Saturday, 10 January 2015

ေက်ာင္းသားမ်ား ရာဇသံ

15)ရက္ေန႔တြင္ျပည့္ေျမာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ရာဇသံရက္(၆၀)ျပည့္ၿပီးပါကကြၽန္ေတာ္တို႔ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္(17.11.2014)ရက္ေန႔ညေနကၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီးမဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံေရွ႕သပိတ္စခန္းတြင္အမ်ားျပည္သူမ်ားေရွ႕၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္းရက္ေပါင္း(၆၀)အတြင္းအစိုးရဘက္မွေက်ာင္းသားသပိတ္အားေတြ႕ဆံုညႇိႏွိုင္းျခင္းမရွိပါကပိုမိုႀကီးမားျပင္းထန္ေသာသပိတ္တိုက္ပြဲကိုထပ္မံဆင္ႏႊဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔သပိတ္တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္မူလကပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအျပင္ေက်ာင္းသားလူငယ္အေျချပဳလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏လိုလားခ်က္ျဖစ္ေသာေတာင္းဆိုခ်က္(၁၁)ခ်က္ကိုညႇိႏွို္င္းခြင့္ရရွိသည္အထိရည္မွန္းခ်က္အတိုင္းဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ရက္(၆၀)အလြန္သပိတ္ေမွာက္မည့္အစီအစဥ္အားအေသးစိတ္အား(17.1.2015)ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီးသတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူအားရွငါးလင္းတင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၏အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာကိုႀကိဳတင္၍သတင္းထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒသပိတ္ေမွာက္ပြဲသို႔အတူပူးေပါင္းပါဝင္လာမည့္အင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူမိမိတို႔ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ရွိသည္အထိနည္းလမ္းေပါင္းစံုအသံုးျပဳ၍အလံမလွဲစတမ္းဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ကြၽန္ေတာ့္ထံယခုရက္ပိုင္းအတြင္းမၾကာခဏဖုန္းဆက္ေမးျမန္းေနၾကေသာရဲေဘာ္ရဲဘက္ဗကသေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္သတင္းမီဒီယာအသီးသီးမွမိတ္ေဆြမ်ားကိုရည္႐ြြယ္၍လက္ရွိအခ်ိန္အထိကြၽန္ေတာ္ေျပာခြင့္ရသေလာက္အေျခအေနကိုတင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ပစီအစဥ္မ်ားကိုေတာ့(17.1.2015)ရက္ေန႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်မွသာလွ်င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္)
မင္းေသြးသစ္
ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

No comments :