Monday, 26 May 2008

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းဆုိတာ ဘာလဲCompare with

Temporary burial of dead bodies in Thailand following the Tsunami disaster on 26 December 2004.
and
Dead bodies in Burma following the Nigis Cyclone disaster


မွ်ေ၀ၿခင္း- (m.s)
ဓာတ္ပုံ-(AFP)

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းၿပည္မွာ နားဂစ္ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ၿပီးပါၿပီ ဆုိၿပီ ၿပိတၱာေတြ ၿဖစ္ၾကတဲ႔ စစ္အုပ္စု ဂုိဏ္းသားေတြက မရွက္မေၾကာက္ ေၿပာေန ၾကတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ေမြးကတည္းက ရွက္ၾကိဳး နဲ႔ ခ်က္ၾကိဳး မွားၿဖတ္ခံခဲ႔ရ တယ္ဆုိတာ လည္းသိပါ တယ္။ ဒါေပမဲ႔လည္း လူေတြသိေအာင္ေတာ႔ ဆက္ေၿပာေန ရမွာဘဲ။

လူကုိ တန္ဘုိး မထားတက္တဲ႔ ဒီၿပိတၱာစစ္အုပ္စုဂုိဏ္းသားေတြကုိ ရွက္တက္ေစဖုိ႔ ၊ လူသားေတြရဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အမတန္ တန္ဘုိးထားတဲ႔ ယဥ္ေက်းေသာတုိင္းၿပည္ေတြမွာ သဘာ၀ေဘးဒုကၡဆုိးၾကီး က်ေရာက္ခဲ႔ ရတုန္းက လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေသာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လုိ ၿပဳလုပ္ခဲ႔တယ္၊ တကယ္လုိ႔ သဘာ၀ေဘးဒုကၡဆုိးၾကီး က်ေရာက္ယင္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေသာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လုိၿပဳ လုပ္ရမယ္ ဆုိတာကုိ ကြ်န္ေတာ္ ေလ႔လာမိသေလာက္ ေ၀မွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။

အေပၚမွာ ေဖာ္ၿပထားေသာပုံ အေၾကာင္းရွင္းၿပရယင္
..... စူနာမီသဘာ၀ေဘးဒုကၡတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ေတြႏွင္႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေတြ႔ရွိ ေသာအေလာင္းမ်ားကုိ ေရာဂါ မၿပန္႔ပြားေရး ႏွင္႔ ပတ္၀န္းက်င္ မညစ္ညမ္းေစေရး အတြက္ (၂)ဒီကရီ မွ (၄) ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္ အေအးခန္း မ်ား၊ အေအးခန္းပါရွိေသာ ကားမ်ားတြင္ ေၿမမၿမဳပ္မီေခတၱ သိမ္းဆည္းထားခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီလုိသိမ္းဆည္းထား ၿပီးေနာက္ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ား အတြက္ ေသဆုံးသြားသူမ်ားကုိ ဓာတ္ပုံရုိက္ယူၿပီးကာ၊ နံမည္၊ေဒသ ႏွင္႔ သိရွိသမွ် အခ်က္ေတြကုိ အေလာင္းေပၚ ၌မွတ္သားထားခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဒီလုိ မွတ္သားထားၿပီး ေနာက္ ေသဆုံးသြားသူ အၿဖစ္ တရား၀င္မွတ္တမ္းတင္ကာ ၁.၅ မီတာ အနက္၊ ေသာက္သုံးေရသုံးစြဲမူ႔ မွ အနည္းဆုံး မီတာ ၂၀၀ အကြာ၊ ေသ ဆုံးသူတေယာက္ႏွင္႔တေယာက္အ ၾကား ၀.၄ မီတာ အၾကားထားၿပီး ယာယီေၿမၿမဳပ္ သၿဂိဳဟ္ခဲ႔ မူ႔ကုိ ႏုိင္ငံတကာ ၿပည္သူမ်ား ႏွင္႔ က်န္ရစ္သူ မိသားစု၀င္မ်ားသိရွိေစရန္ အေထာက္အထား အတိ အက် ၿဖင္႔ေဖာ္ၿပထား ခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေၿမငလ်င္ကယ္ဆယ္ေရးမွာလည္း
ဒီလုိ စံနစ္တက် ကယ္ဆယ္ေရးၿပဳလုပ္ေနမူ႔ကုိ ကမၻာ႔ ရုပ္ၿမင္သံၾကားေတြမွာၿမင္ၾကခဲ႔ရပါတယ္။

ေသဆုံးသူမ်ားအား ယာယီေၿမၿမဳပ္ေပးပုံ အဆင္႔ဆင္႔ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင္႔ ေလ႔လာႏုိင္ရန္.....၊
  • Use individual burials for a small number of bodies and trench burial for larger numbers.
  • Burial should be 1.5m deep and at least 200m from drinking water sources
  • Leave 0.4m between bodies.
  • Lay bodies in one layer only (not on top of each other).
  • Clearly mark each body (see Chapter 6, Identification of Dead Bodies) and
  • mark their positions at ground level.
ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံတြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ စူနာမီ အၾကီးအက်ယ္ေဘးဒုကၡတြင္ ေသဆုံးသြားသူမ်ားကုိ ထုိင္းႏွင္႔ အင္ဒုိနီးရွား အစုိးရတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ပညာရွင္မ်ား ႏွင္႔ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီ မ်ားၿဖင္႔ ၄၈ နာရီ အတြင္း စံနစ္တက် စတင္ၿပီး ကုိင္တြယ္ေၿဖရွင္း ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ (၃) ပတ္ေက်ာ္သြားၿပီ၊ ႏုိင္ငံတကာက လူသားေတြကယ္ဆယ္ေရး အတြက္ဗီဇာရဘုိ႔ ေစာင္႔ေနရဆဲပါ။

ဒီလုိ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အလွ်င္အၿမန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံတကာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင္႔ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာသူေတြ၊ ေခတ္မွီစက္ပစၥည္းကရိယာ ေတြဟာလုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိ လုိအပ္မူ႔ေတြကုိ အေနာက္ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႔အစုိးရေတြမွာသာ အဆင္သင္႔ၿပင္ဆင္ထားလုိ႔ ခ်က္ၿခင္းအကူအညီေပးႏုိင္ ၾကတာပါ။

ဒီလုိ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေနရာတကာ ( ေရ၊ေလ၊ ေၿမေပၚ )သြားႏုိင္ေသာ အၿမန္ယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာငယ္မ်ား၊ေရငံကုိ ေရသန္႔ၿပဳလုပ္နဳိင္ေသာ ေခတ္မွီစက္ကရိယာမ်ား၊ အၿပင္းအထန္ခံစားေနေသာ ေရာဂါမ်ားကုိ ခ်က္ၿခင္းေဆး၀ါးကုသႏုိင္ေသာ ေဆးရု၊ံေဆး၀ါး၊ေဆးပညာ၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာကိရိယာမ်ား၊ အစရွိေသာ ေခတ္မီွကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းေတြ အလွ်င္အၿမန္လုိအပ္ပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ပတ္၀န္က်င္ရွင္းလင္းသန္႔စင္ေရး ဟာ ၆လ ကေန ၁ႏွစ္ နီးပါးၾကာႏုိင္ပါတယ္။ အႏၱရယ္က်ေရာက္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတုေဗဒ အရည္၊ အေငြ႔မ်ား ၿပန္႔ႏွံ႔မူ႔ ယုိစီးမူ႔ ေပါက္ထြက္မူ႔ ရွိမရွိ၊ကူးစပ္ေရာဂါ မ်ား ၿပန္႔ပြားမူ႔အေၿခအေန ရွိမရွိ၊ ေဘးဆုိးၾကေရာက္ေသာေဒသမ်ား တြင္ အႏုၿမဴေရဒီယုိသတၱိၾကြမူ႔မ်ား ၿပန္႔ပြားသက္ေရာက္ မူ႔ရွိမရွိ၊ ကုိ စုံစမ္းတုိင္းတာစမ္းသပ္စစ္ေဆး ၾကရဖုိ႔လည္းလုိအပ္ပါေသးတယ္။

ဒီလုိအေၿခအေနေတြကုိ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကစုံးစမ္းေလ႔လာမွသာ ပ်က္ဆီးဆုံးရွဳံးမူ႔ႏွင္႔ ကယ္ဆယ္မူ႔ေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းဟာ လွ်င္ၿမန္မူ႔ ရွိပါလိမ္႔မည္။ ဒါမွသာ ဒီကပ္ဆုိးႏွင္႔ဆက္စပ္ၿပီး ဆက္လက္ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ႔ ေရာဂါမ်ားႏွင္႔ လူေတြရဲ႕ အသက္ကုိလည္း ပုိမုိ ကယ္ဆယ္ ႏုိင္ပါလိမ္႔မယ္။

ဒီလုိဘဲ အလွဴေငြေပးမည္႔ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း သူတုိ႔ရဲ ႔ အလွဴေငြကုိ ဒုကၡသည္အစစ္အမွန္ေတြစီ ေရာက္ရွိမရွိ ႏွင္႔ ဘယ္လုိ စံနစ္တက်သုံးစြဲလည္းဆုိတာ အတိအက် သိခ်င္တာဟာ ဘယ္ တုိးတက္ေသာ၊ဒီမုိကေရစီ စံနစ္က်င္႔သုံးေသာ ႏုိင္ငံ ေတြမဆုိ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြမဆုိ ပါဘဲ။ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေတြမဟုတ္ၾကလုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ၿပည္သူႏွင္႔ ၿပည္သူ႔ကုိယ္စလွယ္ေတြကုိ လည္း ၿပန္လည္ရွင္းၿပဘုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

အလွဴရွင္ေတြသိခ်င္လွ်င္္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုံးစမ္းမူ႔မ်ားၿပဳလုပ္လုိလွ်င္ေသာ္္လည္းေကာင္း ၊ တိက်စြာ
သိရွိေလ႔လာႏုိင္ေစရန္ စံနစ္တက် မွတ္တမ္းမ်ားကုိထားရွိရပါတယ္။ ဒါမွလည္း သူတုိ႔က ေနာက္တခါ ေနာက္တေနရာမွာ ဒီလုိကပ္ဆုိး က်ေရာက္ခဲ႔ယင္ဘယ္လုိကူညီရင္ အထိေရာက္ ဆုံးဆုိတာ သိရွိၿပီးၿပင္ဆင္မူ႔ ေတြြၿပဳလုပ္ႏုိင္ မွာၿဖစ္ပါတယ္။


အခုႏုိင္ငံတကာက ၿမန္မာႏုိင္ငံ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းတဲ႔ ကူညီႏုိင္မူ႔ေတြကုိၾကည္႔ယင္ .. ဒုကၡသည္ေတြ ေသာက္သုံးဘုိ႔
သေဘၤာတစီးထဲ ကပင္ ေရငံ ကေန တေန႔ ေရသန္႔ဂါလံ ရေသာင္းခန္႔ ေန႔စဥ္ေထာက္ပံ႔ ေပးႏုိင္သလုိ၊ ဒုကၡသည္က်န္းမာေရး ကုသဘုိ႔ ကုတင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ခ်က္ၿခင္းအဆင္သင္႔ၿဖစ္ ေအာင္ ၿပဳလုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ အဆုံးေၿပာရယင္ ႏွလုံးေရာဂါႏွင္႔ အၿခားေရာဂါေတြေတာင္ ဒီသေဘၤာေပၚမွာတင္ ခြဲစိတ္ကုသမူ႕ လုပ္လုိ႔ရေသးတယ္။ ရဟတ္ယာဥ္ ႏွင္႔ေလယာဥ္ ေပါင္း အစင္း ၉၀-၁၀၀ ဟာအဆင္သင္႔ ပ်ံသန္း ေထာက္ပံ႔ႏုိင္ပါတယ္။ သေဘၤာငယ္ ၄ စင္း ႏွင္႔ အၿမန္ေရယာဥ္ငယ္ေတြဟာခ်က္ၿခင္း လုိအပ္တဲ႔ေနရာေတြကုိ အၿမန္ဆုံးသြားေရာက္ကူညီေပးႏုိင္ၾကတယ္။ ဒီသေဘၤာဟာ ဒုကၡသည္ ေထာက္ပံ႔ေရးကုန္တန္ခ်ိန္ ၂၇,၁၀၀ ကေန ၃၆,၃၈၀ တန္သယ္ေဆာင္ ႏုိင္တယ္။ သေဘၤာမွာ လူေပါင္း၂၇၀၀ ကေန ၃၀၀၀ ဟာ ေန႔စဥ္ သေဘၤာေပၚ မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အေတြ႔အၾကဳံ ရွိသူေတြလည္းၿဖစ္တယ္။သူတုိ႔ဟာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီေပးမူ႔ ေတြကုိ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊အင္ဒုိနီရွား၊ထုိင္း၊သိရိလၤကာအပါအ၀င္ အၿခားႏုိင္ငံေတြ မွာ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ ၾကလုိ႔ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ ေတြလည္းၿဖစ္ပါတယ္။

မန္မာၿပည္ နာဂစ္ဆုိင္းကလုန္မုန္တုိင္းဒုကၡသည္ေတြဟာ လက္တဆုတ္စာ မိစၦာၿပိတၱာ စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႔ ေတြေၾကာင္႔ ႏုိင္ငံတကာက ဒီလုိ ကယ္ဆယ္အကူအညီေပးခံရမည္႔ အခြင္းအေရးေတြ လက္လြတ္ ဆုံးရွဳံးခဲ႔ရတယ္။ မေသသင္႔တဲ႔လူေတြေသဆုံးခဲ႔ရ တယ္။ေသဆုံး ေနဆဲ လည္းၿဖစ္တယ္။

စူနာမီသဘာ၀ ေဘး အႏၱရယ္ဆုိး အေၾကာင္း ႏွင္႔ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ
အေသးစိတ္အၿပည္႔အစုံ အဆင္႔ဆင္႔ကုိိဆက္လက္ ေလ႔လာဖတ္ရွဳ႕ ႏုိင္ရန္ ေအာက္မွာ ေရးေပးထားေသာ လင္႔ကုိ ႏွိပ္ပါ။

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0880/$File/ICRC_002_0880.PDF!Open
Rest of your post

No comments :