Sunday, 17 March 2013

လက္ပေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာ ေနာက္ဆက္တြဲ

လက္ပံေတာင္းေတာင္ကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အလားအလာမ်ားလက္ပံေတာင္းေတာင္ကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အလားအလာမ်ား
by Zaw Win (Notes) on Sunday, March 17, 2013 at 4:59am

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အက်ပ္အတည္းဟာ သိပ္ၾကီးမားတယ္။ လက္ပံေတာင္းအစီရင္ခံစာက
အဲဒီအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ရုံမက ပိုၾကီးထြားလာေစတယ္။
အက်ပ္အတည္းရဲ့ ထြက္ေပါက္ဟာ ခက္ခဲေနတယ္။ အမ်ားျပည္သူအတြက္
အႏၱရာယ္သိပ္ၾကီးေနတယ္။

အစီရင္ခံစာရဲ့ တရားမွ်တမႈ

လက္ပံေတာင္းအစီရင္ခံစာဟာ အစီရင္ခံစာေရးသားဖို႔ အေျခခံတဲ့
အေျခခံမူမွာကတည္းက တိမ္းေစာင္းတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာ
တိမ္းေစာင္းတာပါ။ အေျခခံသည့္မူမ်ားက (က) ႏိုင္ငံေတာ္၏
ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား၊ (ခ) ျပည္သူလူထုအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား၊ (ဂ)
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျမင္ ဆိုျပီး အခ်က္ ၃ ခ်က္ေဖာ္ျပထားတယ္။

တတိယအခ်က္ကစေျပာပါမယ္။ တတိယအခ်က္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျမင္ဆိုတာကို
က
အမွားရဲ့ မ်ဳိးေစ့ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီလို အစီရင္ခံစာမ်ိဳးကို ျပဳစုတယ္ဆိုတာ
အျပဳသေဘာလည္း ေဆာင္စရာမလိုသလို၊ အပ်က္သေဘာလည္း ေဆာင္စရာမလိုဘူး။ အျပဳသေဘာ
အပ်က္သေဘာဆိုတာ ဆႏၵစြဲေတြပါ။ တနည္းေျပာရရင္ ဂတိတရားေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအစီရင္ခံစာမ်ဳိးျပဳစုတယ္ဆိုတာ အခ်စ္၊ အမုန္းဆိုတဲ့ ဂတိေတြကင္းရတယ္။
အျပဳအပ်က္အျမင္ေတြ ေရွာင္ရွားရတယ္။ ဓမၼဓိဌာန္က်ရတယ္။
ဓမၼဓိဌာန္က်ရတယ္ဆိုတာ Objective ျဖစ္ရတယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာပါ။ ဆႏၵအေပၚ
အေျခမခံဘဲ၊ အခ်က္အလက္အေပၚ အေျခခံရမယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာပါ။ ဆႏၵစြဲမပါဘဲ
ေတြ႔တဲ့အခ်က္အလက္အတိုင္း တင္ျပရတယ္။ ခုေတာ့ အျပဳသေဘာဆိုကတည္းက တဘက္ကို
စျပီးေစာင္းေနပါတယ္။ အစီရင္ခံစာ မထြက္ခင္ကတည္းက အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေစခ်င္တဲ့
ဆႏၵက ဦးစီးထားျပီးေနျပီ။ ထြက္လာမယ့္ရလဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး
ၾကိဳတင္ျပဌာန္းထားတဲ့ သေဘာထားတရပ္ရွိေနျပီ။

အျပဳသေဘာဆိုတာ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုသူတို႔က အျပဳသေဘာလို႔ ရွဳျမင္တဲ့
ႏိုင္ငံေရး အျမင္နဲ႔ ဆိုင္တယ္။ သူက သူ႔ႏိုင္ငံေရး အယူအဆအရ အျပဳသေဘာလို႔
ျမင္ေပမဲ့ သူ႔အျပဳသေဘာက သူနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး မတူသူ အတြက္ အျပဳသေဘာ
ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္။ အျပဳသေဘာဆိုတာကိုက ႏိုင္ငံေရးပါေနတယ္။ ဒီေတာ့
အစီရင္ခံစာ ျပဳစုသူတို႔ရဲ့ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ကို ထင္ဟပ္တဲ့ အစီရင္ခံစာ
ထြက္လာတာပါပဲ။

ပထမ ၂ ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္
ေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြား ဆိုျပီး ခြဲျခား ေဖာ္ျပထားတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္
အက်ဳိးစီးပြား နဲ႔ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားဟာ မတူဘူးလို႔ ဆိုခ်င္တဲ့
သေဘာပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားဆိုတာ ဘာလဲ။ ေတာ္ေတာ္ ရွဳပ္ေထြးတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြား ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရင္
အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ိဳးထြက္လိမ့္မယ္။ ႏို္င္ငံေရး မတူရင္ အဓိပၸါယ္တူမွာ
မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္မျပေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သတိျပဳစရာအခ်က္အျဖစ္
ေထာက္ျပခဲ့ပါရေစ။

ေနာက္တခ်က္က ဒီအစီရင္ခံစာဟာ အျပစ္ရွာတာ၊ တရားခံရွာတာကို
လုပ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔  အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားသလို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
တုံရြာမွာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာမွာလည္း ထည့္ေျပာသြားတယ္။ ျဖစ္ရပ္တခုမွာ
ဗုံးခြဲသူက တဘက္၊ ဗုံးခြဲခံရျပီး မီးေလာင္ကြ်မ္းသူက တဘက္ရွိေနတယ္။ ဒီလို
အေျခအေနမွာ တရားခံမရွာေတာ့ဘူးဆိုတာဟာ ဘက္ႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ တရားမွ်တရဲ့လား။
ဒါမတရားဘူး ဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။ ဒီလုိသာ ျဖစ္ျပီးရင္ ျပီးပါေစေတာ့လို႔
ေျပာေၾကးဆိုရင္ ဦးတဲ့သူက ျမန္ျမန္တြယ္လိုက္ဖို႔သာရွိတယ္။ ျပီးရင္
ျပီးျပီေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခံရတဲ့သူေတြဘက္က ဒီအစီရင္ခံစာကို
မေက်နပ္ႏိုင္တာျဖစ္တယ္။

ဗုံးခြဲဒဏ္ရာရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အေရးယူဖို႔ ေျပာရာမွာ အတိတ္ကို
ျပန္ျပီး အျပစ္မတင္ဘူး၊ ပစၥပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္ကိုပဲ ၾကည့္မယ္လို႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ဆႏၵျပသူေတြဟာ
ဟန္႔တားမႈ၊ ဆဲဆိုျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ဆူပူဆႏၵျပမႈ ၁၂၄
ၾကိမ္လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဆူပူဆႏၵျပတယ္လို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ေျပာသလဲ။
ျခံဝင္းတံခါးကို ၂ ၾကိမ္ခ်ဳိးဖ်က္တယ္ဆိုတာက လြဲျပီး ဆူပူတယ္လို႔ ေျပာစရာ
တျခားဘာအခ်က္မွ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဆႏၵျပသူေတြကို ဆူပူဆႏၵျပတယ္လို႔
သုံးႏႈန္းတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္တာ၊ ေတာင္းဆိုတာကိုေတာ့
ဆူပူတယ္လို႔ ေျပာရင္ေတာ့ အလြန္အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္လို႔သာ
ဆိုရေတာ့မယ္။

ရဲေတြကိုက်ေတာ့ ေလ့က်င့္ စမ္းသပ္မႈ မလုပ္ခဲ့လို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲေဖာ္ျပတယ္။
ဒါတင္မကဘူး။ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မုံရြာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ရဲေတြ
အျပစ္မရွိဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့တယ္။ ရဲေတြဟာ
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ေျပာတယ္။ ဒီေနရာမွာ
နစ္နာသူေတြဘက္က မေက်နပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီး ျဖစ္သြားတယ္။ ပထမတခ်က္ကို
ေထာက္ျပရရင္ အဲဒီညက ဆႏၵျပေနသူေတြဟာ အၾကမ္းဖက္သူေတြ မဟုတ္ဘူး။
ဆူပူသူေတြမဟုတ္ဘူး။ အနည္းဆုံး အဲဒီညမွာ
ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းဆႏၵျပေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါကို ဘယ္သူမွ
မျငင္းႏိုင္ဘူး။ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းမွ သံဃာေတာ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
အိပ္ေတာင္ေနၾကတာ။ ဒီလိုအိပ္ေနၾကတဲ့သူေတြကို ဘာေၾကာင့္မွ ျဖိဳခြဲစရာ
အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ျဖိဳခြဲတာကိုက မွားေနျပီ။ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း
ဆႏၵျပေနသူကို တုတ္နဲ႔ ရိုက္ရင္ေတာင္ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ျပီး အၾကမ္းဖက္
အင္အားသုံးတာျဖစ္တယ္။ ဒါကို အစီရင္ခံစာက မ်က္ကြယ္ျပဳတယ္။ ေနာက္တခ်က္က
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘူးတဲ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါမပါ ဘယ္လို သိႏိုင္သလဲ။
ထားပါေတာ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္ မပါဘူးပဲ ထားပါေတာ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔
လုပ္တာမဟုတ္ရင္ အျပစ္မရွိဘူးလား။ ကားကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္
မေမာင္းတတ္တဲ့လူ တေယာက္က လမ္းေပၚတက္ကားေမာင္းလို႔
လူတေယာက္ေသသြားတယ္ဆိုပါေတာ့ အဲဒီလူ အျပစ္ရွိသလား၊ မရွိဘူးလား။
အဲဒီကားေမာင္းတဲ့လူဟာ လမ္းေပၚကလူကို ေသေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ လူေသမႈအျပစ္ေတာ့ ရွိေနျပီမဟုတ္လား။ မကြ်မ္းက်င္ဘဲနဲ႔
လုပ္တယ္ဆိုရင္ ပိုလို႔ေတာင္ အျပစ္ရွိေသးတယ္။ ခုေတာ့ ရဲမွာ
အျပစ္မရွိဘူးတဲ့။ ဒါတရားသလား။

မီးေလာင္ဗုံးမဟုတ္ဘူးတဲ့ မီးခုိးဗုံးတဲ့။ ေျပာခ်င္ရာေျပာေပေတာ့။
ေဖာ့စဖရပ္ပါတယ္ဆိုတာေတာ့ အစီရင္ခံစာက ဝန္ခံထားျပီးျပီ။ ေဖာ့စဖရပ္ပါတဲ့
ဗုံးဟာ စစ္ပြဲမွာေတာင္ မသုံးဖို႔ ကုလသမဂၢက တားျမစ္ထားတဲ့ ဗုံးပဲ။
ဒီလိုဗုံးမ်ဳိးကိုသုံးတာဟာ တရားမဝင္ေၾကာင္း၊ အေရးယူဖို႔ လိုေၾကာင္း
ဘာ့ေၾကာင့္ မေျပာသလဲ။ ဒါဟာ ဘက္လိုက္တာပဲ မဟုတ္လား။ ေဖာ့စဖရပ္ပါေၾကာင္း
ထည့္ေျပာတာေတာင္မွ ေရွ႔ေနကြန္ယက္က ေျခသြက္လက္သြက္နဲ႔ အခ်က္အလက္ သက္ေသ
ၾကိဳရွာျပီး အေထာက္အထားျပထား လို႔ မလြဲမေရွာင္သာ
ထည့္လိုက္ရတာျဖစ္ဖို႔ရွိတယ္။

လူေတြ ဆႏၵျပဖို႔ကိုေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ အညီခြင့္ေတာင္းရမယ္တဲ့။ ဥပေဒနဲ႔
အညီမလုပ္ရင္ အေရးယူဖို႔ သူကိုယ္တိုင္က ေတာင္းဆိုမယ္တဲ့။ အရင္က
ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖို႔ ေျပာေတာ့
တရားခံရွာဖို႔ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ အတိတ္ကို ၾကည့္ဖို႔ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ျပီးတာေတြ
ျပီးပါေစေတာ့တဲ့။ ဒါတရားသလား။ ရဲအတြက္က်ေတာ့ တမ်ဳိး လူထုအတြက္က်
တမ်ဳိးျဖစ္မေနဘူးလား။

ဒီစီမံကိန္းကို လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈေတြလုပ္ျပီး ဆက္လုပ္တဲ့။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မပ်က္ေအာင္၊ လူေတြ မထိခိုက္ေအာင္ လုပ္တဲ့။
ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ။ ဘယ္သူေတြက လုပ္မွာလဲ။ ဘယ္လို လုပ္ရမွာလဲ ဆိုတာ
တိတိက်က် ေဖာ္ျပမထားဘူး။ ဘယ္သူေတြကလုပ္မလဲဆိုတာ ကေတာ့  ထြက္လာျပီလို႔
ယူဆစရာရွိလာတယ္။ အခုအစိုးရက အသစ္ဖြဲ႔လိုက္တဲ့ ေကာ္မတီက လုပ္မယ့္ သေဘာပဲ။
ဘယ္သူေတြလဲၾကည့္။ သူတို႔ပုပ္ထဲကပဲေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီလူေတြအရင္က
ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့ဖူးသလဲ။ အားလုံးအသိပဲ။ အခုလည္း ဒီလူေတြက လုပ္ျပီးပါျပီ၊
ျပင္ျပီးပါျပီဆိုျပီး လုပ္ခ်င္သလို လုပ္သြားရင္ ေက်နပ္လိုက္ရမယ့္ သေဘာပဲ။
ဒါေတြကို ျပည္သူေတြက ၾကိဳျမင္ေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့
မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနတယ္။

ေတာင္ေတြ ကုန္မွာလားဆိုေတာ့ ကုန္မွာပဲတဲ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေျပာပါတယ္။

ေျပာစရာေတြ ေထာက္စရာေတြ မမွ်တတာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ သိပ္ရွည္မွာ စိုးလို႔
မေျပာေတာ့ဘူး။ တျခားလူေတြလည္း အားလုံးျမင္ၾကပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း
ေျပာျပီးၾကျပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္သလဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အမ်ဳးိသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ရည္ရြယ္ျပီး လုပ္တာပါ။
ဒါကို သူကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ျပီးေတာ့လည္း ေျပာခဲ့တယ္။

ေကာင္းျပီ။ သူလိုခ်င္တဲ့ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ ဘာလဲ။ သူလိုခ်င္တဲ့
အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဆိုတာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေရးပဲ။ ၂၀၁၅
ေရြးေကာက္ပြဲ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးပဲ။ ၂၀၁၅ မွာ သူသမၼတ ျဖစ္ေရးပဲ။

အခုသူလိုခ်င္သလို စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေျပလည္သြားျပီ။ ဦးပိုင္တို႔
ဝမ္ေဘာင္တို႔က ခ်က္ခ်င္း ၾကိဳဆိုလိုက္ၾကျပီ။ ဒါေပမဲ့ တျခားတဘက္မွာ
ျပည္သူေတြနဲ႔ စိတ္ဝမ္းကြဲရျပီ။ ထိုက္တန္ရဲ့လား။ ဒီမိုကေရစီ
အင္အားစုေတြၾကားမွာ မၾကဳံဖူးတဲ့ အတိုင္းအတာအထိ ညီညြတ္ေရး ျပိဳကြဲရျပီ။
ထိုက္တန္ရဲ့လား။ ေပးဆပ္ရက်ိဳးနပ္ရဲ့လား။ ေဒၚစုဟာ ရန္သူကိုေတာ့
မိတ္ေဆြဖြဲ႔လိုက္ႏိုင္ပါရဲ့။ ဒါေပမဲ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ ဖြဲ႔လိုက္ႏိုင္တာ
မဟုတ္ဘူး။ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ရန္သူျဖစ္ျပီးမွ ရန္သူကို
မိတ္ေဆြဖြဲ႔လိုက္ႏိုင္တာျဖစ္တယ္။ ထိုက္တန္ပါရဲ့လား။ ေဒၚစုသာ သမၼတ
ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တန္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ သူေတြရွိ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိရဲ့လား။

စစ္အုပ္စုဘာေတြ လုပ္ေနသလဲ

စစ္အုပ္စုဟာ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဖ်က္မေပးခ်င္ဘူး။
ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဦးပိုင္ အက်ဳိးစီးပြားမို႔လို႔ပဲ။ စစ္အုပ္စု
အက်ိဳးစီးပြားမို႔လို႔ပဲ။ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးေတြရဲ့
အက်ိဳးစီးပြားမို႔လို႔ပဲ။ ဒါကို လူတိုင္းသိပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတဲ့ သူတို႔ စာခ်ဳပ္ၾကီးကလည္း ျပႆနာပဲ။
ဘာေတြခ်ဳပ္ထားမွန္းမသိရဘူး။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကလည္း  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
မရွိတာကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး မလုပ္ခင္တုံးကေထာက္ျပဖူးတယ္။ ခုေတာ့ သူက
စာခ်ဳပ္ကို ၾကည့္လိုက္ရျပီမို႔ ေက်နပ္သြားျပီ။ ဒါေပမဲ့ သူတေယာက္တည္း
ၾကည့္ရတာနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာျပီလို႔ ေျပာလို႔ မရဘူး။ အမ်ားသိဖို႔လိုတယ္။
အထူးသျဖင့္ သူက ဦးပိုင္ဘက္လိုက္ေနတယ္ လို႔ အမ်ားကထင္ေနခ်ိန္မွာ
ပိုျပီးေတာ့ေတာင္ အမ်ားသိဖို႔လိုုတယ္။

စစ္အုပ္စုဟာ ဒီပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လွလွပပ အသုံးခ်တယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္သူကို ရန္တိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အုပ္စုဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မယုံဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္
လက္ပံေတာင္းေကာ္မရွင္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဥကၠဌရာထူးေပးထားေပမဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က  ရပ္မဲ့သူဆိုလို႔ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္နဲ႔ ေဒသခံရြာသား
၂ ေယာက္ပဲထည့္ေပးထားတယ္။ စစ္အစိုးရက သူတို႔ အမာခံေတြ ျဖစ္တဲ့
ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ၊ ဦးလြန္းသီတို႔ကို ထည့္ထားတယ္။
ေဒၚစုလႈပ္မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚစုက သူ႔ကိုယ္သူ သိပ္အထင္ၾကီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္
စစ္ဗုိလ္ေတြ ပတ္ခ်ာဝိုင္းတဲ့ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌရာထူးကို ေဒၚစုကလက္ခံလိုက္တယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ဒီေကာ္မရွင္ဟာ အစကတည္းက မလြတ္လပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္ျဖစ္လာတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဒီေကာ္မရွင္ကို အသုံးျပဳျပီး စစ္အုပ္စုနဲ႔ သူနဲ႔
ခ်စ္ၾကည္ေရး ရဖို႔ ၾကိဳးစားတယ္။ ေဒသခံရြာသူရြာသားေတြကိုလည္း သူေျပာရင္
ရမယ္လို႔ အပိုင္တြက္တယ္။ ရြာသားေတြက သူ႔ကို ခ်စ္ၾကတယ္လို႔
သူကနားလည္ထားတာကိုး။ မွန္တယ္။ ရြာသူ ရြာသားေတြက သူ႔ကို ခ်စ္ၾကတာ အမွန္ပဲ။
ဒါေပမဲ့ ရြာသူရြာသားေတြရဲ့ အေျခအေနမွန္ကို ေဒၚစုနားမလည္ခဲ့ဘူး။

ရြာသားေတြရဲ့ အေျခအေန

ရြာသားေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးလိုက္ရင္ ေက်နပ္မွာပဲလို႔ ေဒၚစုက
လြယ္လြယ္ေတြးခဲ့တယ္။ ခက္တာက ရြာသားေတြကို အခုသူတို႔ေပးမယ္ဆိုတဲ့
ေလ်ာ္ေၾကးဟာလည္း ကာလေပါက္ေစ်း တန္ရာတန္ေၾကးမဟုတ္ဘူး။ ကာလတန္ေၾကးေပးဦး။
ရြာသားေတြရဲ့ အေျခအေနက သိပ္ခက္ခဲတယ္။ ဦးပိုင္ဝမ္ေပါင္က
သိမ္းပိုက္လိုက္တယ္ဆိုတာ ေျမတကြက္ႏွစ္ကြက္မဟုတ္ဘူး။ ေဒသတခုလုံးမွာရွိတဲ့
ေျမေတြကို သိမ္းလိုက္တာ။ ကာလတန္ေၾကးရရင္ေတာင္ လယ္သမားေတြမွာ
အစားထိုးျပန္ဝယ္စရာ ေျမမရွိဘူး။ မသြဲ႔သြဲ႔ဝင္း ဘီဘီစီမွာ ေျပာသလိုပဲ။
ဦးပိုင္ဝမ္ေဘာင္မွာကလည္း သူတို႔ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းထားတဲ့
ဓါးမဦးခ်ေျမရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ ေတာင္သူ လယ္သမားဆိုတာ ေျမမရွိရင္
ဘဝပ်က္တာပဲ။ ေတာင္သူလယ္သမားကို ဦးပိုင္ကုမၸဏီရဲ့ ဝန္ထမ္းလုပ္ဖို႔
ေျပာတာဟာ ငါးကုိ ကုန္းေပၚ ပစ္တင္လိုက္တာနဲ႔ ဘာမွျခားနားမွာ မဟုတ္ဘူး။
လိပ္ကို ပက္လက္လွန္လိုက္သလို ယက္ကန္ယက္ကန္ ျဖစ္ေနဖို႔ပဲ ရွိတယ္။
ဒီသေဘာကို ေဒၚစုနားမလည္ဘူး။ လယ္သမားနဲ႔ မနီးစပ္ေတာ့ လယ္သမားေတြရဲ့
ခံစားခ်က္ကို မသိဘူး။ ေဒၚစုဟာ သိေအာင္နားေထာင္တတ္သူလည္း မဟုတ္ဘူး။ သူကသာ
ေျပာခ်င္သူ ျဖစ္တယ္။ ေတာသူေတြထက္ သူက အစစအရာရာသိရွိနားလည္တယ္လို႔
ယူဆထားသူလည္း ျဖစ္တယ္။

ေတာင္သူ လယ္သမားေတြမွာက ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခ်င္ဦးေတာ့၊ ဆုတ္လမ္းမရွိဘူး။
ေဒၚစုကို သူတို႔ခ်စ္တယ္၊  ေဒၚစုစကားကို သူတို႔နားေထာင္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့
အဲသလိုနားေထာင္ရင္ သူတို႔ဘဝပ်က္ဖို႔ပဲ ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လယ္သမားေတြဘက္က
လက္မခံႏိုင္ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လယ္သမားေတြ စိတ္ပ်က္ၾကတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ လယ္သမားေတြ ငိုယိုၾကတာျဖစ္တယ္။

ေတာင္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ့ သေဘာထား

ေတာင္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ့ သေဘာထားက ပိုျပတ္သားတယ္။ သူတို႔က ေတာင္ျပိဳမယ့္
အလုပ္ဆိုရင္ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ေတာင္တလုံးျဖစ္ဖို႔
ႏွစ္သန္းနဲ႔ခ်ီၾကာတာျဖစ္လို႔မို႔ ေတာင္ကို အျပိဳမခံႏိုင္အပ်က္မခံ
ႏိုင္ၾကဘူးလို႔ဆိုတယ္။ ေတာင္ဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို စိုေျပစိမ္းလန္းေစတဲ့
အရာျဖစ္တယ္။ ေတာင္ဟာ ေဒသခံျပည္သူေတြ အတြက္ မီးဖိုေခ်ာင္ျဖစ္တယ္။
ေတာင္တန္းဟာ သဘာဝ အကာအကြယ္ျဖစ္တယ္။

ေတာင္ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔ကိုလည္း  ထည့္မတြက္လို႔ မရဘူး။ ေတာင္ကာကြယ္ေရး
အဖြဲ႔ရဲ့ ေနာက္မွာ အႏုပညာသည္ေတြနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးသမားေတြလည္း ရွိေနတယ္။

ေရွ႔ႏိုင္ငံေရး အလားအလာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ပံေတာင္းအပါအဝင္ အစိုးရကို အစစအရာရာ အေလ်ာ့ေပး
လိုက္ေလ်ာ ေနတာေတြအားလုံးဟာ ၂၀၁၅ မွာ သူသမၼတျဖစ္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
အတြက္ပဲ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ေျမာက္ျပီး
သူသမၼတျဖစ္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ေျပာင္းလဲ
တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္လို႔ သူကယုံၾကည္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို
အစိုးရဘက္က ညစ္ရင္ သူသမၼတျဖစ္မလာရင္ အခုေပးဆပ္ရတာေတြအားလုံးဟာ
အခ်ီးအႏွီးေပးဆပ္ရတာေတြ ျဖစ္သြားဖို႔ပဲ။ ဒီအခ်က္ကို သူထည့္မတြက္ဘူး။
ထုံးစံအတိုင္း သူ႔ကိုယ္သူ အထင္ၾကီးေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ
ဘယ္မွာမွန္းမသိတဲ့ သူ႔ရဲ့ မုန္႔ဆီေၾကာ္အတြက္ လယ္သမားေတြရဲ့ ထမင္းတလုပ္ကို
ဆြဲထုတ္လုယက္ျပီး ဦးပိုင္နတ္ၾကီးကို ပူေဇာ္ပသေနတယ္။

စစ္အုပ္စုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေပ်ာ့ကြက္ကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္တယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒၚစုကို၂၀၁၅ နဲ႔ မွ်ားျပီး ျပည္သူနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ရမယ့္
ကိစၥမွာ ေဒၚစုကို ေရွ႔ကထြက္ျပီး လူမိုက္လုပ္ခိုင္းလိုက္တယ္။ ေဒၚစုကို
လူထုေထာက္ ခံမႈေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္တယ္။ သူတို႔ စစ္အုပ္စုရဲ့ လက္ကိုင္တုတ္
ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ ရမယ့္မဲ ဆိုတာ အကန္႔အသတ္ရွိတာကို သူတို႔ သေဘာေပါက္တယ္။
ျခိမ္းေျခာက္ျပီး ရမယ့္မဲ၊ ဝယ္ယူလို႔ရမယ့္မဲ၊ သူတို႔ဖာသာ
အက်ိဳးအျမတ္ေမွ်ာ္ကိုးျပီးထည့္မယ့္ အလိုေတာ္ရိမဲ ဒီမဲေတြပဲ ရဖို႔ရွိတယ္။
ဒီလိုမဲမ်ဳိးဆိုတာကလည္း အကန္႔အသတ္ အတိုင္းအတာတခုအတြင္းမွာပဲ ရွိတယ္။
မ်ားမ်ားစားစားမရွိလွဘူး။ ဒီေတာ့ သူတို႔ မဲရေရးထက္ ေဒၚစုရဲ့ မဲ
ကြဲဖို႔ကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္တယ္။ ေဒၚစုရမယ့္မဲေတြ တျခားပါတီေတြဘက္
ကြဲသြားရင္ သူတို႔အတြက္ အျမတ္ခ်ည္းပဲ။ တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ
ေဒၚစုရဲ့ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပဲေရာက္လာေရာက္လာ သူတို႔က
သိပ္အေရးလုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ အဓိက ျဖစ္ေစခ်င္တာက သူတို႔မွ တပါး
ဘယ္သူမွ အစိုးရ အဖြဲ႔ မဖြဲ႔ႏိုင္ေရးက အဓိကပဲ။ ေဒၚစု သမၼတ မျဖစ္ေရးက
အဓိကပဲ။
တကယ္ေတာ့ ၂၀၁၅ မွာ ေဒၚစု သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေဒၚစုပါတီကလည္း သမၼတ
မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ၾကံ့ဖြတ္က ဒါမ်ဳိး အျဖစ္မခံဘူး။ စစ္တပ္က ဒါမ်ဳိး အျဖစ္
မခံဘူး။ အဲသလို အျဖစ္မခံဖို႔ အတြက္ သူတို႔လုပ္မယ့္နည္းလမ္း
အမ်ိဳးမ်ဳိးရွိတယ္။

၁။ မဲညစ္မဲခိုးတဲ့နည္း။
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ေျပာင္းျပီး ပီအာစနစ္က်င့္သုံးတဲ့နည္း။
၃။ အာဏာသိမ္းတဲ့နည္း

၂၀၁၀ လမ္းစဥ္အတိုင္း မဲညစ္ မဲခိုးတဲ့နည္း တနည္းထဲကို က်င့္သုံးရင္
သူတို႔အတြက္ သိပ္ခက္ခဲမယ္။ သူတို႔ သိပ္နာမည္ပ်က္မယ္။ အဆင္မသင့္ရင္
လူထုအုံၾကြမႈ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ၂၀၁၅ မွာ ဒီနည္းေဟာင္း တခုတည္းကို သူတို႔
သုံးမယ္ မထင္ဘူး။

ဒီထဲမွာ သူတို႔ အတြက္ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အလြယ္ဆုံးနည္း၊ နာမည္ပ်က္
အနည္းဆုံးနည္းက ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ေျပာင္းျပီး ပီအာစနစ္
က်င့္သုံးတဲ့နည္းပဲ။ ဒီနည္းကို သူတို႔သုံးဖို႔မ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က
သူတို႔ဘက္ က ေသခ်ာမွ ၾကိဳက္တဲ့သူေတြဆိုေတာ့ မဲညစ္မဲခိုးတဲ့နည္းကိုလည္း
ပူးတြဲ အသုံးျပဳဖို႔ မ်ားတယ္။ ပီအာစနစ္က ဘာ့ေၾကာင့္ သူတို႔ အတြက္
အက်ိဳးရွိသလဲဆိုေတာ့ ပီအာစနစ္အရ သူတို႔က ဒုတိယ မဲ အမ်ားဆုံးရမယ့္သူေတြ
ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ ပီအာစနစ္က်င့္သုံးလို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က
အေရြးေကာက္ခံထိုင္ခုံ ၇၅ ရာႏႈန္းအနက္ မဲ ၆၀ ရာႏႈန္းရျပီး ၾကံ့ဖြတ္က ၃၀
ရာႏႈန္းရရင္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ခြင့္ ရမယ့္သူဟာ ၾကံ့ဖြတ္ျဖစ္မွာပဲ။
ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ရွိျပီးသား စစ္တပ္တမတ္သားကိုထည့္ေပါင္းလိုက္ရင္
ၾကံ့ဖြတ္က အမ်ားစုျဖစ္သြားမွာမို႔ပဲ။ ဒီေတာ့ ပီအာစနစ္ဟာ သူတို႔ အတြက္
အဲသေလာက္အထိ အက်ိဳးရွိတယ္။ ပီအာစနစ္လုပ္ဖို႔ သူတို႔
ၾကိတ္ၾကံေနၾကျပီးလည္းျဖစ္တယ္။ ပီအာစနစ္ကို ဦးသုေဝတို႔
ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်က္ခ်င္း ဥပေဒမထုတ္တာ၊
မေဆြးေႏြးေသးတာက လူထုအတြက္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ခ်ိန္ရသြားမွာ စိုးလို႔ပါ။
ဒီခ်ဳပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရသြားမွာ စိုးလို႔ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္
အသာေလးလွ်ိဳျပီး ႏွပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ပီအာစနစ္ကို အနားကပ္ျပီးမွ
သူတို႔ေျပာင္းၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီခ်ဳပ္ကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္းပဲ၊ ဘာမွ
စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားပုံမရပါဘူး။ ဒီတပြဲမွာလည္း ထုံးစံအတိုင္း
ေနာက္ေကာက္က်ဖို႔ မ်ားပါတယ္။

တကယ္လို႔ ၁၊ ၂ နည္းေတြ သုံးတဲ့ ၾကားက ၾကံ့ဖြတ္မဟုတ္သူ သမၼတျဖစ္ျပီး
အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့ရင္ စစ္တပ္က မုခ် အာဏာသိမ္းပါမယ္။ စစ္တပ္ဟာ
ဘယ္နည္းနဲ႔မွ တျခားသူတျခားအဖြဲ႔ကို အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ မျပဳပါဘူး။
သမၼတျဖစ္ခြင့္ မေပးပါဘူး။ အဲသလိုေပးလိုက္ရင္
သူတို႔စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြနဲ႔ ခရိုနီေတြ
အျမတ္ထုတ္ေသြးစုပ္ႏိုင္တဲ့ေခတ္ကုန္ဆုံးသြားမွာမို႔ပါပဲ။
မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့သူတို႔ရဲ့ ျပႆနာေဟာင္းေတြ ဗူးေပၚသလို ေပၚလာမွာမို႔ပါပဲ။
ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၂၀၁၅ မွာ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ပါတီက တေယာက္ေယာက္လည္း သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
၂၀၁၅ မွာ သမၼတျဖစ္ေရးကို ေမွ်ာ္ကိုးျပီး အေလွ်ာ့ေပးသမွ်၊ ကိုယ့္တပ္ကိုယ္
ျပန္နင္းသမွ်ဟာ ဖြတ္မရ ဓါးမဆုံးသာျဖစ္ဖို႔ရွိပါတယ္။

လက္ပံေတာင္း အႏၱရာယ္

ဒီအေျခအေနေတြကို ၾကည့္ရင္ လက္ပံေတာင္း အႏၱရာယ္ဟာ သိပ္ၾကီးေနျပီဆိုတာ
ထင္ရွားပါတယ္။ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုဘက္က သိပ္အားတက္သြားပါျပီ။
ေနာက္ဆုတ္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လယ္သမားေတြဘက္ကလည္း ေနာက္ဆုတ္ဖို႔
ခက္ေနပါျပီ။ ေနာက္ဆုတ္ရင္ သူတို႔ အတြက္ ဘာမွက်န္မွာ  မဟုတ္ပါဘူး။

ခုဆိုရင္ လယ္သမားေတြ ရိုင္းတယ္၊ ဘာမွနားမလည္ဘူး၊
ဟန္ဝင္းေအာင္ေျမႇာက္ေပးေနတယ္ ဆိုတဲ့ အသံေတြ ေဒၚစုလူေတြနဲ႔
အစိုးရလူေတြဘက္က ထြက္ေပၚလာေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အစိုးရဘက္က လူထုကို
ျဖိဳခြဲေရးအတြက္ အားတက္စရာအခ်က္ေတြပါ။ အစုိးရက ဒီတခါျဖိဳခြဲရင္
ေဒၚစုကေတာင္ ေျပာလို႔မရတဲ့သူေတြမို႔လို႔ အျပင္ဘက္က
ေျမႇာက္ေပးတဲ့သူေတြရွိလို႔ ခြဲရတာပါဆိုျပီး ေျပာပါလိမ့္မယ္။
ပထမသံဃာေတြကို မီးေလာင္ဗုံးခြဲတာကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္တဲ့ ေဒၚစုကလည္း
ဒီတပြဲမွာ ျဖိဳခြဲရင္ေတာ့ နည္းေတာင္ နည္းေသးတယ္လို႔ ထင္ပါလိမ့္မယ္။
တကယ္ေတာ့ ေဒၚစုရဲ့ အစီရင္ခံစာထြက္လာတာဟာ
လက္ပံေတာင္းေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ပိုၾကီးလာပါတယ္။ ေဒၚစုရဲ့
အစီရင္ခံစာဟာ လူထုကို ျဖိဳခြဲဖို႔ မီးစိမ္းျပေပးလိုက္သလိုပါပဲ။

ဒီအခ်ိန္မွာ အမ်ားျပည္သူက အခ်ိန္မီ ဝိုင္းဝန္းမကူညီႏိုင္ခဲ့ရင္၊
ေတာင္သူလယ္သမားေတြထဲမွာ ေလ်ာ္ေၾကးယူမယ့္သူေတြနဲ႔ မယူမယ့္သူေတြဆိုျပီး
ညီညြတ္ေရး ျပိဳကြဲခဲ့ရင္ျဖင့္ လက္ပံေတာင္းအေရးဟာ အလြန္ရင္ေလးဖို႔
ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေျခအေနဆိုးကို လက္ပံေတာင္း ျပည္သူကြက္ကြက္ကေလးက
ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ သိပ္မလြယ္ကူပါဘူး။ က်န္ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းက
ျပည္သူ ေတြရဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊ စာနာကူညီမႈလိုအပ္ပါတယ္။ ဒီနည္းကလြဲျပီး
တျခားဘာကမွ ကုစားႏိုင္ဖို႔ မရွိပါ။

ေဇာ္ဝင္း
၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း
၁၆ မတ္။ ၂၀၁၃။

2 comments :

Anonymous said...

ကြ်န္ေတာ္သည္မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္၊မဟုုတ္ပါ၊ ေခါင္းေဆာင္ လုုပ္သူမွားေနပါက မွားေနပါသည္ဟုုေျပာျခင္းက ထိုုေခါင္းေဆာင္က္ိုုတကယ္ခ်စ္ရာေရာက္ သည္ဟုုယံုုၾကည္သူျဖစ္ပါသည္၊ ပုုဂၢိဳလ္ကိုုးကြယ္မွဳကိုုလက္မခံပါ၊ ပုုဂၢိဳလ္ကိုုးကြယ္မွဳသည္ ဒီမိုုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွေသြဖီ၍အာဏာရွင္လမ္းေၾကာင္းမွားသိုု႔တြန္းပိုု႔ေပးသည္ႏွင့္တူ ပါ သည္၊ ခ်စ္ရာမေရာက္ပါႏွစ္ရာေရာက္ပါသည္copy comment

Anonymous said...

WE don't need such a kind of so called 88 students. It passed more than 20 years and those guys still holding the students name. Think you all yourselve is it fit with the current situation.
We don't need fighters who had the against mind.
If you don't want to follow so what is your solution, see you guys how behaved and killed each others in 1990-1992.
Do we need to called such guys our leader, then our myanmar people will be killed instead of free.
How many of you guys still peace, coordinate and respecte even between you guys.
We need to eradicate such so called 88 guys who have anti mind.
Remeber not because of you only guys involved but because of the whole country involvement in revolution to change a move.
It is better die in there, we don't even want to see you guys.
Have a good day.