Saturday, 30 March 2013

ကိုုရီးယားက်ြန္းဆြယ္သတင္း

Re-Post By ACM 30-3-2013
ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From >>အျဖဴေရာင္စာမ်က္နွာ<< Thank

“အေမရိကန္ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားအား ပစ္ခတ္မည့္ ဒံုးက်ည္ခ်ထားၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ဖက္ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနဟု ကင္ဂ်ံဳအမ္ဆို”

ၿပံဳးယမ္း၊ မတ္ ၃၀

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအမ္က အေမရိကန္ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားအား တိုက္ခိုက္မည့္ ဒံုးက်ည္မ်ား ခ်ထားေရး အစီအစဥ္အား လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည့္အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္လည္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံပိုင္ KNCA သတင္းဌာနက ထုတ္လႊင့္ခ်က္အရ “ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား မည္သည့္အေရးကိစၥမဆိုအား စစ္မက္ျဖစ္ ပြားေနသည့္ ကာလအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္”ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔က ဆိုထားၿပီး အေမရိကန္ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားအား တုိက္ခိုက္မည့္ အစီအစဥ္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုႀကမ္းတစ္ရပ္ကိုလည္း ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပံုၾကမ္းတြင္ တုိက္ခိုက္မည့္ ပစ္မွတ္မ်ားအျဖစ္ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ နယူးမကၠဆီကို၊ အရီဇိုးနား၊ တကၠဆပ္၊ အာကင္ဆတ္၊ အိုကလာဟုိးမား၊ မစၥစၥပီ၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ အလာဘားမားႏွင့္ ေတာင္ကယ္ရိုလိုင္းနား တုိ႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ တတိယေျမာက္ႏ်ဴ စမ္းသပ္မႈအၿပီး ကုလသမဂၢႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံတို႔၏ ထပ္မံ၍ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ ခံရၿပီး ကတည္းက တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔က ေန႔စဥ္လိုလို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳခဲ့ၾကသည္။

PN055/ Ref: CNN,BBC,usatoday
“အေမရိကန္ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားအား ပစ္ခတ္မည့္ ဒံုးက်ည္ခ်ထားၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ဖက္ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနဟု ကင္ဂ်ံဳအမ္ဆို”

ၿပံဳးယမ္း၊ မတ္ ၃၀

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအမ္က အေမရိကန္ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားအား တိုက္ခိုက္မည့္ ဒံုးက်ည္မ်ား ခ်ထားေရး အစီအစဥ္အား လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည့္အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္လည္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံပိုင္ KNCA သတင္းဌာနက ထုတ္လႊင့္ခ်က္အရ “ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား မည္သည့္အေရးကိစၥမဆိုအား စစ္မက္ျဖစ္ ပြားေနသည့္ ကာလအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္”ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔က ဆိုထားၿပီး အေမရိကန္ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားအား တုိက္ခိုက္မည့္ အစီအစဥ္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုႀကမ္းတစ္ရပ္ကိုလည္း ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပံုၾကမ္းတြင္ တုိက္ခိုက္မည့္ ပစ္မွတ္မ်ားအျဖစ္ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ နယူးမကၠဆီကို၊ အရီဇိုးနား၊ တကၠဆပ္၊ အာကင္ဆတ္၊ အိုကလာဟုိးမား၊ မစၥစၥပီ၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ အလာဘားမားႏွင့္ ေတာင္ကယ္ရိုလိုင္းနား တုိ႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ တတိယေျမာက္ႏ်ဴ စမ္းသပ္မႈအၿပီး ကုလသမဂၢႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံတို႔၏ ထပ္မံ၍ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ ခံရၿပီး ကတည္းက တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔က ေန႔စဥ္လိုလို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳခဲ့ၾကသည္။

PN055/ Ref: CNN,BBC,usatodayရခိုုင္ လူငယ္တဦး ကိုု  စြမ္းအားရွင္မ်ား ဖမ္းဆီးထား
ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လူငယ္ ကိုရဲမင္းဦး ကို လာေရာက္ေခၚေဆာင္သြားသူ မည္သူမည္၀ါျဖစ္မွန္း မသိေသးပါ။ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းမွလည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးပါ။ 
အလားတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္းတြင္လည္း ယခုလို တပ္မေတာ္ အရာရွိ အခ်င္းခ်င္း လူမသိ သူမသိ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ စစ္ေမးမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ တပ္မေတာ္ အရာရွိ တဦးကို ဖမ္းဆီးထားသည္မွာ တလ နီးပါး ရွိျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုထိ မိဘျဖစ္သူႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္မေပးေသးေသာ ျဖစ္စဥ္ တခု ကို ေတြ႕ရွိထားပါသည္။ ယခုကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံသား တဦးကို အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းထားေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္ျပီး လူမသိသူမသိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမ်ဳိးမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လက္ရွိ အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခ အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဥပေဒကို ေဖါက္ဖ်က္ေနေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကို အျမန္ဆံုး စီစစ္ေဖၚထုတ္ အေရးယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မတရား အဖမ္းခံထားရေသာ  တပ္မေတာ္ အရာရွိ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မိမိတို႕က ေစာင့္ၾကည္႕ ေနပါသည္။ ျပန္လည္ေစလြတ္ေပးမည္လား။ ပုဒ္မ အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ျပီး ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်မည္လား ။ မည္သို႕ စီရင္ဆံုးျဖတ္မည္ကို ေစာင့္ၾကည္႕ေနပါသည္။

No comments :