Monday, 19 January 2015

သူတိုု ့ခ်ီတက္လာျပီ

ဒီမိုကေရစီပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္း (မႏၱေလး) စတင္ ထြက္ခြာ။
၂၀-၁-၁၅ ။
အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ကို ကန္႕ကြက္သပိတ္ေမွာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရက္(၆၀)အလြန္တြင္ အစိုးရမွ တစံုတရာ တုန္႔ျပန္လာျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတ္ီ မွ ေၾကညာထားသည့္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီပညာေရး တိုက္ပြဲ ကို ျပန္လည္ ဆင္ႏြဲရန္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး သပိတ္ စစ္ေၾကာင္း ျဖင့္ မႏၱေလး - ရန္ကုန္ ခရီးရွည္ ခ်ီတက္ သပိတ္ကို စတင္လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး သပိတ္ စစ္ေၾကာင္းသည္ မႏၱေလး ၊ အိမ္ေတာ္ရာ ဘုရားဝင္း (၁၄)ခန္းဇရပ္ၾကီး တြင္ စုရံုးလ်က္ ၂၀-၁-၁၅ နံနက္ (၉)နာရီ တြင္ စတင္ထြက္ခြာလာျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ဒီမိုကေရစီပညာေရး သပိတ္ စစ္ေၾကာင္းသည္ မႏၱေလး - ေက်ာက္ဆည္ - ျမင္းျခံ - ပခုကၠဴ - မေကြး - ျပည္ - ရန္ကုန္ ခရီးကို ခ်ီတက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ

No comments :