ္လားမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေ၀ဖန္သုံသပ္တင္ၿပေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကတယ္။

 ႏုိင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္းကူးေၿပာင္းေရး ကုိ တပ္မေတာ္ အစုိးရ အလုိက် တဖတ္သက္ ဆက္လက္ၿပဳလုပ္ေနမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအင္းအားစု အားလုံး ပါ၀င္ မည့္ႏုိင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ ၊ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္းကူးေၿပာင္းေရး ကုိ သြားမွာလားဆုိတာ ကေတာ့ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ႏွင့္ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌၾကီး ဦေရႊမန္း အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ၿဖစ္ေနပါတယ္လုိ႔  ဒီအစီအစဥ္မွာ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

6 comments :

Anonymous said...

-ႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲသည္ ျပည္သူလူထုက အံုၾကြၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ႕ျဖစ္ႏိုင္သလို ေသြးထြက္သံယိုမႈ႕မရိွဘဲ အုပ္စိုးသူလူတန္းစား ေျပာင္းလဲမႈ႕ ရပ္၍ ေျပာင္းလဲမႈ႕လဲရိွသည္။

ဥပမာ-တရုတ္,Vietnamကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရ၏ စီးပြါးေရးေျပာင္းလဲမႈ႕၊ ဂ်ပန္ဘုရင္ ေမဂ်ီ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ႕၊ ထိုင္းဘုရင္ ခ်ဳလာေလာင္ေဂါင္၏ ေျပာင္းလဲမႈ႕၊ ဦးေန၀င္း၏ မေအာင္ျမင္ေသာ တပါတီမွ ပါတီစံုသို႕ေျပာင္းလဲမႈ႕၊ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္မွ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္သို႕ေျပာင္းလဲမႈ႕စသည္တို႕ျဖစ္သည္။
သို႕ေသာ္လည္း ထိုသို႕ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားက ျပဳလုပ္ေသာေျပာင္းလဲမႈ႕သည္ ေသြးထြက္သံယို မရိွေသာ္လည္း သူတို႕ရပ္တည္မႈ႕ရရိွေရး အတြက္ အၿမဲတမ္းထြက္ေပါက္ တကြက္ထား ရိွေလသည္။

(vietnam and တရုတ္ျပည္ႀကီးသည္ ေျပာင္းလဲမႈ႕ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ လာေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရ ဆက္လက္ရပ္္ တည္ေနျခင္း၊ ဂ်ပန္ဘုရင္ေမဂ်ီေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူရင္ေဘာင္တန္း လာႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရင္စနစ္ ဆက္လက္ ရိွေနျခင္း။) ရာႏႈန္းျပည့္ေျပာင္းလဲမႈ႕ မရိွေစကာမူ တိုင္းျပည္အတြက္မည္မွ်အက်ိဳးရိွ၊ ေကာင္းက်ိဳး၊ဆိုးက်ိဳးတို႕ကို ေလ့လာၿပီး ေလာေလာဆယ္လက္ခံသင့္လွ်င္ လက္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

-ထိုသို႕မဟုတ္ဘဲ လံုး၀ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ေျပာင္းလဲမႈ႕ကိုလိုလားလွ်င္ ေပးဆပ္ရင္းႏွီးရမႈ႕ႀကီးမားၿပီး ဆံုးရံႈးမႈ႕လည္း ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အုပ္စိုးသူလူတန္းစားကလည္း သူတို႕ရပ္တည္မႈ႕ အတြက္ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ၿပီး ဖိႏွိပ္ေသာ အုပ္စိုးသူလူတန္းစား အျဖစ္သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရိွ သြားႏိုင္သလို တိုင္းျပည္သည္ လည္း ဒံုရင္း ဘက္သို႕ ျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ-Vietnam and တရုတ္ျပည္တြင္ လံုး၀ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို ျဖဳတ္က်လိုျခင္း
Daw Su,Do u know what u r doing now?Its very danger for country.u r thinking just for president.

Anonymous said...

Even the NLD win at 2015,Saw Su cant be president because of the law but other NLD men will have chance to became president and second president.But Daw Su doesnt want them to be president.She wants to be president.She is selfish and power crazy.She must know that NLD is not for her.

Anonymous said...

British has no written constitution why would we need Garbage that nobody even bother to read it. Trash It!

Anonymous said...

အခ်ိဳ့က ေျပာၾကတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီမုိကေရစီရဲ့ မီးရွဴးတန္ေဆာင္တဲ့။ NLD ပါတီၾကီးတာင္ ေဒၚစု မရွိတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏုိင္ပါ့မလား ဆုိပဲ။

တကယ္ေတာ့ ဒီေန့အေျခအေနေတြက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ရပ္ကုိ ျပသေနတာျဖစ္တယ္။ NLD ကေန ပဲ့ထြက္လာတဲ့ ေဒါက္တာသန္းညိမ္းတုိ NDF နဲ့ ဦးသိန္းညြန့္တို့ရဲ့ ပါတီသစ္ေတြဟာ NLD ကုိယ္စားလွယ္ေတြထက္ေတာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာရဲဆုိရဲ ရွိလာၾကတယ္၊ တကယ္ေတာ့ အဲဒီပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အခုမွ ေန့ခ်င္းညခ်င္း အရည္အခ်င္းေတြ ရွိလာၾကတာမဟုတ္ၾကဘူး။ အရင္ NLD အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ေတြဘ၀ မွာကထည္းကလည္း အလားအလာရွိၾကသူေတြပဲ။ ခက္တာက ဟုိမွာတုန္းက ေဒၚစု အမိန့္ရမွ ခမ်ာမ်ားမွာ လုပ္ခြင့္ကုိင္ခြင့္ ရၾကတာမဟုတ္လား။
လက္ရွိ NLD မွာလည္း သူတို့လုိ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ၾကသူေတြ ရွိမွာပါ။ ေလာင္းရိပ္မလြတ္လုိ့သာ ကုပ္ေနၾကရတာ။
ထူးဆန္းတာက အရင္က NLD လက္ေအာက္ခံ မဟုတ္ေသးတဲ့ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိး ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ေျပာရဲတဲ့သူ။ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ ၀န္ၾကီးစာရင္းကုိေတာင္ ကန့္ကြက္ရဲတာေလ။ အခုမ်ားေတာ့ ရင္ဘတ္မွာ ခြပ္ေဒါင္းတံဆိပ္ ကပ္လုိက္ကထည္းက ႏွဳတ္ဆိတ္သြားလုိက္တာ ရွိမွန္းေတာင္ မသိရေတာ့ဘူး။

ဆုိေတာ့ကာ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ အာေစးကပ္ျပီး ျငိမ္းကုပ္သြားရတာရဲ့ တရားခံအစစ္ဟာ ေဒၚစုေလာင္းရိပ္သာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေပၚလြင္ေနျပီ။

သူ့ေလာင္းရိပ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရလာတဲ့ သူေတြဟာ
၁။ အရာရာမွာ အစိုးရကုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရမယ္ဆုိတဲ့ အေပါစားအလြယ္တကူ အတုိက္အခံ၀ါဒကုိ စြန့္လႊတ္လာတယ္။
၂။ ျပည္သူလူထုအတြက္ တကယ္အက်ိဳးရွိမယ္လုိ့ ထင္တဲ့ဟာေတြကို က်ရင္ေတာ့ ဘယ္သူ့မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ဘဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တင္ျပလာတယ္။ သူတုိ့တင္ျပခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အတန္အသင့္လည္း ရလာၾကတယ္။
၃။ သူတို့တင္ျပခ်က္ေတြထဲမွာ လက္ေတြ့မက်တာ မျဖစ္ႏုိင္တာေတြရွိလို့ ျပည္ေထာင္စု အဖဲြ့၀င္ေတြက တရားနည္းလမ္းတက် ျပန္ရွင္းျပရင္လည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ မွတ္သားခံယူတယ္။ အလကား ရွက္ရမ္းရမ္းျပီး ျပည္သူလူထုရဲ့ သေဘာထားကုိ နယ္ေတြဆင္း ခံယူမယ္တုိ့ဘာတုိ့ ဆုိျပီး ကြန္ျမဴနစ္နည္းေတြနဲ့ အစိုးရကုိ အၾကပ္ကုိင္တာမ်ိဳးမလုပ္တဲ့ ဂုဏ္သေရရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြျဖစ္လာၾကတယ္။

Anonymous said...

When Daw Su said second Pinglon,they shout second pinglon.Then,when she shut off her mouth,they silence.Now,she shout Constitution,they follow Constitution.I believe if her mouth shutoff,whey will shut their mouth too.Why?

Anonymous said...

A very good discussion. Not only Htay Oo, but also Thura Shwe Man said he did not know about Federal before he came back from the US. It is funny and shameful that a Parliament Speaker has no knowledge of political concept.