Saturday 14 March 2015

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈအေပၚ ကုလသမဂၢ ကန္႔ကြက္ေႀကာင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအၿမန္ၿပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ေတာင္းဆုိ ။


သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈအေပၚ
ကုလသမဂၢ ကန္႔ကြက္ေႀကာင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအၿမန္ၿပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏွင့္
စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ေတာင္းဆုိ ။

==================================================
The Government of Myanmar has been urged by the UN human rights
office to release over 100 students and other protestors arrested after their participation in a demonstration on Tuesday.The protestors in the central
town of Latpadan in the southern Bago region of Myanmar were reportedly
calling for reform in the education system.
The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) has expressed concern about reports of the use of excessive force by the police.
Daniel Dickinson reports.
-------------------------------------
The UN said that while a number of the 127 protestors who were reportedly arrested were later released, most of them are still detained in Tharawaddy
prison.Approximately 60 of them have been charged under various laws.
The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) noted
that the government has started an inquiry into another incident involving
the dispersal of protests in Yangon on 5 March.
OHCHR Spokesperson Ravina Shamdasani says the government of
Myanmar is being urged to also investigate the handling of Tuesday's
protests.
"We urge the Government to unconditionally release all those detained
for the exercise of their rights to peaceful assembly and freedom of
expression and to amend the laws that place unnecessary and
disproportionate restrictions on people's rights, particularly the Law
on the Right to Peaceful Assembly and Peaceful Procession." (19")
Ms Shamdasani said any use of force should be proportional to the
seriousness of the offence.
Daniel Dickinson, United Nations


ပညာေရး အသုံးစရိတ္ ႏွဳိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကပါ။


Denounce Government Sponsored Terrorism / State-Sponsored Terrorism

Government engages directly in terrorism as a tool of their domestic policies. 
သိန္းစိန္ စစ္အစုိးရ ၏ လူသားမဆန္ သည့္ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈ မ်ား ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ား ၊ ကုိ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ ခုံရုံး ကုိ တင္ႏုိင္ေအာင္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္  ေဖာ္ထုတ္ၾက။ 

         Government engages directly in terrorism as a tool of their domestic policies.

လူကုန္ကူးမႈ ကုိ တုိက္ဖ်က္ၾက


Sunday 15 February 2015

ကိုုးကန္ ့ ျမန္မာ အစိုုးရ အမွီး ျခင္း ခ်ိတ္ သမိုုင္း အက ်ဥ္းခ်ဳပ္။ ( အမွတ္ ၃ )ဖုုန္ၾကား္ရွင္ကိုု ရန္ကုုန္ ကိုု ဟယ္လီေကာ္ပတာနဲ့ ပထမ ဆံုုးေခၚလာသူမွာ ၁၉ ၉ ၇ ခုုနစ္ ဒုုတိုုင္းမႈ ဗိုုလ္မႈးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ ( ယခုု ဦးသိန္းစိန္ ) ဟုုသိရပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊ ႏွင့္ ခင္ညြန္ ့အမိန္ ့အရ ၁၉ ၉ ၇ ခုုနစ္မွာ ၂၀၀၁ ခုုနစ္အတြင္းမွာ ၁၆ ေခါက္ ဟယ္လီေကာ္ပတာႏွင့္ ေခၚေပးခ့ဲရေၾကာင္း စီအိုုင္းေအ မွတ္တမ္းအရသိရတယ္။ ဘိန္း ျဖဴ ကိုု နစ္ဖက္ စလံုုး ပူးေပါင္း ခ်က္လုုပ္ခဲ့ၾကတယ္လိုု ့ DEA မွတ္တမ္း မ်ား အရသိရတယ္။ ဖုုန္ၾကားရွင္ကိုု အေမရိကန္ က လြဲ ေျပာင္းေပးဖုုိ့ ေတာင္းဆိုုခဲ့
ပါတယ္ ။ ျမန္မာ ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြမေပးပါ။ နိင္ငံသကၡာ အလြန္က်ခဲ့ရတယ္။ ဘာျဖစ္လုု ိ့လဲဆိုုေတာ့ အတူတူ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ့ ဘိန္းလုုပ္ငန္းေတြ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္တာေတြ
ေပၚကုုန္မွာစိုုးလုုိ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုုလ္ခ်ုုပ္ေမာင္ ေအး ဟာ ဘိန္းလုုပ္ငန္း ကိုုအမာ်းဆံုုးလုုပ္ကိုုင္ ခဲ့သူ
လုုိ ့ စီအိုုင္ ေအ က မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ကိုုးကန္ ့မွာ တာ၀န ္က်တဲ့ ျမန္မာ စစ္တပ္ က တာ၀န္ရိွသူမ်ားရန္ကုုန္ကိုု ျပန္လွ်င္ ယာမားေဆးကိုု ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ယာမား ေဆး ေဒၚလာ ၅ရာဖုုိးက ရန္ကုုန္ မွာ ေဒၚလာ ၂ေထာင္ ခန္ ့ရတယ္။ ကိုုးကန္ ့ေဒသ တာ၀န္ က် ဗိုုလ္မႈးခ်ဳပ္အဆင့္ ကေန ဗိုုလ္ၾကီး အဆင့္
စစ္သားမ်ား အကုုန္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုုန္ရိွ အေမရိကန္ သံရံုုး ( ၂၀၁၄ )ခုုနစ္ အစီရင္ခံစာ မွာ ေဖၚျပထားတယ္။ စစ္ဗိုုလ္မ်ားရ ဲ ့ မဂၤလာ ေဆာင္ လက္ ေဆာင္ အျဖစ္ ပါ ကိုုးကန္ ့မွ ယားမား ေဆးျပားမ်ားကိုု ေပးၾကတယ္လုုိ ့အစီရင္ခံစာမွာေဖၚျပထားတယ္။

ရန္ကုုန္မွာ မူယစ္ေဆး၀ါး အလြန္ ပ်ံႏွံေနတဲ့အဓိက တရားခံ တစ္ဟာ
ျမန္မာ တပ္မေတာ ္ျဖစ္တယ္။ နံပတ္ နစ္က ဖုုန္ၾကားရွင္ရဲ ့ကိုုးကန္ ့တပ္ျဖစ္တယ္။
ကိုုးကန္ ့ကိုုတရုုပ္အစိုုးရက ကူညီ တာ ဆိုုပါက တရား၀င္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုုပ္ပါ။ ဖံုုးၾကားရွင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား ကိုု သိမ္းဆည္းေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကညာပါ။ ထုုိသိုု ့မလုုပ္ပါက ေက်င္းသားလႈပ္ရွားမႈကိုု အာရံုုလြဲမႈမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုုးကန္ ့ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ား
၁။ မႏၲေလးဂရိတ္ေ၀ါေရွာ့ပင္းစင္တာ
၂။ မႏၲေလးဂရိတ္ေ၀ါဟုိတယ္
၃။ မႏၲေလးေတာ္၀င္ႏွင္းဆီေဆး႐ုံ
၄။ ၇၈ လမ္းေပၚက လူေနဆုိင္ခန္းမ်ား
၅။ ကသာသစ္အေခ်ာထည္စက္႐ုံ
၆။ နီကယ္စက္႐ုံ
၇။ သၾကားခ်က္စက္႐ုံ
၈။ အီသေနာစက္႐ုံ
၉။ ကၽြန္းစုိက္ခင္းဧက ၈၀၀၀
၁၀။ တစ္႐ွဴးသုေတသနဓာတ္ခဲြခန္း
၁၁။ အႀကီးျမန္ ယူကလစ္စုိက္ခင္းမ်ား
၁၂။ မႏၲေလးသိပံၸလမ္းေပၚမွ ယူကလစ္နဲ႔ငွက္ေပ်ာ စုိက္ခင္း
၁၃။ နန္းေတာ္ေဆး႐ုံ
၁၄။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦး၀ိစာရလမ္းေပၚက ေနအိမ္နဲ႔ ကုမၸဏီ႐ံုး
ထုုိစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား မွာ ကိုုးကန္ ့ ၇င္းႏွီးမႈ အေျမာက္အမ်ားပါတယ္။ ျမန္မာ နာမည္ဦးတင္ေမာင္ (ခ) လီက်န္ရွင္း အမည္နဲ ့ လုုပ္ကိုုင္ ေနပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၈ သန္း ဖိုု ့ ခန ့္၇ိွတယ္။
ျပည္ခုုိင္ ျဖိဳး ပါတီ (ခ) ၾကံ့ဖြတ္ ပါတီမွာ မူယစ္ ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား
ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဝင္ ကိုးကန္႔ဘိန္းဘုရင္ငယ္မ်ားမွာ
၁။ ပိုင္ဆိုခ်င္ (ေခၚ) ပိုင္ေစာက္ခ်ဥ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ကိုးကန္႔ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
၂။ လူကိုးရွိ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
၃။ ဟိုေရွာက္ခ်န္း (ေခၚ) ဦးေဟာ္ (ေခၚ) ေဟာ္ေလာက္စန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
၄။ ေက်ာက္ဒယ္ခ်န္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
၅။ ျမင့္လြင္ (ေခၚ) ဝန္ခိုးတာ့၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျ
ပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
ကိုုးကန္ နဲ ့ ျမန္မာ - သူတိုု ့မၾကာခင္ ေစ ့စပ္မယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လုုပ္မယ္။ MPC ထံကိုု ေရာက္လာမယ္။
တရုုပ္အစိုုးရက ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ ေနျပီ ဟုုသိရပါတယ္။
တကယ္လုုိ ့ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကိုု ျငင္းဆိုုမဲ့သူရိွပါက အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ား
(ထပ္မံ ထုုတ္ေပးနိင္ပါတယ္။ )
မိုုးသီးဇြန္

Every Voice Counts on education reform!ဒီမုိကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဆုိတာ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္တဲ့အမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ မတည္ၿငိမ္မႈ ကုိ ၿဖစ္ေပၚေအာင္လႈံ႔ေဆာ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။

ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ေက်ာင္းသား၊မိဘ ၿပည္သူေတြ က လႊတ္ေတာ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ ေငြ၊ အခြန္ေဆာင္သူေတြရဲ႕ ေငြ ေတြ သုံးစြဲေနၾကတဲ့ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ အစုိးရ အဖြဲ႔၀င္ေတြ ကုိ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ဖိအားေပးေတာင္းဆုိမႈ သာၿဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ေနာက္ကြယ္ မွာ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ မိဘၿပည္သူေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ဟာ ပါ၀င္ပက္သက္မႈ ရွိကုိရွိရတယ္။

မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ ၿပည္သူေတြ ကုိ ေနာက္ကြယ္ က ၾကိဳးကုိင္မႈ ရွိေနတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲတယ္ဆုိတာ အစုိးရ တရပ္ရဲ႔ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ မရွိသည့္ သူရဲေဘာ္ေၾကာင္ ေအာက္တန္းစား ဆန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး စြပ္စြဲခ်က္သာၿဖစ္တယ္။

အနာဂတ္တုိင္းၿပည္၊ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အတြက္ ေထာက္ခံမႈ၊ ေတာင္းဆုိ ပါ၀င္ပက္သက္မႈေတြ မရွိရင္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီတုိင္းၿပည္တုိင္း မွာ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြေကာ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္   ေတြ  ေကာ ေနာင္လာမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြရဲ႕ ရလာဒ္ေတြ မွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာလိမ့္မယ္။

အေမရိကန္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း တေက်ာင္း မွာ ေက်ာင္းသားေတြ ၊ နယ္ပယ္အသီးသီးက ပါေမာကၡေတြ ႏွင့္ ပညာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြ က မဲေပးခြင့္ရွိၾကတဲ့ ၿပည္သူ ေတြ မွတဆင့္ ေဒသဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ကုိ ၿပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ေတြ အတြက္ ဘယ္လုိ အဆုိတင္သြင္း သင့္လဲဆုိတာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ၿမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ကုိ အၿမဲဆုိသလုိ တေစၦေၿခာက္ၿခင္း ခံခဲ့ရသည့္ Made in China ၿပႆ နာ

အစားထုိးဖုိ႔ အၾကံၿပဳခဲ့သည့္ ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံလုပ္ မီရပ္ခ်္ တုိက္ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားပီကင္း တပ္မေတာ္ ၿပတုိက္မွာ ၿပသထားေသာ ခ်င္ဒူး Chengdu Jian-7 (export versions F-7) J-7 / F-7 Airguard
 ဗုိလ္ရွဳ႔ခံ မွာ ထုတ္ၿပခဲ့တဲ့ Made in China စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြရဲ႔ သမုိင္း အေၾကာင္းပါ။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ကာလမွစတင္ၿပီး နအဖ စစ္အုပ္စုကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံက ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ ခ်င္ဒူး Chengdu Jian-7 (export versions F-7) ႏွင့္ F-7M တုိက္ေလယာဥ္မ်ားဟာ ရုရွား လုပ္ Mikoyan-Gurevich MiG-21 တုိက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့ နည္းပညာ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ဳိ႕ ယြင္းခ်က္ေတြကုိ ၿပင္ဆင္ကာ ပုံတူခုိးခ် ထားတဲ့ တုိက္ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားၿဖစ္ၿပီး ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ပထမဆုံး စမ္းသပ္ပ်ံသန္းခဲ့တယ္လုိ႔ သိရွိရတယ္။ ဒီတုိက္ေလယာဥ္မ်ား ကုိ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အေတာအတြင္း ႏုိင္ငံၿခားတုိင္းၿပည္မ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ် ခဲ့တယ္။

၁၉၅၀-၁၉၆၀ ခုႏွစ္ကတည္း ရုရွားနည္းပညာ အကူအညီၿဖင့္ ပုံတူထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ခ်င္ဒူး Chengdu Jian-7 (export versions F-7) ႏွင့္ F-7M တုိက္ေလယာဥ္မ်ားဟာ အုိမင္းေနမႈ၊ နည္းပညာ ခ်ြတ္ယြင္းမႈမ်ား မၾကာခဏဆုိသလုိ ၾကဳံေတြ႔လာရမႈေတြေၾကာင့္ ယခုအခါ တရုတ္ေလယာဥ္သမုိင္းၿပတုိက္ေတြမွာေတာင္ ၿပသေနရတဲ့ အဆင့္ကုိေရာက္ရွိ ေနၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္အစုိးရက အတည္ၿပဳခဲ့သည္။

ဒီေလယာဥ္ေတြ ကုိ တရုတ္အစုိးရ ရဲ႕ အဆုိအရ ၆၄ စင္းကုိ နအဖထံသုိ႔ ၁၉၈၀ -၁၉၉၀ ပတ္၀န္းက်င္ကာလ အေတာအတြင္းေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး၊ အပ်က္အစီးႏွင့္ နည္းပညာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြေၾကာင့္ ၃၆ စင္းသာ က်န္ရွိေတာ့တယ္လုိ႔သိရတယ္။ တရုတ္လုပ္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တင္ေဆာင္လာတဲ့ ေ၀ဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္ေတြ ဟာ ကြန္ၿပဴတာနည္းပညာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြေၾကာင့္ ေလဆာထိမ္းခ်ဳပ္မႈၿဖင့္ ပစ္ခတ္ႏုိင္စြမ္း မရွိဘူးလုိ႔ ခုိင္လုံတဲ့ စစ္ဘက္ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ား အရလည္း သိရွိရပါသည္။ ထုိင္း-ၿမန္မာ နယ္စပ္ၿပႆနာစစ္ပြဲ မွာ ဒီအခ်က္ဟာ မွန္ကန္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ၿပဳ ေၿပာၾကားႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေထာက္ၿပေၿပာဆုိၾကသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ က်န္ရွိတဲ့ Chengdu Jian-7 (export versions F-7) တုိက္ေလယာဥ္ ၃၆ စင္းကုိ ၿပဳၿပင္မြမ္းမံၿပင္ဆင္ဖုိ႔ အစၥေရးႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ Elbit ကုမၸဏီနဲ႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တရုတ္က ၿပန္လည္ မြမ္းမံၿပီးပုံတူခုိး မူကြဲ ထုတ္တားတဲ့ ဒီေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားဟာ အရည္အေသြးအဆင့္ မမွီတာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ပ်က္က်ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားလည္း မၾကခဏဆုိသလုိ အသက္ဆုံးရွဳံး ခဲ့ရတယ္လုိ႔သိရွိရပါတယ္။

တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ၿပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရာမွာ မူလထုတ္လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံအစုိးရေတြဟာ အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာ အၿပည့္အ၀မပါ၀င္တဲ့ Version B မူကြဲ ပုံစံအသစ္ၿဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သလုိ၊ ထပ္ဆင့္ပုံတူ ခုိးခ်ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာလည္း Version C မူကြဲ ပုံစံအသစ္ၿဖင့္ ထပ္မံေရာင္းခ်ေလ့ ရွိၾကတယ္။ ေရာင္းခ်မႈမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ေပၚတြင္လည္း မႈတည္ေလ့ရွိတယ္။ ဥပမာ- ထုိင္း-အေမရိကန္ စစ္ေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ F16 တုိက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာအခ်ိဳ႕ မပါ၀င္တဲ့ Version B မူကြဲ ပုံစံကုိေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားအရ အေရးေပၚအေၿခအေနမ်ားတြင္ ခ်န္လွပ္ထားသည့္ နည္းပညာမ်ားကုိ အလြယ္တကူ တပ္ဆင္သုံးစြဲသြားႏုိင္ရန္အဆင္သင့္ၿပဳလုပ္ထားေပးတယ္။ ထုိ႔အတူ ရုရွား လုပ္ Mikoyan-Gurevich MiG-21 တုိက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္ နည္းပညာအခ်ိဳ႕ကုိ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ၿပီး ၿဖစ္သလုိ၊ ယင္းကုိ ပုံတူခုိးခ်ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ Chengdu Jian-7 (export versions F-7) မ်ားတြင္လည္း မူလ နည္းပညာမ်ားပါ၀င္မႈ မရွိခဲ့ပါ။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ကာလ ၊ တနည္းအားၿဖင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ မၾကာခင္မွာပဲ နအဖစစ္အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ တရုတ္အစုိးရမွ ယင္း Chengdu Jian-7 (export versions F-7) ႏွင့္ ႏွင့္ F-7M တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ထပ္မံ ၀ယ္ယူဖုိ႔ဆုံးၿဖတ္ခဲ့ၾကၿပန္တယ္။ ယင္း တုိက္ေလယာဥ္မ်ားဟာ အရည္အေသြးအဆင့္မမွီေတာ့ သလုိ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားရွိ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ မယွဥ္ႏုိင္တာေၾကာင့္၊ ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံလုပ္ မီရပ္ခ်္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ကုိ ၀ယ္ယူဖုိ႔ မိတၱီလာေလတပ္အေၿခစုိက္စခန္းမွ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္ ေလတပ္အရာရွိၾကီးတစ္ဦးက အၿခအတင္ေဆြးေႏြးတင္ၿပၿပီး အၾကံၿပဳခဲ့ဘူးပါသည္။ ထုိစဥ္က တရုတ္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရးေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္က်ိဳးစားေနသည့္ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ ႏုိင္ငံေရးလွွဳိ႕၀ွက္ ၾကံစည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းအရာရွိၾကီးမွာ ၿမစ္ၾကီးနားအေၿခစုိက္ ေလတပ္စခန္းသုိ႔ ေၿပာင္းေ႔ရႊၿခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန မွတဆင့္ ရာထူးမွ အနားယူၿခင္း ခံခဲ့ရတယ္။ တနည္းအားၿဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တရုတ္အစုိးရ၏ေထာက္ခံမႈကုိရရွိလုိေသာ နအဖ စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား က တရုတ္အစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဒၚလာဘီလီယံနဲ႔ခ်ီ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ၀ယ္ယူခဲ့ၿခင္းသာ ၿဖစ္တယ္လုိ႔ ေနာက္ပုိင္းမွာသိရွိခဲ့ရတယ္။ ယင္းၿဖစ္ရပ္ ကုိ စစ္တပ္အတြင္းရွိ လူငယ္အရာရွိမ်ား မသိရွိေအာင္ေတာ့ ဖုံးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။

ေလာေလာဆယ္ ၿမန္မာ့ေလတပ္တြင္ အသင့္အေနအထားရွိေနၾကသည့္ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး ေလယာဥ္မ်ားတြင္ တရုတ္လုပ္ ခ်င္ဒူး(Chengdu)၊ရွင္ယန္း(Shenyang)၊နန္ခ်န္(Nanchang) ရွန္စီ(Shaanxi)၊ ဟုန္ဒူး(Hongdu)ေလယာဥ္မ်ားသာ ရွိၾကတာေၾကာင့္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားကလည္း ေမာင္းႏွင္ဖုိ႔ အထိတ္တလန္႔အၿဖစ္ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီး၊ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း သူ႔တုိ႔၏မွားယြင္းခဲ့ေသာ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အၿမဲဆုိသလုိ တေစၦေၿခာက္ၿခင္းခံေနရပါၿပီ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ယေန႔ ၿမန္မာေလတပ္အတြင္း ေလ့က်င့္ပ်ံသန္းေနေသာ ေဒၚလာ သန္းခ်ီကုန္က် ခဲ့ရသည့္ Chengdu Jian-7 (export versions F-7) ႏွင့္ F-7M တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ပ်က္က်ေနမႈ၊ အဖုိးတန္ေသာ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားဆုံးရွဳံးေနမႈသည္ တာ၀န္ယူမႈ မရွိသည့္ နအဖ စစ္အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းခဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္သာၿဖစ္ၿပီး၊ အမွားကုိ ၀န္ခံဖုိ႔ သူရဲေဘာေၾကာင္ေနၾကၿခင္းသာ ၿဖစ္သည္လုိ႔ မွတ္ယူရပါေတာ့မည္။

-ၿမတ္စုိး(WFWW)-
၀၂.၀၃.၂၀၁၀

ကုိးကား- Israeli military aid to Burmese regime: Jane's

"ၿမန္မာႏုိင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဖ်က္စီးေနသူမ်ား ကုိ ၿပတ္ၿပတ္သားသား ရွဳံ႔ခ်ၾက၊ ဆန္႔က်င္ၾက"


သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိန္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မွာ ေလးနက္မႈ မရွိဘူး၊ ထိခုိက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ စနစ္တက်ၿပဳလုပ္မႈမရွိဘူးလုိ႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိန္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ က စာမ်က္ႏွာ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေရးသားထားတဲ့ အစီခံစာ ကုိ ထုတ္ၿပန္ ခဲ့ၿပီးၿဖစ္တယ္။
ယင္းအဖြဲ႔ၾကီးက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိန္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေတြမွာ ၿပည္တြင္း ဥပေဒေတြ၊ မူ၀ါဒ ရွိေနေသာ္လည္း၊ ၿပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဟန္႔တားထားမႈ၊ တင္းက်ပ္သည့္ တားၿမစ္ခ်က္ေတြရွိေနတာေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိန္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆုိင္ ရာ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ မွာ ၿပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေတြ မရွိၿဖစ္ေနခဲ့ရတယ္လုိ႔ ေဖာ္ၿပထားတယ္။

ဒါအၿပင့္ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡ ေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ေတြမွာ တရားဥပေဒ၊စံႏွဳန္းစံထားေတြ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြမွာ အားနည္းေနၿပီး၊ ထိေရာက္စြာ တားစီးမႈ မလုပ္ႏုိင္ၿခင္းေၾကာင့္ ပုိမုိဆုိး၀ါးသည့္ အေၿခအေနသုိ႔ တြန္းပုိ႔ေပးေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ၿပပါရွိသည္။

အထူးသၿဖင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံေၿမာက္ပုိင္း၊ တရုတ္-ၿမန္မာ နယ္စပ္ တရားမ၀င္ သစ္ခုိးထုတ္ မႈေတြဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈေတြ အၾကီးမားဆုံး ၿဖစ္ေပၚေနတယ္လုိ႔ေဖာ္ၿပထားတယ္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံ ေနရာ အႏွံ႔အၿပားမွာ သစ္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္သၿဖင့္ သစ္ေတာရင္းၿမစ္ေတြ ပ်က္စီးေနၿခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အပါအ၀င္ သဘာ၀သံယာဇာတေတြ အလ်င္တလုိ ထုတ္ေဖာ္တူးယူ ေနမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ ပ်က္စီးဆုံးရွဳံး ေနၿခင္း၊ ေရကာတာမ်ားတည္ေဆာက္ေနမႈေတြေၾကာင့္ ေရခန္းးေၿခာက္မႈ၊ေၿမၿပဳိမႈ၊ ေရလႊမ္းမုိးမႈေတြ ၿဖစ္ေပၚ လာေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပထားတယ္။ ေလဒဏ္၊ မိုးဒဏ္နဲ႔ ပင္လယ္ဒီေရေတြကို ဟန္႔တားႏိုင္ဖုိ႔ ဒီေရေတာေတြ ကုိလည္း ထိန္းသိမ္း မႈမရွိ၊ သစ္ေတာေတြကုိ လည္း ထိမ္းသိမ္းမႈ မရွိၿခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိေနသၿဖင့္ ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲ လာကာ ငလ်င္လႈပ္မႈ၊ မုန္တုိင္းတုိက္ခုိက္မႈ၊ ေရလႊမ္းမုိးေနမႈ၊ မုိးေခါင္မႈ စတဲ့ သဘာ၀ ေဘးအႏၱာရယ္ ေတြကုိ ခံစားေနရေၾကာင္း ေဖာ္ၿပပါရွိသည္။

Monday 2 February 2015

ဒီမုိကေရစီ ပညာေရး အေပၚ သူတုိ႔ အၿမင္

ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းေသာ သမိုင္း၀င္ က်ဳိကၠဆံကြင္းကို အား/ကာ ၀န္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ စီးပြားျဖစ္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္မႈ အလႊာအသီးသီးက ၀ိုင္း၀န္း ကန္႔ကြက္(Written By: မာန္သူရွိန္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လူထုစည္းအေ၀းပြဲ လုပ္ဖူးတဲ့ သိမ္ျဖဴ အားကစားကြင္းကို ပုဂၢလိက လက္ကိုအပ္ စီးပြားျဖစ္ကြန္ဒို ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ခြင့္ ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္ အခု ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းတဲ့ သမိုင္း၀င္ က်ဳိကၠဆံကြင္းႀကီးကို အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက တစ္ဆင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕က စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းေတြ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနၾက ျပန္ပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာ ပန္းျခံ ၆၃ ခု၊ ကစားကြင္း ၉၉ ခုလို႔ ဆိုေပမယ့္ စာရင္းအျဖစ္ပဲ ရွိေနၿပီး တကယ္ ေလာက္ေလာက္လားလား အပန္းေျဖႏိုင္တဲ့ ပန္းျခံနဲ႔က လက္ႏွစ္ဖက္ မျပည့္ပါဘူး။
ပန္းျခံနဲ႔ ကစားကြင္းေတြ ရွားပါးလာတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဧကက်ယ္က်ယ္နဲ႔ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေနရာလပ္ က်န္တာဆိုလို႔ သမိုင္း၀င္ က်ဳိကၠဆံကြင္း တစ္ခုပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ က်န္တဲ့ ေျမကြက္က်ယ္ေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဆက္ဆက္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး အေမြခြဲသလို ခြဲယူထားလို႔ မက်န္သေလာက္ပါပဲ။ အခု တစ္ခုတည္းက်န္တဲ့ သမိုင္း၀င္ ကြင္းႀကီးကိုပါ စီးပြားျဖစ္လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတာပါ။
အမ်ားျပည္သူကိုလည္း ခ်ျပမႈ လံုး၀မရွိ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း လံုး၀ အသိမေပးဘဲ လုပ္မယ့္ ကုမၸဏီက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳဖို႔ အဆိုျပဳလႊာေတာင္ တင္ထားၿပီးၿပီလို႔ သိရပါတယ္။
ဒီပံုစံက ဘာနဲ႔တူသလဲ ဆိုေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုမွ ျပည္သူနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ သိခြင့္ရလိုက္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း လုပ္ခြင့္ရဖို႔ လုပ္သြားတဲ့ပံုစံ၊ လက္သိပ္ထိုး ပံုစံနဲ႔ အတူတူပါပဲ။
ဒီသတင္း အေပၚမွာ အလႊာအသီးသီးက ပညာရွင္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကပါ လံုး၀ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းနဲ႔ တကယ္လို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တယ္ ဆိုရင္ ခြင့္ျပဳတဲ့သူဟာ ဘယ္အစိုးရ လက္ထက္ေရာက္ေရာက္ တာ၀န္ယူရမယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာတဲ့အထိ ကန္႔ကြက္ေျပာၾကား လာၾကပါတယ္။

သမိုင္း၀င္ က်ဳိကၠဆံကြင္း
က်ဳိကၠဆံကြင္းဟာ ၿဗိတိသွ် လက္ထက္က စလို႔ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္အဆံုး သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြ ရွိခဲ့တဲ့ ကြင္းျဖစ္ၿပီး ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ က်ယ္ပါတယ္။
ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္တုန္းက ျမင္းၿပိဳင္ပြဲလုပ္ခဲ့တဲ့ အထင္ကရ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ျမင္းကြင္းကို ဖ်က္ၿပီး လူထုစုေ၀းႏိုင္တဲ့ ကြင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။
က်ဳိကၠဆံ ကြင္းႀကီးထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုေန႔၊ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔၊ အလုပ္သမားေန႔လိုမ်ဳိး အထင္ကရ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားေတြ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
အလုပ္သမားေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ အလုပ္သမား ညီလာခံ က်င္းပခဲ့တာဟာလည္း က်ဳိကၠဆံကြင္းႀကီးထဲမွာပဲ လုပ္ခဲ့တာပါ။
ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာဆိုရင္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ အားလံုး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ျပည္ေထာင္စု ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ လာေရာက္စုေ၀းၿပီး ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကို အႀကီးအက်ယ္ က်င္းပခဲ့တာကလည္း ဒီ က်ဳိကၠဆံကြင္းႀကီးထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ဦးသန္႔ ႐ုပ္ကလာပ္ကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တုန္းက အေမရိကန္ကေန ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ က်ဳိကၠဆံကြင္းထဲမွာပဲ ထားခဲ့တဲ့ သမိုင္းလည္း ရွိခဲ့တာပါ။
ေနာက္ဆံုး တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲဖို႔အတြက္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ စၿပီး က်င္းပတာကလည္း က်ဳိကၠဆံကြင္းထဲမွာပဲ စၿပီး က်င္းပခဲ့တာ။
ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ က်ဳိကၠဆံကြင္းဟာ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိခဲ့တဲ့ကြင္း ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ရန္ကုန္မွာ အမ်ားျပည္သူ အတြက္လည္း တစ္ခုတည္းက်န္တဲ့ ေျမကြက္လပ္ တစ္ခုပါ။
ေခါင္းစဥ္က အားကစားျမႇင့္တင္ဖို႔ လုပ္မွာက စီးပြားျဖစ္
အခု သမိုင္း၀င္ က်ဳိကၠဆံကြင္းကို အားကာသိပၸံကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးမယ့္ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး တကယ္ကေတာ့ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းေတြပါ လုပ္ကုိင္ဖို႔ စီစဥ္လာၾကတာပါ။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက Raysum Co., Ltd၊ Ikeya Corporation ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ Mariana Investment Pte.Ltd တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ Kyaik Ka San Land Development Pte.Ltd ဆို ၿပီး ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
Mariana Investment Pte.Ltd ဆိုတာက ျမန္မာႏိုင္ငံက သစ္လုပ္ငန္း အဓိက လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ Diamond Mercury ကုမၸဏီအုပ္စုက ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္က ဦးစိန္လြင္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်ပန္နဲ႔ ျမန္မာ ေပါင္းထားတဲ့ Kyaik Ka San Land Development Pte.Ltd က က်ဳိကၠဆံကြင္းထဲက အားကာသိပၸံကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးမယ္၊ က်န္တဲ့ ေျမကြက္လြတ္ေတြမွာေတာ့ ေရွာ့ပင္းစင္တာေတြ၊ စူပါမားကတ္ေတြအျပင္ စီးပြားျဖစ္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္မယ့္ Central Business District (CBD) ၿမိဳ႕ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ဖို႔အထိ စီစဥ္ထားတာပါ။
အားကစားနဲ႔ မသက္ဆုိင္တဲ့ အလုပ္ေတြ၊ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖတာနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြပါ လုပ္ဖို႔တင္ျပတဲ့အေပၚ အားကစားကြင္းေတြကို ကာကြယ္ေပးရမယ့္ တာ၀န္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္း တာ၀န္ယူထားတဲ့ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ကန္႔ကြက္မႈ မရွိဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳဖို႔ တင္ျပတာကိုလည္း သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။
Kyaik Ka San Land Development Pte.Ltd ၏ ဒုတိယဥကၠ႒၊ Diamond Mercury ကုမၸဏီအုပ္စု၏ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးစိန္လြင္က “ဒီအားကစားသိပၸံႀကီးကုိ ဖြင့္လုိက္ရင္ ဒီေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အထပ္ျမင့္ေတြ၊ အထပ္ျမင့္ျမင့္နဲ႔ အဲယားကြန္းေတြ ေနထုိင္မႈ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ေတြ အကုန္ပါေတာ့ ၀န္ႀကီးကေတာ့ လက္ခံပါတယ္။ ပုိတဲ့ေျမကုိ CBD လုပ္မွလည္း ေျမႀကီးက တန္ဖုိးရွိမွာေလ။ ဒါကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ Land Mark တစ္ခု ေပၚလာမွာေလ။ ၂၆ ရက္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လည္း ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္လည္း ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး စီးပြားေရး၀န္ႀကီးေပါ့ ရန္ကုန္ကေပါ့။ သူတုိ႔ကုိ ရွင္းျပတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း လက္ခံတယ္။ အဲဒါ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ သြားရွင္းျပတာ။ အားကစား၀န္ႀကီးေတြကုိ ထပ္ရွင္းျပတယ္။ ေနာက္ဆုံး ထြက္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ တင္ျပတယ္။ အဲဒါၿပီးေတာ့ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးကုိ တင္ျပတယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြရွိၿပီး နည္းပညာနဲ႔ အရင္းအႏွီးေတြ ၀င္လာမယ္၊ ႏိုင္ငံအတြက္ Land Mark တစ္ခု ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္တာလို႔ ဦးစိန္လြင္က ရွင္းျပခဲ့ပါေသးတယ္။
လက္ရွိမွာေတာ့ သမၼတထံကို အဆိုျပဳလႊာ ေရာက္သြားၿပီး သမၼတ ခြင့္ျပဳတာနဲ႔ က်ဳိကၠဆံကြင္းႀကီးဟာ အားကစားအဆင့္ျမႇင့္မႈ ေခါင္းစဥ္နဲ႔အတူ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခံရမယ့္ ေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းသြားေတာ့မွာပါ။
ဘာေၾကာင့္လဲ အား/ကာ
ဒီေနရာမွာ သတိထားစရာ တစ္ခုက ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ တင္ဒါမူ၀ါဒနဲ႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ တင္ဒါေခၚယူတာမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ဘဲ လာေရာက္တင္ျပတဲ့ အဆိုျပဳလႊာ၊ အားကစားနဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြပါ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္မယ့္ အဆိုျပဳလႊာ၊ အားကစားသီးသန္႔ စီမံကိန္း မဟုတ္တဲ့ အဆိုျပဳလႊာကို ဘာေၾကာင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက မကန္႔ကြက္တာလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ေကာင္းေနပါတယ္။
ျပင္ပမွာလည္း လက္ရွိ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္း တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ACE ကုမၸဏီ(ယခု ဦးၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း လုပ္ကုိင္ေန) နဲ႔ ပတ္သက္တယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္လာခဲ့တာလည္း ရွိေနတဲ့အတြက္ ဘာေၾကာင့္ မကန္႔ကြက္ရတာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းက ေမးစရာ ေကာင္းခဲ့တာပါ။
ACE ကုမၸဏီ ဆိုတာကလည္း ေနျပည္ေတာ္က က်ပ္ဘီလ်ံ ရာေပါင္းမ်ားစြာ သံုးစြဲၿပီးေဆာက္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု စီမံကိန္း၊ ပ်ဥ္းမနားက ေပါင္းေလာင္းအားကစားကြင္း၊ သေျပကုန္းက အစိုးရ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ အဆင့္ျမင့္ေစ်း၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕မွာ တိုက္ခန္းတြဲေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာက္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီပါ။
လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုႀကီးကို ေဆာက္တုန္းက အၾကမ္းထည္အဆင့္တင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၀၀၀၀ အထိ ကုန္က်ခဲ့တာကို ၾကည့္တာနဲ႔တင္ (အေခ်ာသပ္စာ ကုန္က်စရိတ္ မထုတ္ျပန္) ACE ကုမၸဏီရတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ ႀကီးမားခဲ့တယ္ဆိုတာ၊ တည္ေဆာက္ခြင့္ရလို႔ အက်ဳိးအျမတ္ ဘယ္ေလာက္အထိ ရခဲ့တယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကမွာပါ။
ဒါ့ထက္ပုိၿပီး နီးနီးစပ္စပ္ ျပရရင္ ဘာတင္ဒါမွ ေခၚစရာမလိုဘဲ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ အကုန္အက်ခံေဆာက္တဲ့ ဗိုလ္႐ႈခံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကိုလည္း ACE ကုမၸဏီကပဲ ရခဲ့တာကိုၾကည့္ရင္ ACE ကုမၸဏီဟာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ရခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကမွာပါ။
ACE Group ရဲ႕ေအာက္မွာလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးအျပင္ ဟိုတယ္၊ ခရီးသြား၊ Trading၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းေတြအျပင္ အျခားလုပ္ငန္းေတြပါ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ ကုမၸဏီအုပ္စု တစ္ခုပါ။
ႀကီးမားတဲ့ ကုမၸဏီအုပ္စုျဖစ္လို႔ က်ဳိကၠဆံကြင္း စီမံကိန္းလို ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းမွာ ACE ပါႏိုင္တယ္လို႔ အသံထြက္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ အႀကိဳလံႈ႔ေဆာ္တဲ့လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးတဲ့ အခါမွာလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္း တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ACE အုပ္စုေအာက္မွာ ရွိတဲ့ ADMA Media ကပါ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရသြားတာမ်ဳိးကလည္း ရွိထားေတာ့ ဒီလိုစီမံကိန္းမွာ ACE ပါတယ္လို႔ အသံထြက္လာတာလည္း ျဖစ္မွာေပါ့။
ဒါေပမဲ့ ဦးစိန္လြင္ကေတာ့ ကုမၸဏီခ်င္းကေတာ့ ရင္းႏွီးေပမယ့္ ေငြေၾကးကိစၥအားလံုး ACE နဲ႔ မပတ္သက္ဘူး၊ အရင္းအႏွီးကလည္း ဂ်ပန္ဘက္က စိုက္ထုတ္မယ္၊ ေဒၚလာဘီလ်ံနဲ႔ခ်ီၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံမယ္လို႔ ACE နဲ႔ မပတ္သက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္။
မပတ္သက္ဘူး ဆိုေပမယ့္ မကန္႔ကြက္ခဲ့တာ၊ သေဘာတူတာ၊ ဂ်ပန္ကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့တဲ့ အေနအထားကို ၾကည့္ရင္ေတာ့ မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာရွိ ဆိုသလို အားကစား၀န္ႀကီးဌာနဟာ က်ဳိကၠဆံကြင္း စီမံကိန္းကို လုပ္ခ်င္တဲ့ဘက္မွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာ ညႊန္ျပေနပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ေပါင္းမ်ား စြာခ်ထားေပးၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းႀကီးေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာက္ခြင့္ရေပမယ့္ ACE အေနနဲ႔ကေတာ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ထုတ္တဲ့ ထိပ္တန္းအခြန္ထမ္း ၅၀၀ ဦးစာရင္း၊ အခု ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္တဲ့ ထိပ္တန္းအခြန္ထမ္း ၁၀၀၀ ဦးစာရင္းမွာ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိပါဘူး။ အခု ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္တာမွာေတာ့ အခ်ိန္ေနာက္က်ၿပီးမွ အခြန္ေပးေဆာင္တဲ့ စာရင္းမွာေတာ့ ပါ၀င္ၿပီး က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ ေအာက္ ေပးေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားတယ္။
အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ အခုလုိ သမိုင္း၀င္ေနရာကို စီမံကိန္းလုပ္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးထက္ ဥပမာ - ေအာင္ဆန္းကြင္းမွာ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၃၂၁ ခန္းရွိတယ္။ တစ္ခန္းကို ပ်မ္းမွ် တစ္လ က်ပ္ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ပဲ ႏိုင္ငံေတာ္က ငွားခရတယ္။ ဒီလို နည္းပါးလြန္းတဲ့ ငွားခေတြကို ေခတ္နဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္သင့္တာပါ။
ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကေတာ့ . . .
က်ဳိကၠဆံကြင္းႀကီးကို အားကစားနဲ႔ မပတ္သက္၊ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းေတြပါ ထည့္လုပ္ဖို႔ စီစဥ္တဲ့ အေပၚမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ၿမိဳ႕ျပပညာရွင္၊ အားကစားပညာရွင္နဲ႔ အလႊာအသီးသီးကေတာ့ ကန္႔ကြက္တယ္၊ ေပးခဲ့ရင္ေတာင္ ေပးခဲ့တဲ့သူက သမိုင္းတရားခံ၊ ဒီလို ပြင့္လင္းမႈမရွိဘဲ ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ေနာင္အစိုးရ လက္ထက္ အဆက္ဆက္ထိ ေပးခဲ့တဲ့သူေတြ တာ၀န္ယူရမယ္၊ တာ၀န္ခံရမယ္ ဆိုတဲ့အထိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း (ဗဟန္းမဲဆႏၵနယ္-၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
“ကြ်န္မတုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၁ က အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ စီမံေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပၿပီးသား။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိ မတင္ခင္မွာ သူတုိ႔က ကြ်န္မတုိ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခ်က္ ယူကုိယူရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ တင္ဒါေကာ္မတီကုိ စစ္တာေတြ၊ အဲဒါေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ၿပီးမွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္ခံစဥ္းစားသင့္တယ္ေလ”
“အခုလုိမ်ဳိး (က်ဳိကၠဆံကြင္းစီမံကိန္း) ေသခ်ာတယ္ဆုိရင္ ကြ်န္မတုိ႔က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကုိ ေျပာရမွာပဲေလ။ မျဖစ္သင့္တဲ့အေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးထားျခင္း မရွိဘဲနဲ႔ ကုမၸဏီတစ္ခုက တင္ျပတာဟာ မျဖစ္ထုိက္ေၾကာင္း၊ က်ဳိကၠဆံကြင္းက ျပည္သူလူထု ဝင္ကစားဖုိ႔ အပန္းေျဖဖုိ႔ ခ်န္ထားရမယ့္ေနရာဆုိတာ ကြ်န္မေျပာဖူးတယ္။ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထုိက္တဲ့ကိစၥမုိ႔ ေျပာတာပါ။ ၿမဳိ႕ရဲ႕လကၡဏာလုိ႔ ေျပာလုိ႔လည္း ရပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ အေရးေပၚေနရာဆုိလည္း ဟုတ္တယ္။ အဲဒီေျမေတြကုိ သူတုိ႔လုပ္လုိ႔ မရဘူး။ ကြ်န္မကေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္မွာပဲ။ ၿဗိတိန္ကေတာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး ထားခဲ့တဲ့ေနရာေလ။ ေနာက္ၿပီး အခုလုိေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ (ခြင့္ျပဳလိုက္မည္ဆိုပါက) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ဘယ္လုိမွမညီဘူး။ ကြ်န္မတုိ႔က အဲဒါမလုပ္ရင္ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်တဲ့အဆုိ တင္သြင္းလုိ႔ရတယ္။ ပန္းျခံေတြ ကစားကြင္းေတြကုိ ကုမၸဏီေတြေပးၿပီးလုပ္ခုိင္းတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ ရပ္သင့္ေနၿပီ။ ဘာေျမမွမေပးေတာ့ဘဲ ရွိထားတဲ့ေျမေတြကုိေတာင္ ျပန္သိမ္းရမယ့္ အေနအထား။ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္၊ တိရစၦာန္႐ုံ စတာေတြကုိ ျပည္သူပုိင္ေျမအျဖစ္ ျပန္ေတာင္းရေတာ့မွာပါ။အစုိးရတစ္ရပ္ဟာ ကုိယ္တာဝန္ယူတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထုိက္တာေတြကုိ လုပ္ခဲ့ရင္ ေနာင္အစုိးရလက္ထက္မွာ ျပန္ၿပီးတာဝန္ခံရမွာ။ တာဝန္ယူရမွာပါ”
ဦးခင္ေမာင္ေထြး (ပ်ဥ္းမနား)
“အားကစား၊ ျပည္သူ အပန္းေျဖေနရာကလြဲၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ပစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လံုးဝမျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပဲ။ ျပည္သူသိေအာင္ ဖြင့္ခ်မယ္။ အားကစားကြင္းေတြက တိုးမလာတဲ့အျပင္ ရွိတာေတြပါ ျပန္ဆုတ္ယုတ္ကုန္တယ္။ သိမ္ျဖဴကြင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာကြင္း၊ ရန္ကင္း၊ တာေမြရာျပည့္ကြင္း၊ သဃၤန္းကြ်န္း အကုန္ဖ်က္ပစ္တယ္။ အခု က်ဳိကၠဆံကို လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လံုးဝကိုလက္မခံဘူး။ အခု လူငယ္ေတြဟာ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း၊ အရက္၊ ဘီယာကအစ မူးယစ္ေဆးဝါးအဆံုး ဒါေတြနဲ႔ပဲသံုးၿပီး ဆုတ္ယုတ္လာတယ္။ လူငယ္ေတြ ဒီလိုမျဖစ္ဖို႔ အားကစားက အဓိကအေရးပါတယ္။ အားကစားကြင္းေတြထဲ လူငယ္ေတြ ေရာက္လာေအာင္ လုပ္ေပးရမွာ။ လုပ္ဖို႔အတြက္ အားကစားကြင္းေတြ ရွိဖို႔လိုတယ္။ အခုက တိုးမလာတဲ့အျပင္ ျပန္ဆုတ္ယုတ္ေနတယ္။ က်ဳိကၠဆံကြင္းကို အားကစားကြင္း ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေပးလိုက္တဲ့သူေတြဟာ အဲဒီလူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္တဲ့ သမိုင္းတရားခံေတြပဲ။ ရန္ကုန္မွာ ေရွာ့ပင္းစင္တာေတြ ဒီေလာက္ေပါေနတာ ထပ္ေဆာက္ဖို႔ လိုေသးလား။ ဒီေနရာမွာေဆာက္မွပဲ ရမွာလား။ က်ဳိကၠဆံကြင္းဆိုတာ အမွတ္မမွားဘူးဆိုရင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းကို ဖ်က္ၿပီး လူထု လူတန္းစားအသီးသီး စုေဝးႏိုင္တဲ့ကြင္း၊ အားကစားကြင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္တာ။ ဒီကြင္းထဲမွာပဲ ျပည္ေထာင္စုေန႔၊ အလုပ္သမားေန႔၊ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ေတြ က်င္းပခဲ့တဲ့ သမိုင္းရွိတဲ့ ကြင္း။ အားကစားနဲ႔ပတ္သက္တာ၊ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖတာမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္တာကလြဲၿပီး စီးပြားေရးလုပ္တာ လံုးဝလက္မခံဘူး”
ဦးထင္ေအာင္ (ကာယပညာတကၠသိုလ္၊ ဂ်ာမနီ)
အသက္ ၉၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဂ်ာမနီ ကာယပညာတကၠသိုလ္အထိ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည့္ ဆရာဦးထင္ေအာင္က “အဘ ဒီကိစၥ ၾကားလိုက္တာနဲ႔ ရင္ထဲ နင့္ခနဲေနသြားတာပဲ။ က်ဳိကၠဆံကြင္းဟာ သမိုင္းအေၾကာင္းအရာေတြရွိတဲ့ ကြင္းပါ။ လူထုလူတန္းစားမ်ဳိးစံု စုေဝးႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းက်န္တဲ့ကြင္းပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ အခမ္းအနားေပါင္းစံု က်င္းပခဲ့တဲ့ သမိုင္းဝင္ကြင္းပါ။ အားကစားကြင္းမရွိရင္ ဘာျဖစ္မလဲ။ ဥပမာ-ကာယပညာဆရာေတြ ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ ရန္ကင္းအားကစားကြင္းကိုဖ်က္ၿပီး အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္လိုက္ၾကတယ္။ အဲဒီအားကစားကြင္းကဆိုရင္ ဆန္နီတင္ထြန္းတို႔၊ ေမာင္ေအာင္တို႔လို ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္ခဲ့တဲ့ကြင္း။ အားကစားကြင္း မရွိေတာ့ ဘာမွထြက္မလာေတာ့ဘူး။ အဘအေနနဲ႔ေတာ့ အားကစားကြင္းကို ေရွာ့ပင္းစင္တာ ေဆာက္တာမ်ဳိး လံုးဝလက္မခံဘူး ကန္႔ကြက္တယ္။ ဒါကိုေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ အားကစားတိုးတက္မႈ၊ အားကစားသမားေကာင္းေတြ ေပၚထြက္လာမယ့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြကို ႐ိုက္ခ်ဳိးလိုက္တာပဲ။ ေပးတဲ့သူေတြ၊ ေရာင္းတဲ့သူေတြဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြကို ႐ိုက္ခ်ဳိးလိုက္တာပဲ”ဟု ေျပာၾကားသည္။
ဦးေမာ္လင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာအသင္း)
“ဒီကိစၥက လံုးဝမျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လံုးဝ သေဘာမတူဘူး။ ရန္ကုန္မွာ အမ်ားျပည္သူ စုေဝးႏိုင္တဲ့ေနရာ၊ အားကစားကြင္းေတြ ရွားေနၿပီ။ ပညာရွင္အေနနဲ႔ေျပာရရင္လည္း Procedure လံုးဝလြဲတဲ့ လုပ္ပံုလုပ္နည္းပါပဲ။ တကယ္ဆို Master Plan ဆြဲရမယ္။ ပညာရွင္အစုအဖြဲ႕ေတြပါဝင္ၿပီး ဆြဲရမွာ။ ၿပီးရင္ အမ်ားျပည္သူကို ခ်ျပရမယ္။ ဥပမာ- လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးရမယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ဆိုတာ ထြက္လာမယ္။
လုပ္သင့္တယ္ဆိုမွ ဘယ္လိုလူေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္၊ တင္ဒါ ဘယ္လိုေခၚမယ္၊ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္မယ္ဆိုတာ ျဖစ္ရမွာ။ ဒါေပမဲ့ က်ဳိကၠဆံလိုေနရာမ်ဳိးကေတာ့ လံုးဝကို မလုပ္သင့္တဲ့ေနရာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သေဘာမတူပါဘူး။ အမ်ားျပည္သူပိုင္အျဖစ္ထားၿပီး အမ်ားျပည္သူ လုိအပ္တာမ်ဳိးလုပ္ဖို႔အတြက္ ထားကိုထားရမွာပါ။ သိမ္ျဖဴလိုကြင္းမ်ဳိးေတာင္ ရမယ္ဆို အမ်ားျပည္သူပိုင္အျဖစ္ ျပန္ယူရမွာပါ”
ဦးဝင္းႀကိဳင္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
“သံုးခ်က္ စဥ္းစားလို႔ရပါတယ္။ တစ္အခ်က္ မလုပ္ဘဲဒီအတိုင္းထားရမယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ တကယ္အက်ဳိးအျမတ္ရွိလို႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း တင္ဒါေခၚၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပၿပီးမွ လုပ္ရမယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီေနရာမွာ ေရွာ့ပင္းစင္တာေတြ ခ်က္ခ်င္းေဆာက္ရေလာက္ေအာင္ လိုအပ္ေနသလား။ မျဖစ္မေနလုပ္မွ ႏိုင္ငံအတြက္ ျဖစ္မွာလား။ မလိုဘူးဆိုရင္ အလ်င္အျမန္လုပ္စရာ မလိုဘူး။ ေနာင္အစိုးရလက္ထက္ေရာက္မွ ဆက္လုပ္လည္း ရတာပဲ။ အခုတင္ထားတဲ့အတိုင္း ခြင့္ျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ေဝဖန္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာပါ။ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ခ်န္ထားတာေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါ”
ဦးသန္းေမာင္ (စစ္ေတြ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင္႕ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္
“ဒါအမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သမိုင္းဝင္ကြင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာလပ္တစ္ခုအျဖစ္ပဲ ထားရမယ့္ကြင္းပါ။ ဒါက အရင္ကတည္းက နာမည္ေက်ာ္ အားကစားကြင္းေနရာ။ ေနာက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လူထုအစည္းအေဝးပြဲေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းဝင္ေနရာလည္း ျဖစ္တယ္။ က်ဳိကၠဆံကြင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း အသံထြက္ခဲ့ေသးတယ္။ အရင္အစိုးရ လက္ထက္မွာဆိုရင္ လုပ္ခ်င္ရင္ လုပ္ပစ္လိုက္လို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေတာင္ မလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥျဖစ္လို႔ ထားခဲ့တာ။ ဒီလိုေနရာကို အခုလို လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္မွာ အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္ေတာင္ တင္သြင္းၿပီး ေမးျမန္းရွင္းလင္းရမယ့္ကိစၥပါ”
ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ပညာရွင္)
“အမ်ားျပည္သူ အနားယူအပန္းေျဖၾကမယ့္ ေနရာအျဖစ္ပဲ လုပ္သင့္တာေပါ့။ အခု က်ိဳကၠဆံကြင္းႀကီးကို ေပးပစ္မယ္ဆိုတာ ခက္တာေပါ့။ မီဒီယာေတြ ေရးၾက၊ ကန္႔ကြက္ၾကပါ။ ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမမို႔လို႔ ထင္ပါတယ္။ မလုပ္သင့္ဘူး။ အခုရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ Green Area အရမ္းရွားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အခုဆိုလည္းပဲ တရားဝင္လား မဝင္လားမသိဘူး။ အဲဒီထဲမွာ အားကစားလုပ္ေနတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာပဲ။ မလုပ္သင့္ပါဘူး”
ကိုျမေအး (၈၈ ၿငိမ္းပြင့္)
“ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕အပန္းေျဖဖုိ႔ ပန္းျခံဆုိတာ ဘာမွေလာက္ေလာက္ လားလားမရွိဘူး။ ဒါကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံနဲ႔ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေလာက္ ရွိပါတယ္။ အခုက ပန္းျခံဆုိရင္လည္း အေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္။ သိမ္ျဖဴကြင္းဆုိရင္လည္း သမုိင္းဆုိင္ရာအေရးႀကီးတဲ့ ကြင္းႀကီးပဲ။ ကစားကြင္းတစ္ခုလုိ႔လဲေျပာလုိ႔မရဘူးဗ်။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္္ဆန္း လူထုစည္းေဝးပြဲေနရာ ေျပာလုိ႔ရတယ္ဗ်။ အခုဒီမွာလည္း ကြန္ဒုိေတြျဖစ္ေနၿပီဗ်။ က်ဳိကၠဆံကြင္းကုိလည္း အခုလုိလုပ္မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ သေဘာမတူဘူးဗ်။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အားကစားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ပုံစံမ်ဳိး လုပ္တယ္ဆုိလည္း တစ္မ်ဳိးဗ်ာ။ အခုက လက္သိပ္ထုိးၿပီး တင္ဒါမေခၚဘဲ ေပးမယ္ဆုိရင္ေပါ့။ သိပ္အဓိပၸာယ္မရွိဘူးဗ်ာ။ အားကစားနဲ႔မပတ္သက္ဘဲနဲ႔ က်န္တာဟာ လုပ္တာကုိက ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာေနတဲ့ လူထုရဲ႕မြန္းက်ပ္ေနမႈေတြကုိ ထည့္စဥ္းစားပါ။ အားကစားေတြလုပ္ဖုိ႔ ကြင္းေတြဘာေတြ ထားရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဒီလုပ္ရပ္ကုိ မႀကဳိက္ဘူးဗ်ာ။ သေဘာမတူဘူး။ အစုိးရရဲ႕ပုံစံက လက္သိပ္ထုိး စီးပြားေရးတစ္ခုထဲပဲလုပ္မယ္ဆုိရင္ ဘာအဓိပၸာယ္မွ မရွိဘူး။ ဒါကေတာ့ တစ္ပုိင္းေပါ့ ေနာက္တစ္ခုက အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆုိင္တဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္ဖုိ႔အတြက္ စဥ္းစားမွာပါ။ေဆာက္သင့္တဲ့ေနရာမွာ ေဆာက္တာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘာမွကန္႔ကြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုက အစုိးရရဲ႕ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးမူဝါဒနဲ႔ လည္း ေျပာင္းျပန္ႀကီး ျဖစ္ေနတယ္ေလ”
ဦးသိန္းၫြန္႔ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
“က်ဳိကၠဆံကြင္းဆိုတာ အဂၤလိပ္ေခတ္က ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းေပါ့။ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းဆိုတာ ဟိုေခတ္ဟိုအခါရဲ႕ အထိမ္းအမွတ္ေနရာ တစ္ခုေပါ့။ ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္ေတာ့ ဒီေနရာက အလုပ္သမား လယ္သမား ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားေတြ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေနရာေပါ့။ လူထုလူတန္းစား၊ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အခမ္းအနားႀကီးေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဒီေနရာမွာ က်င္းပခဲ့တာ။ ေနာက္ဆုံး တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ပိုင္းမွာ ေျပာရင္လည္း ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕ ပဏာမ ခင္းက်င္းတဲ့အခင္းအက်င္းဟာလည္း ဒီက်ဳိကၠဆံကြင္းမွာပဲ။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ က်ဳိကၠဆံကြင္းမွာ က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့တာေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်ဳိကၠဆံကြင္းက ကိုလိုနီေခတ္ကေန ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္အထိ လက္ရွိ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း တစ္စုံတစ္ရာ သမိုင္းမွတ္တိုင္၊ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္။ ဒီကြင္းႀကီးက သမိုင္းအေငြ႕အသက္ရွိတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိက လက္ဝယ္ကို ထားမယ့္အစား အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္။ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မလုပ္ဘဲ ကိုယ့္အတြက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ သမိုင္းတရားခံျဖစ္မွာပဲ”
ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)
“ ဒီလို သမိုင္းဝင္ အေရးပါတဲ့ေနရာကို ေရာင္းစားတာ၊ လႊဲေျပာင္းတာ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ အစမွာေတာ့ အမ်ားျပည္သူအတြက္ဆိုၿပီး လုပ္ၾကမွာပဲ။ အဲဒီလိုေျပာၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ျပည္သူကို အသိမေပးဘဲ မလုပ္သင့္ဘူး။ ျပည္သူကို အရင္ေျပာသင့္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာစီမံကိန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူသေဘာမတူရင္ မလုပ္သင့္ဘူး။ ဒီလိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔လည္း ညီမွာမဟုတ္ဘူး”
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၁ မွာ “တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္ေစဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္” လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အစိုးရသစ္တာဝန္ယူတဲ့ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္က စၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကစၿပီး တာဝန္ရွိသူ အားလံုးဟာ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တာေတြအတြက္ ေနာက္အစိုးရလက္ထက္ေရာက္လည္း တာဝန္ယူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေျမကြက္ေတြကို စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာေခါင္းစဥ္နဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြလက္ထဲအပ္ခဲ့တာ အမ်ားအျပားပါ။
အဲဒီလို ခ်ထားေပးတာဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီဘူး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ မညီဘူးဆိုရင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ကုိယ္တိုင္ တာဝန္ျပန္ယူၾကရမယ္၊ ရွင္းလင္းၾကရမွာပါ။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ေပးလို႔ရတယ္ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေပးခ်င္တိုင္း ေပးလို႔မရတာေတြ ရွိပါတယ္။ အခုသမိုင္းဝင္ က်ဳိကၠဆံကြင္းဟာ ျပည္သူအားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ကြင္းျဖစ္လို႔ ေပးကိုေပးလို႔ မရတဲ့ေနရာ၊ မေပးဘဲ ထိန္းသိမ္းထားရမယ့္ ေနရာပါ။
အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ပဲ က်န္တယ္။ အမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေျမကြက္ေတြလည္း အစိုးရလက္ထဲမွာ မက်န္သေလာက္ ျဖစ္လာၿပီ။ လက္က်န္ တစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္အတြင္းမွာ ရသေလာက္ ထိုးေပးသြားဦးမလား၊ ခ်န္ထားေပးခဲ့မလား၊ ထိုးေပးေပး ခ်န္ထားထား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၁ ကေတာ့ ရွိေနဦးမွာျဖစ္သလိုေနာက္ အစိုးရလက္ထက္အထိ ေပးခဲ့တဲ့သူေတြပဲ တာဝန္ခံရမွာပါ။
.
Credit : Eleven Media Group

Sunday 1 February 2015

သပိတ္ႀကီးမွာ ျပည္သူေတြအားလံုး ပါဝင္ဖို႔ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကိုေက်ာ္ကိုကို တိုက္တြန္း

Photo News: (Kyaw Ko Ko Gives Speech in Yaynanchaung)
ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကိုေက်ာ္ကိုကိုက ေက်ာင္းသားသမဂၢကို အသိအမွတ္မျပဳတဲ့ ျမန္မာအစိုးရကို ႐ႈတ္ခ်တဲ့အေၾကာင္း၊ ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ သပိတ္ႀကီးမွာ ျပည္သူေတြအားလံုး ပါဝင္ဖို႔ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွာ ဒီကေန႔ညေနက တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။
(ဓာတ္ပံု - အာကာစိုး/ကမာရြတ္မီဒီယာ)


ျပင္ဦးလြင္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေျမသိမ္းတိုက္ပြဲ
ျပင္ဦးလြင္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေျမသိမ္းတိုက္ပြဲ....
ျပည္သူေတြလည္း...သနားစရာျဖစ္ကုန္ၿပီ.....
ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ ့၇ဲ ့ဂုဏ္ေဆာင္
သူရဲေကာင္းမ်ား။ျပည္သူေတြကိုဒီလို
သတၱိျပခဲ ့တယ္......

ျပန္လည္မ်ွေ၀ ေပးလိုက္ပါတယ္.. ..

ေရနံေခ်ာင္းမွလူထုပရိတ္သတ္ ျကိဳဆုိေနေသာပုံရိပ္မ်ား

ေရနံေခ်ာင္းကတည္းခိုမယ့္
မဟာဓမၼိကာမရာမစမၸာယ္ရံုေက်ာင္းတိုက္ေရာက္ရွိ
ေရနံေခ်ာင္းမွလူထုပရိတ္သတ္
ျကိဳဆုိေနေသာပုံရိပ္မ်ား၄ ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ား မေျပလည္၊


အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ (NNER) တို႔ အမ်ဳိးသားပညားေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ စိန္ရတု ခန္းမတြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိရာ ေက်ာင္းသားမ်ားက မူလေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္ ၁၁ခ်က္ကို မေဆြးေႏြးမီ အႀကိဳ Pre-condition ၉ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆုိၿပီး ယင္း ၉ ခ်က္ကို အႀကိဳေဆြးေႏြးရာ သံုးခ်က္သာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေသးသည္။

နံပါတ္ ၄ အခ်က္ျဖစ္သည့္ "သေဘာတူညီမႈသည္ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကို အေျခခံရမည္" ဟူသည့္ အခ်က္ကို ေခတၱ ေက်ာ္၍ နံပါတ္ ၅ အခ်က္ျဖစ္သည့္ "လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေက်ာင္းသားဆရာ သမဂၢမ်ား၏ တရားဝင္မႈကို ေလးစားစြာ အသိအမွတ္ျပဳရမည္" ဆုိသည့္ အခ်က္ကိုလည္း မေက်လည္ေသးဘဲ ထမင္းစားခ်ိန္ ရပ္နားခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ ေဆြးေႏြးေနသည့္ ေန႔၌ပင္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္ မႏၱေလးေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း မေကြးတုိင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ စြယ္ေပါက္ကံအုပ္စု၊ ထန္းေျခာက္ပင္ေက်းရြာရွိ ထန္းေျခာက္ပင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေခတၱတည္းခိုေနရာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ဖိအားေပး ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္း၍ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အိုးဘုိရပ္ကြက္ စံပယ္႐ံု ေက်ာင္းတုိက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ရသည္ဟု ထုိေနရာတြင္ သတင္းယူေနသည့္ မဇၥၽိမသတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ကိုဦးက သတင္းေပးပို႔သည္။
မဇၥၽိမ

သုံးခုလံုး ပါသြားျပီ...


ျမန္မာျပည္ခါးလယ္ကို စလြယ္သိုင္းျဖတ္ပိုင္းထားတဲ့ ေရနံပိုက္လိုင္းၾကီးကေန တရုတ္ကို ေရနံစိမ္းပို႔လို႔ရမယ့္ မဒဲ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို အၾကိဳဖြြင့္လိုက္ပါျပီ။
တစ္ေန ႔နွစ္ေထာင္ေလာက္တယ္ေျပာတဲ့ ဥာဏ္ထြန္းကေတာ့ စြမ္းအင္ကရွယ္ယာပါတဲ့အေၾကာင္း မီးေလာင္ ေရနံဖိတ္စတဲ့ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရေၾကာင္းဆရာေျပာတဲ့ လူလုပ္ကပ္ေဘးေပါ့ဗ်ာ…
အဲဒီအတြက္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ တရုတ္အတြက္သာမက ျပည္တြင္သုံးအတြက္ပါ ပါတယ္လို႔ မေရမရာ ေျပာသြားပါတယ္။
ေဒသခံေတြအတြက္ ေဆးရုံေတြ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးခဲ့တာကိုလည္း တခုတ္တရ ေျပာသြားပါေသးတယ္။
တန္ခ်ိန္သုံးသိန္းအထိရွိတဲ့ တန္ကာၾကီးေတြ ဝင္ထြက္ဆိုက္ကပ္နိုင္တဲ့ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ရွိလာတာမို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ေကာင္းတယ္လို႔ ထင္စရာရွိပါတယ္။
ေဒသခံေတြကိုသာ ထိုက္တန္တဲ့ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္ တကယ္ဦးစားေပးအလုပ္ခန္႔ထားမယ္ ဆိပ္ကမ္းၾကီးရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အစိုးရလက္ထဲတကယ္ရွိမယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံအတြက္ ဝမ္းသာစရာပဲ။
ဒါေပမယ့္ အနွစ္သုံးဆယ္ BOT စာခ်ဳပ္မွာ ေျမငွားအဆင့္သာသာနဲ႔ေတာ့ ဘာမွလုပ္ပိုင့္ခြင့္မရွိတာ ေသခ်ာသေလာက္ပါပဲ။
ေရနံထြက္တဲ့ အာရပ္နိုင္ငံေတြကေန အိႏၵိယသမုဒၵရာ ကပၸလီပင္လယ္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတြကို ျဖတ္စရာမလိုေတာ့ဘဲ တရုတ္ကို ေရနံပိုက္လိုင္းကေန တိုက္ရိုက္တင္ပို႔လို႔ရေတာ့မွာမို႔ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ ကုန္က်စရိတ္သက္သာ ေဘးရန္လည္းကင္း ေရနံဖိတ္ယိုရင္ေတာင္ တရုတ္ပင္လယ္ တရုတ္ဆိပ္ကမ္းမွာ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။
တကယ္အက်ိဳးအျမတ္ထြက္တာက တရုတ္ပါ။ ဆိပ္ကမ္းက တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခခံ အေဆာက္အဦးပဲမို႔ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တယ္။
ဒါေပမယ့္ ေရနံကို အျဖဴ႐ရ အမဲရရ လိုအပ္ေနတဲ့တရုတ္ကို ခုလို အျမတ္ထုတ္ခြင့္ေပးမယ့္အစား တရုတ္မဟုတ္တဲ့ တျခားနိုင္ငံတစ္ခုခုနဲ႔ ဒီလို စီမံကိန္းမ်ိဳးကို လုပ္နိုင္ခဲ့ရင္ ကိုယ့္လက္ထဲ စီမံခြင့္နဲ႔ နည္းပညာရမွာပါ။
ေရေတာင္ဝယ္သုံးေနရတဲ့ စကာၤပူဟာ ကိုယ့္နိုင္ငံရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်တာကို အသုံးခ်ျပီး ေရနံခ်က္စက္ရုံၾကီးေတြကို သူ႔ဆီမွာတည္ထားပါတယ္။ အဆင့္မီတဲ့ သဘာဝဝန္းက်င္ ကာကြယ္မႈေတြနဲ႔ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းကေရနံကို သူ႔ဆီသယ္ သူ႔ဆီမွာခ်က္ျပီး ျပန္ေရာင္းပါတယ္။
ေကာ္ေဇာနီခင္းၾကိဳျပီး ညစာစားပြဲမွာတဟီးဟီးနဲ႔ ပိုက္လိုင္းသြယ္မေရာင္းပါဘူး။
တရုတ္ကို ေၾကာက္ေနရမယ့္ ေအာင္မင္းလို အစိုးရဝန္ၾကီးလည္း စလုံးအစိုးရအဖြဲ႔ထဲ ေစာက္ဆံအကုန္ခံျပီး တာဝန္ေပးမထားပါဘူး။ ဒီလို ကိုယ့္နိုင္ငံအခ်က္အခ်ာက်တာကိုကိုင္ျပီး ပြဲစား ကုန္သည္လုပ္ျပီး ငွက္ေပ်ာေတာထူေနတဲ့ ကြ်န္းသာသာဘဝကေန စကာၤပူ ခ်မ္းသာသြားတာပါ။
လက္ေတြ႔ခန္းမဝင္ရဘဲ ဘြဲ႔အစုတ္ပလုတ္ရခဲ့တဲ့ ခပ္ခ်ာခ်ာ သေဘာၤသားတစ္ေယာက္က ဒီလိုေတြးတတ္ေသးရင္ ေခတ္မီနည္းပညာေတြ စီမံပညာေတြသင္ခဲ့ရတဲ့ စစ္ေရးအျမင္ ပထဝီဝင္နိုင္ငံေရးနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာအျမင္ေတြ အျပည့္တတ္ထားၾကတဲ ျပင္ဦးလြင္ဆင္းေတြ မသိဘဲ မေတြးတတ္ဘဲ ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။
တိုင္းျပည္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္ဆိုတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ အႏၲရာယ္မ်ားလြန္းတဲ့ စလြယ္သိုင္း ခါးလည္ပိုင္းထားတဲ့ ပိုက္္လိုင္းၾကီးကို တင္ဒါမေခၚ အျပိဳင္မရွိ ခပ္လြယ္လြယ္ ဘာလို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကတာပါလဲ။
ေန႔မအား ညမနား မအားလပ္တဲ့ၾကားက လစာေလးနွစ္ပဲတျပားနဲ႔ ဘီလ်ံနာျဖစ္ေအာင္ စီီးပြါးအရွာေကာင္းခဲ့ၾကေလေတာ့ စီးပြါးေရးအျမင္ အရမ္းေကာင္း လန္ထြက္ေအာင္ ေကာင္းလြန္းခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံတိုးတက္ခ်မ္းသာဖို႔ အစိုုးရေကာင္းေကာင္းပဲလိုတာပါဗ်ာ...။
လူလုပ္တဲ့ကပ္ေဘးျဖစ္လာတဲ့အခါ ကိုတရုတ္ၾကီးဆီက ျပံဳးျဖီးျဖီးနဲ႔ ကရုဏာေၾကး အတိုးနဲ႔ေငြျပန္ေခ်း ပိုက္လိုင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ တပ္နီေတာ္ၾကီးဝင္လာတဲ့အခါ အေျပးအလႊားအေလးျပဳၾကတာေပါ့ဗ်ာ။
ဆႏၵျပတဲ့ျပည္သူေတြကို အရႈပ္ထုပ္ေတြ အဖ်က္အေမွာင့္ေတြလို႔ျမင္ေနတဲ့ ဥာဏ္ၾကီးရွင္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဧရာဝတီမွာ အစိုးရက အေလ်ာ့ေပးလိုက္ရတာကို ရည္ညႊန္းျပီး လက္ပံေတာင္းဆႏၵျပသူေတြကို..
ပထမပစ္မွတ္ ျမစ္ဆုံ
ဒုတိယပစ္မွတ္ လက္ပံေတာင္း
ဒါဆို ဒုတိယပြဲ အနိုင္႐င္ တတိယပစ္မွတ္က ပိုက္လိုင္းလား ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလား... တဲ့..။
ဟုတ္ကဲ့ ။ သိပ္စိတ္ပူမေနပါနဲ႔ေတာ့ ခင္ဗ်ာ.,။ တကယ္က ျပည္သူေတြ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ခုခံကာကြယ္ ဆန္႔က်င္ေနၾကတဲ့ၾကားက တိုင္းျပည္ ခ်မ္းသာၾကီးပြါးနိုင္တာေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးေတြရဲ႕ စီမံခ်က္အတိုင္း ေပါေပါေလာေလာနဲ႔...
သုံးခုလံုး ပါသြားပါျပီ ခင္ဗ်ာ..။
____________________
Thein Min Win ေရးသည္။
Credit: လြင္သႏၱာစုိး
Like ·

Friday 30 January 2015

“The Plunder of Myanmar”


တရုတ္ႏုိင္ငံ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ကုိ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ကာ အတင္း အဓမၼ ခုိးယူ လုယက္၊ အၿမတ္ထုတ္ယူေနတယ္လုိ႔ “The Plunder of Myanmar” ေခါင္းစဥ္ ၿဖင့္ နယူးေယာက္တုိင္းမ္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ မွာ အခုလုိေရးသားေဖာ္ၿပထားပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ Hua Chunying က ေတာ့ နယူးေယာက္တိုင္းမ္ ၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္သည္ တ႐ုတ္- ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို ထိခုိက္မႈ ျဖစ္ေစရန္ ေသြးထိုး လံႈ႔ေဆာ္ေရးသား မႈျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ကုိ ဘယ္လုိ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ကာ၊ ဘာေတြ ကုိ အတင္း အဓမၼ ခုိးယူ လုယက္ အၿမတ္ထုတ္ယူေနသလဲဆုိတာကုိ သိခ်င္ရင္ေတာ့ ေဆာင္းပါးထဲမွာ အေသးစိတ္ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

Thursday 29 January 2015

The Plunder of Myanmar
 

China’s exploding appetites have unleashed a wholesale looting of Myanmar’s valuable natural resources. While this often involves outright theft, it also comes in the form of crony capitalism. Myanmar’s military elite has deals with Chinese companies that are eager to exploit the land, with little concern for the environment or people. The Kachin Independence Army, a rebel group that controls part of northeastern Myanmar, also takes a cut of some of this trade with China, especially jade hacked out of the earth by impoverished, heroin-addicted laborers.
This week, Chinese government officials were in Myanmar to investigate the detention of Chinese citizens suspected of illegal logging. Illegal timber sales to China, especially of Myanmar’s dwindling stocks of rosewood, have been a big problem, with the Environmental Investigation Agency, a nongovernmental group, warning that the trees could be extinct within three years.
China’s insatiable demand for tiger and leopard parts, bear bile and pangolins has helped to transform the town of Mong La, near the Chinese border, into a seedy center of animal trafficking, prostitution and gambling. Myanmar’s tiger population is by most estimates less than 70.
The pursuit of the valuable copper deposits in the country, formerly called Burma, has led to violence against Burmese who dare to object to the environmental and human costs. In 2012, the Myanmar police apparently used white phosphorus smoke bombs, usually reserved for warfare, to quell protesters angry over evictions to make room for the Letpadaung copper mine in central Myanmar, a joint venture between China’s Wanbao Mining company and the Myanmar military’s business arm. Last month, police officers opened fire on residents who were protesting evictions in the area, killing one woman with a shot to the head.
The people of Myanmar — as the protests make clear — want this plunder stopped. The country needs foreign investment that is respectful of human rights and the environment. It will be up to President Thein Sein to rein in the corruption and crony deals that are stripping away resources and creating political instability.

အစိုးရ ၀န္ၾကီး ကေတာ္မ်ားက ေက်ာင္းသူမ်ားကို အသံုးခ်၍ အပမ္းေျဖေနၾကဇန္နာ၀ရီလ (၂၉)ရက္ ၂၀၀၁၅ ခုႏွစ္
ျမန္မာျပည္၏ ေတာင္ဘက္အစြန္စံုးေဒသျဖစ္ေသာ လူသိထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္႔ မူးယစ္ရာဇာမ်ား ႏွင္႔ မာဖီးယား ဂိုဏ္းမ်ား အျမဲတေစ လာေရာက္ အပမ္းေျဖေလ႔ရိွေသာ သူေဌးက်ြန္းသို႔ ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ တပ္မေတာ္ ဇိမ္ခံ စစ္ေရယာဥ္ျဖင္႔ ေကာ႔ေသာင္းမွ ေရမိုင္ တစ္မိုင္ ေက်ာ္သာသာ ကေလးမ်ွသာေ၀းေသာ အဆိုပါက်ြန္းသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ၾကီမ်ား၏ ကေတာ္ (၁၈) ဦးထက္မနည္း ေရာက္ရိွလာသည္။
က်ြန္းေပၚရိွ အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္ကိုင္ဖုန္း ကင္မရာမ်ားကို လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက အားလံုးသိမ္းဆီးထားျပီး အဆိုပါ ၀န္ကေတာ္မ်ား ျပန္သြားၾကျပီးမွပင္ ျပန္လည္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ၀န္ကေတာမ်ားအတြက္ ေကာ႔ေသာင္းျမိဳ႔ေပၚမွ သူေခၚရင္ အ.ထ.က ၁ ႏွင္႔ အဏၰဝါ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား (၃၅) ဦးအား တပ္မေတာ္ေရယာဥ္ျဖင္႔ ေခၚေဆာင္သြားျပီး အဆိုပါ ၀န္ကေတာ္မ်ား နားေနခ်ိန္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ာကို အသံုးေတာ္ခံ တင္ဆက္ေပးေနရေၾကာင္းႏွင္႔ အခေၾကးေငြ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရပဲ ျမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင္႔ ေကာ႔ေသာင္း ပညာေရးမွဴးမွ ယခု လိုက္ပါ၍ ေဖ်ာ္ေျဖေပးေနၾကေသာ ခေလးမ်ားအား မည္သို႔အေနထားႏွင္႔ ျဖစ္ေစ အားလံုး စာေပးပြဲ ေအာင္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုလည္း သိရသည္။
အဆိုပါ ၀န္ကေတာ္မ်ားသည္ သူေဌးက်ြန္းေပၚတြင္ ၂၉ ရက္ ညေနခင္း တခုတည္းမွာပင္ ၀န္ကေတာ္မ်ားမွ ေဒသထြက္ ပုလဲမ်ားႏွင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ တင္သြင္းလာေသာ အလွတန္ဆာမ်ားအား က်ပ္သိန္းေပါင္း (၇၀၀၀) ဖို႔ ၀ယ္ယူေၾကာင္း သိရျပီး ညဖက္မ်ားတြင္လည္း ၄င္းတို႔အတြက္ သီးသန္႔ စီစဥ္ေပးထားေသာ ခန္းမေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားမွ အမ်ိ ဳးမ်ိ ဳးေသာ တင္ဆက္ကျပမွဳမ်ားအား ျပဳလုပ္ေနေပးရေၾကာင္းသိရသည္။
လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီပညာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြင္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားျဖင္႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ခ်ီတက္ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္တြင္ ထုိကဲ႔သုိ႔ ၀န္ၾကီးကေတာ္မ်ား လာေရာက္၍ ေက်ာင္းသူကေလးမ်ားအား လုပ္အားခ မေပးပဲ ေဆာင္ရြက္ေနခိုင္းမွဳသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ယာၾတာေခ်တာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း….သိရပါတယ္…………
ဂိုလ္ရွယ္ေလး
ထူးျခား ျဖစ္စဥ္မ်ားရိွလာလ်င္ ဆက္လက္ တင္ျပေပးပါမည္

ၿပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ရွင္းစမ္းပါအုံးလက္ပံေတာင္းေဒသတြင္ လႊင္႔တင္ထားေသာ တရုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံမ်ား သံေတာင္သတၱဳတြင္းမွ လႊင္႔တင္ထားေသာ ကိုရီးယားႏွင္႔ အျခား အမည္မသိ အလံေတာ္မ်ား ခ်င္းေတာင္တန္ တေလ်ာက္တြင္ လႊင္႔တင္ထားေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံအလံမ်ား ကိုကိုက်ြန္းတြင္ လႊင္႔တင္ထားေသာ တရုတ္ အလံမ်ား ရတနာ ႏွင္႔ ေရႊဂစ္တို႔တြင္ လႊင္႔တင္ထားေသာ တိုင္းတစ္ပါးအလံမ်ား စေသာစေသာ အလံမ်ားကိုလည္း အျမန္ျဖဳတ္ခ်ခိုင္းျပီး မျဖဳတ္ခ်ပါက တရားစြဲမယ္ ေခ်မွဳန္းမယ္

လက္ပံေတာင္း ( အေရးေပၚ ျဖစ္ေနျပီ) ၀ိုင္း၀န္းေပးၾကပါဆည္တည္း႐ြာေတာင္ဘက္အျခမ္းကုိ လုံထိန္းရဲအင္အား
သုံး၍ အၾကမ္းဖက္အႏုိင္က်င့္ၿပီးၿခံစည္းရုိး ခတ္ရန္ အာဏာပုိင္တုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အတြက္ ႐ြာသားမ်ား
တားျမစ္ကန္႔ကြက္ရန္ တစ္႐ြာလုံးရွိလူကုန္ ထြက္ ေနၾကၿပီ။
၂၅၊၁၊၂၀၁၅ ညေန-၃း၂၉မိနစ္
ဆည္တည္းအေရးေပၚအေျခအေန
Ko Han Win Aung Just now

Tuesday 27 January 2015

ေဖစ္ဘုုတ္ ၾကားျဖတ္သတင္း

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုုအေရွ ့ဖက္အျခမ္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ ့ွႏွင္းမုုန္ တိုုင္းေၾကာင့္ ေဖစ္ဘုုတ္ရွာ ဗာ ရပ္ဆိုုင္းသြား ပါတယ္။  ေက်ာင္သားလႈပ္ရွားမႈကိုု ေဖစ္ဘုုတ္ေပၚတြင္ မေတြ ့နိင္ေတာ့ပါ။  က်ေနာ္တိုု ့ဘေလာက္မွာ အတတ္နိင္ဆံုုးသတင္းမ်ားကိုုေဖၚျပေပးပါမယ္။ 

Saturday 24 January 2015

လက္ပေတာင္း အတြက္ သီခ်င္း

Friday 23 January 2015

ယူေရနီယံ နဲ ေတဇ ( ေဒါက္ ခင္ေမာင္ညိဳ ေရးသည္။ )

ယူေရနီယံ - တကယ္လား အိပ္မက္လား
Written by - ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ
“ကိုဘသစ္ေရ၊ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္က ယူေရနီယံသတၱဳ ေတြ႕ရွိတယ္လို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြ လုပ္တာကို ေတြ႕ရတယ္။ ယူေရနီယံဆိုတာ ဘာလဲ။ ဒါကိုေတြ႕တာ အေတာ္အေရးႀကီးလား ဆိုတာကို ေျပာျပေပးပါဦး”
“ယူေရနီယံကို သေကၤတ U (symbol U) နဲ႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဓာတုေဗဒအေနနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ယူေရနီယံဟာ အင္မတန္ ဓာတ္ျပဳအားေကာင္းၿပီး အဏုျမဴသတိၱႂကြ (radio-active) သတၱဳပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း သဘာဝမွာ တစ္ခါတစ္ရဖူးမွ သတၱဳအေနနဲ႔ မေတြ႕ရပါဘူး”
“ဒါေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ကုိဘသစ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းရွင္ေျပာတာကို ေရးထားတဲ့ သတင္းစာတစ္ခုက သတၱဳတံုးေတြလို႔ ေျပာတယ္”
“တစ္ခုခုလြဲေနတာပါ။ ယူေရနီယံပါတဲ့ ေက်ာက္တံုးကို ေျပာတာျဖစ္မွာပါ။ ဥမနကို ေျပာတာေနမွာပါ။ ဥမနကို ျမန္မာျပန္ေတာ့ သတၱဳ႐ိုင္းလို႔ ျပန္တာကိုး။ ယူေရနီယံဟာ ဓာတ္ျပဳအား အင္မတန္ေကာင္းတယ္။ သတၱဳဘဝမွာ အမႈန္႔ေလးေတြအျဖစ္ ေလသလပ္ထားရင္ သူ႕ဘာသာသူ မီးေလာင္သြားတယ္”
“ဘာေတြျဖစ္လာလဲ”
“မီးေလာင္ရင္ ေအာက္ဆိုက္ျဖစ္သြားတယ္။ သဘာဝမွာ သတၱဳေအာက္ဆိုက္ ျဖစ္ေနတာေပါ့”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ေအာက္ဆိုက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆာလဖိုက္လည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္”
“ဆိုရင္ ျပည္သူေတြနားလည္ရေအာင္ ယူေရနီယံအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါဦး”
“ပထမရွင္းရရင္ရဲ႕ အက္တမ္အမွတ္စဥ္ မွာ ၉၂ ျဖစ္တယ္။ ဆိုလိုတာက သူ႔မွာ ပ႐ိုတြန္ ၉၂လံုးနဲ႔ အီလက္ထရြန္ ၉၂ လံုးပါဝင္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔သိတဲ့ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္မွာ ပ႐ိုတြန္တစ္လံုး အီလက္ထရြန္တစ္လံုးပဲ ပါဝင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကိုအက္တမ္ အမွတ္စဥ္ (၁)လို႔ ေပးထားတယ္။ ဓာတုေဗဒပညာမွာေတာ့ ယူေရနီယံကို အင္တီႏိုက္အုပ္စုထဲမွာ ထည့္ဝင္ထားပါတယ္။ အလွည့္မွန္ဇယား (Periodic Table) မွာ ေလ့လာႏိုင္တယ္”
“သူဟာ တကယ္ပဲ အင္မတန္တန္ဖိုး ရွိတာလားဆိုတာကို သိခ်င္ပါတယ္”
“ယူေရနီယံဟာ တစ္ေပါင္ကို ၁၄၉ ေဒၚလာရွိတယ္”
“ဒါဆိုရင္ အရမ္းတန္ဖိုးႀကီးတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေရႊက တစ္ေအာင္စကို ေဒၚလာ ၁၂ဝဝ ဝန္းက်င္ေဈးရွိတာပဲ”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ယူေရနီယံ တစ္ေပါင္ ဆိုတာ ၁၆ ေအာင္စ ရွိတာပဲေပါ့။ တစ္ေအာင္စကို ၁ဝ ေဒၚလာမျပည့္ဘူး”
“ဘယ္ေနရာမွာ အဓိကသံုးတာလဲ ကိုဘသစ္”
“သူ႕ကို အဏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုေတြမွာ အဓိကေလာင္စာ (mainfuel) အေနနဲ႔ အသံုးျပဳတယ္။ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ရတဲ့ ပလူတိုနီယံလိုက်ေတာ့ အဏုျမဴဗံုး လုပ္လို႔ရတယ္”
“အဏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုဆိုတာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္ေပးတဲ့ စက္႐ံု (Generator) ေတြပဲ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္”
ကိုဘသစ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပင္ဆီေဗးနီးယား (Pennsylvania) တြင္ ပထမဆံုး တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ေပါင္းဖိုကို စာအုပ္ထဲမွ ကြ်န္ေတာ့္အားျပသည္။
“အဲဒီစက္႐ံုက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ (60,000 kw) ကိုထုတ္တယ္။ ဒီပမာဏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္ဖို႔ တစ္လကို ေက်ာက္မီးေသြး ေပါင္သန္း(၄ဝ) လိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယူေရနီယံ ၁၅ ေပါင္ပဲလိုတယ္”
“တယ္ဟုတ္ပါလား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီ အဆင္ေျပတာေပါ့”
“ဒီလိုလည္း မဟုတ္ေသးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း သဘာဝယူေရနီယံမွာ uranium-238 နဲ႔ uranium- 235 တို႕ ေရာၿပီးပါေနတယ္။ အဏုျမဴသတၱဳႂကြတာက uranium-235 ပဲ။ သူက ေလာင္စာလုပ္ဖို႔ အသံုးဝင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူဟာသဘာဝယူေရနီယံမွာ အေတာ္နည္းနည္းပဲ ပါဝင္တယ္။ သူ႔ကိုမ်ားလာေအာင္ လုပ္ရတာ အေတာ္ခက္တယ္”
“ဘယ္လိုလုပ္ရတာလဲ”
“သူတို႔ဟာ ဓာတုေဗဒဂုဏ္သတၱိေတြ အားလံုးတူေတာ့ သူတို႔ကို ဓာတုေဗဒနည္းအရ ခြဲထုတ္လို႕မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာနည္းျဖစ္တဲ့ ဗဟိုခြာအားနည္းနဲ႔ သံုးခ်င္သံုး ဒါမွမဟုတ္ Diffusion နည္းနဲ႔ သံုးရတယ္။ အရင္ေခတ္ကေတာ့ Diffusion နည္းကို အသံုးမ်ားတယ္။ ဒါဟာ စိတ္ရွည္သည္းခံရတဲ့ နည္းပါပဲ။ Diffusion နည္းနဲ႔လုပ္ရင္ Diffusion Plant ဆိုတဲ့ စက္႐ံုဟာ မိုင္ ၂ဝ ေလာက္ ရွည္လ်ားရတယ္”
“အေတာ္ရွည္ပါလား”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ ပါကစၥတန္မွာ အဏုျမဴဗံုးလုပ္မယ္ သတင္းၾကားေတာ့ စီအိုင္ေအစတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ၿဂိဳဟ္တုကေနၾကည့္ေတာ့ ေတာင္တန္းေတြအၾကားမွာ Diffusion Plant ကိုေတြ႕တယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို အေနာက္တိုင္း သတင္းစာေတြက ေရးတာဖတ္ဖူးတယ္။ ေနာက္ငါးႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ ပါကစၥတန္က အဏုျမဴဗံုးလုပ္ႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကတယ္”
“သူတို႕ခန္႔မွန္းတဲ့အတိုင္း ျဖစ္လာတာပဲ ေပါ့ဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗဟိုခြာအားနည္းကို Diffusion နည္းနဲ႔ တြဲသံုးလာၾကတယ္။ အီရန္မွာ Diffusion လုပ္ဖို႔ လိုဏ္ဂူေတြထဲမွာ စက္႐ံုေဆာက္ေတာ့ ၿဂိဳဟ္တုက မျမင္ရေတာ့ဘူးေပါ့”
“ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံမွာလည္း ေနျပည္ေတာ္ဝန္းက်င္မွာ လိုဏ္ဂူေတြတူးတာဟာ ဒီလို Diffusion နည္းနဲ႔ လုပ္ဖို႔ပဲလား”
“ဒါကို အခ်ဳိ႕ အေနာက္တိုင္း သတင္းစာေတြက ေရးတာကို ဖတ္ဖူးတယ္”
“ျမန္မာျပည္ကေတာ့ မေရးဘူးလား”
“မေရးဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကိုေရးရင္ ေထာင္က်ကုန္မွာေပါ့။ ေနာက္ၿပီးတို႔က ေသေသခ်ာခ်ာလည္း မသိဘူး”
“ဒါဆို ဟိုသတင္းစာေတြက ဘယ္လိုသိတာလဲ”
“ေခတ္မီေထာက္လွမ္းေရးနည္းေတြ စက္ကိရိယာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အီရန္မွာ အဏုျမဴဗံုးလုပ္ဖို႕ ႀကိဳးစားတာတို႔၊ ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ အဏုျမဴဗံုးလုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာတို႔ကို သိေနၾကတာပဲ”
“ဒါဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီ ယူေရနီယံ ေတြ႕ၿပီဆိုေတာ့ ဒီလိုအဏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုေတြ အဏုျမဴဗံုးေတြလုပ္ဖို႔ အေျခအေန ေပးလာတယ္ေပါ့ ဟုတ္လား”
“ဆရာညိဳေျပာသလို ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယူေရနီယံက အဓိကမဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ စာရင္းဇယားရွိတယ္။ အခ်က္သံုးခ်က္နဲ႔ ခင္ဗ်ားကိုရွင္းျပမယ္။ ပထမက သဘာဝယူေရနီယံကုိရဖို႔ အဆင့္ဆင့္ ခြဲထုတ္ရတယ္။ ဒီလိုရလာၿပီးရင္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Uranium-235 ဟာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုဘူး။ ဒါကို ေစာေစာက ကြ်န္ေတာ္ေျပာတဲ့ နည္းတစ္နည္းနဲ႕ ပါဝင္ကိန္းမ်ားလာေအာင္ လုပ္ရတယ္”
“Uranium-235 ဟာ သဘာဝမွာ သူ႕ဘာသာသူ မ်ားေနတာေရာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား”
“မေတြ႕ဖူးေသးဘူးဆိုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ဆိုရမယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကို ေျပာျပမယ္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ စာရင္းဇယားအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သန္႔စင္ၿပီး Uranium-235 ပါဝင္မႈမ်ားတဲ့ ယူေရနီယံ ၃၄၁၇ မက္ထရစ္တန္ကို ထုတ္လုပ္တယ္။ ကေနဒါက ၈၇၂၉ တန္ထုတ္လုပ္တယ္။ ကမၻာမွာ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈဟာ တန္ေပါင္း ၂၉၁ဝဝ ရွိတယ္။ ဒါေတြက Concentrate လုပ္ၿပီးသား။ အသင့္ သံုးလို႔ရတဲ့ ယူေရနီယံေတြပါ”
“အမ်ားႀကီးပါပဲလား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သတၱဳ႐ိုင္း သံုးေလးပိႆာကို အေတာ္မ်ားေနတယ္ထင္တာ”
“ဟုတ္ပါတယ္။ သူတို႕ကို Concentrate လုပ္လိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္မွ မရႏိုင္ပါ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္မွာ ေျပာရတာ ေစာေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္စိုးရိမ္တဲ့ တတိယအခ်က္ တစ္ခုရွိေသးတယ္”
“ဘာကိုလဲဗ်”
“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေလးဆယ္က ကြ်န္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံကို အာဏာသိမ္း အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဦးေနဝင္း အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ သူက စစ္ေခါင္းေဆာင္ဆိုေတာ့ ဘာမဆိုသိတယ္လို႔ ထင္ေနတယ္”
“ဒါကေတာ့ဗ်ာ၊ ခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံကေန အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ လုပ္သြားတာပဲ”
“ထားပါေတာ့၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ပဲခူးသန္းေအာင္က ဦးေနဝင္းကို ေရဆင္တစ္ေကာင္ ကိုေပးတယ္”
“ေသေနတဲ့အေကာင္မဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္။ သူက ဆင္ေတြေၾကာက္တဲ့ အေကာင္လို႔ ျမန္မာပံုျပင္ထဲေတြမွာ ပါတယ္။ ေသးေသးေလးပါ။ ဒီလိုေပးတာ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြထဲ ပါလာေသးတယ္။ ဦးေနဝင္းက အျမတ္တႏိုးနဲ႔ လက္ခံၿပီး ဓာတ္မွန္႐ိုက္ထည့္ လိုက္ေတာ့မွာ ႂကြက္ကို တြယ္ခ်ိတ္နဲ႔ ႏွာေမာင္းေတြတပ္ၿပီး လုပ္ၾကံထားတာ ျဖစ္ေနတယ္”
“ဆိုးတယ္ေနာ္။ အခု ယူေရနီယံနဲ႔ ဘာဆိုင္လဲ”
“ကြ်န္ေတာ္က အလိမ္ေတြမ်ား ျဖစ္ေနမလားလို႔ပါ။ အရင္ကတည္းက သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ရွာၿပီးသားပါ။ အနည္းအက်င္းပဲ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ Report ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒါေတြဟာ ေရဆင္လို အညာျဖစ္ေနမလား ဆိုတာပါပဲ”
“ဒီတစ္ခါ ကိုဘသစ္ မွားသြားၿပီး သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာဓာတ္ခြဲခန္းက စစ္ေဆးၿပီးသြားၿပီ။ မွန္ကန္ပါသတဲ့”
“ဒါကိုေျပာတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ေျပာသြားတာပါ။ ပထမအခ်က္က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ႐ုရွားေတြ အာဖဂန္က ျပန္ ထြက္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အဏုျမဴဘက္ထရီေတြ က်န္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုတယ္။ အဲဒီဘက္ထရီေတြ ထဲမွာ ယူေရနီယံေတြပါတယ္။ အဲဒီဘက္ထရီက Concentrate လုပ္ထားတဲ့ ယူေရနီယံေတြ ျမန္မာျပည္ထဲကို ေရာက္လာႏိုင္တယ္”
“ျမန္မာျပည္နဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္က အေဝးႀကီးပဲ မဟုတ္လား”
“ဟိမဝႏၱာေတာင္ကို ေက်ာ္လိုက္ရင္ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္လာတာပဲ။ အရင္ေခတ္က စြန္ပလြန္ယိုလို သစ္သီးေရာင္းတဲ့ အာဖဂန္ေတြကို ကာဘူလီဝါလားေတြဟာ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္လာေလ့ရွိတယ္”
“အင္း။ သူတို႔က မေၾကာက္မရြံ႕ ယူလာတယ္ဆိုတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ”
“မွန္ပါတယ္။ အဲဒီ Concentrate လုပ္ထားတဲ့ ယူေရနီယံေတြဟာ ဂမၼာဓာတ္ေရာင္ျခည္ေတြထြက္ၿပီး အႏၱရာယ္ႀကီးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ႐ုရွားကေန တိုက္႐ိုက္ခိုးထုတ္လာတဲ့ ယူေရနီယံ Concentrate ေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ ပိတ္ဆို႔ထားလို႔ ယူေရနီယံ Concentrate ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။ ဒီေတာ့ ခိုးဝင္လာတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီလုပ္ငန္းရွင္ဆိုတာလည္း ႐ုရွားနဲ႔ နီးစပ္တာပဲ”
“ဒါကေတာ့ မစြမ္းရင္းကလည္းရွိက စြန္းခင္းကလည္းညိွ ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ အဏုျမဴနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္ကိုလာတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာတစ္စင္း ျပႆနာလည္း ၾကားဖူးေသးတယ္ မဟုတ္လား”
“ ျပန္လွည့္သြားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သိပၸံကိုေျပာတာပါ”
“ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ”
“အျပင္မွာ ဘယ္လိုလိမ္ညာခ်င္လိမ္ညာ သိပၸံကိုေတာ့ လာညာလို႔မရဘူး။ ေတာ္ၾကာ “ေရဆင္လို အရွက္ေတြကြဲမွာစိုးလို႔ပါ”
ပုံစာ - ယူေရနီယံသတၱဳပါ၀င္သည့္ Torbernite ေက်ာက္႐ုိင္းတံုး တစ္တံုးကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : Wikipedia)