Thursday, 16 May 2013


The Rise and Fall of the Communist Party of Burma
(Bertil Lintner ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္း ဘာသာျပန္သည္။)

တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ မတိုင္မီ ၂ ႏွစ္ေလာက္က ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၆ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၁၉၈၇ ဧၿပီ ၁၈ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ CPB အေျခခံေဒသ တစ္နံတစ္လ်ား ကိုးေက်ာင္း ကိုးက်င္း လွည့္ပတ္သြားလာေန ခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္း မုန္းေပၚႏွင့္ ပန္ဆိုင္း မွသည္ (ဤေနရာတြင္ ၁၉၈၆ ႏိုဝင္ဘာ စီစီဝမ္တိုင္ပန္ တိုက္ပြဲႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရ) အေရွ႕ဘက္ မုန္းကိုးထိ၊ ထိုမွတစ္ဖန္ သံလြင္ျမစ္ကိုျဖတ္ၿပီး ကိုးကန္႔သို႔ ေရာက္သြားသည္။ ထိုသည္၏ ေနာက္ ဝေတာင္တန္းမ်ားသို႔ ဆင္းၿပီး ပန္ဆန္းသို႔ ေရာက္သည္။ ပန္ဆန္းမွာပင္ သံုးလေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔ ၾကာသြားသည္။

ထို႔ေနာက္ တစ္ဖန္ ပန္ဆန္းမွသည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ အေရွ႕ဘက္သို႔ ေျခလ်င္ခရီး ႏွင္ခဲ့ၿပီး ၈၁၅ စစ္ေဒသသို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ၈၁၅ ဆိုသည္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ စတင္တည္ေထာင္သည့္ ေန႔စြဲ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ (၁၉၃၉) ကို အစြဲျပဳ မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ၈၁၅ စစ္ေဒသမွပင္ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ထဲသို႔ ေရာက္သြား ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း က်င္းဟုန္ႏွင့္ ကူမင္းအစိုးရ ဧည့္ေဂဟာမ်ားတြင္ ေခတၱမွ် ထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၇ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္တြင္ ေဟာင္ေကာင္သို႔ ပို႔လိုက္ၾကပါသည္။

CPB ပိုင္နက္ နယ္ေျမတစ္လႊား ကီလိုမီတာ ၉၀၀ နီးပါးမွ်ရွည္ေသာ ခရီးစဥ္ခရီးၾကမ္းႀကီးႏွင့္ ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း ကြၽန္ေတာ့္အေနႏွင့္ အဓိကပါတီ ေခါင္းေဆာင္အားလံုးေလာက္ကို ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခြင့္ ရခဲ့သည္။ ဥကၠ႒ သခင္ဗသိန္းတင္ႏွင့္ ဆိုလွ်င္ ေျခာက္ႀကိမ္မွ် အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ စကားေျပာခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ မ်ားတြင္လည္း ရဲေဘာ္ေတြႏွင့္ ရက္သတၱပတ္ အေတာ္ၾကာ အတူေနခြင့္ ရခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္အမ်ားစုမွာ ဝ အမ်ဳိးသားေတြျဖစ္ၿပီး သူတို႔အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။
သို႔အတြက္ ၁၉၈၉ မတ္၊ ဧၿပီ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ ေပၚထြက္လာေသာအခါ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ေတာ့ပါေခ်။ ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္မ်ား အေနႏွင့္ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို ခံစားခ်က္ ရွိၾကသည္ကို ကြၽန္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ သူတို႔ တစ္ေတြမွာ သူတို႔အမွန္တကယ္ မယံုၾကည္ေသာ အေရးေတာ္အတြက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကရသည္ ကို ၿငီးေငြ႕ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ကာလ (၁၉၈၆-၁၉၈၇) CPB အေျခခံေဒသ၏ လူဦးေရႏွင့္ စီးပြားေရး အေနအထားဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္စုေဆာင္းႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို “ေနာက္ဆက္တြဲ ၂” တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ ေနာက္ပိုင္း ပန္ဆန္းမွာ မည္သည့္ၿမိဳ႕ႏွင့္မွ မတူေအာင္ စန္းပြင့္လာခဲ့သည္ မွာကား အမွန္ပင္ျဖစ္ပါ သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းလို ျဖစ္ေနေသာ နာမ္ချမစ္ေလး၏ ျမင္းခြာပံု အေကြ႕တစ္ခုတြင္ တည္ရွိသည့္ ပန္ဆန္းတြင္ ေလာကႏွစ္ခုလံုး၏ အေကာင္းဆံုးေတြ စုစည္းေနသလို ရွိသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈမ်ားမွာ ပန္ဆန္းတြင္ အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ ကြန္ကရစ္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဇိမ္ခံကားမ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းကိုယ္စီ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ စားသံုးကုန္မ်ား အျပည့္တင္ထားသည့္ ေဈးဆိုင္မ်ားေပၚတြင္ အရိပ္ထင္လ်က္ ရွိသည္။ ဤေနရာတြင္ တ႐ုတ္ ေငြေၾကးကိုသာ လက္ခံ သံုးစြဲၾကပါသည္။ တန္ဖိုးမရွိသေလာက္ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြကို ဘယ္သူကမွ မလိုခ်င္ၾကပါ။ သို႔တေစ ဤေနရာမွာ တ႐ုတ္ျပည္ကား မဟုတ္။ ျမန္မာျပည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ဤေနရာတြင္ ၾကမ္းရွေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ ဘယ္သူမွ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္စရာမလိုပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးအစား ကုန္သြယ္ေရး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး မ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အစိုးရ အထိန္းအခ်ဳပ္မ်ား အတြက္လည္း စိတ္ပူစရာမရွိပါ။ အေၾကာင္းမူ ပန္ဆန္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသမွာ ျမန္မာအာဏာပိုင္ မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရ ၂၀,၀၀၀ မွ်ရွိေသာ ပန္ဆန္းမွာ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသ၏ “တရားမဝင္ ၿမိဳ႕ေတာ္” ဟု ဆိုရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဒသႀကီးကို “ညီၫြတ္ေသာ ဝ ျပည္နယ္တပ္မေတာ္” (UWSA) က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ UWSA မွာ တစ္ခါက ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ စုစည္းထားေသာ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေလးခုထဲမွ အင္အားအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

ပန္ဆန္းမွာ UWSA ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ နယ္ေျမ၏ အသည္းႏွလံုး ေနရာတြင္ ရွိသည္။ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ ျဖစ္ၿပီး လအနည္းငယ္ အၾကာမွာပင္ သူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ တို႔ၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာ တူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ အရ UWSA ႏွင့္ ယခင္ CPB တပ္ဖြဲ႕ မ်ားကို ၄င္းတို႔ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ဆက္လက္ ထားရွိခြင့္ ျပဳသလို သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ျပဳထားသည္။ အျပန္အလွန္ အေနႏွင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ား ဘက္မွလည္း အစိုးရတပ္ကို မတိုက္ရန္၊ တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ အျခားေသာ အစိုးရ
ဆန္႔က်င္ေရး လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရန္ သေဘာ တူထားရသည္။

၁၉၈၉ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ မတိုင္မီက ပန္ဆန္းတြင္ ကြန္ကရစ္ အေဆာက္အအံု ဆို၍ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနထိုင္ရာ တိုက္အိမ္အစုေလး မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ေဆာက္ေပးေသာ အသံလႊင့္႐ံုသာ ရွိပါသည္။ ဤအသံ လႊင့္႐ံုမွာပင္ အေရးႀကီးေသာ အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ပန္ဆန္းရွိ အေဆာက္အအံုအမ်ားစုမွာ သစ္ဝါးတို႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ ထားေသာ တဲေတြသာ ရွိပါသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း ဆို၍ ပံုစံေဟာင္း ပန္ဆန္းေဈးသာ ရွိသည္။ ဤေဈးတြင္ ေဒသခံမ်ားက ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ဝက္သား၊ ၾကက္သားႏွင့္ ဘိန္းတို႔ကို ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ဘိန္းအေရာင္းအဝယ္ကို ပါတီက အခြန္ေကာက္ၿပီး တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထား သည္။ မၾကာခဏဆိုသလို တ႐ုတ္ျပည္ဘက္မွ ကုန္သည္ေတြ ကူးလာၾကၿပီး အဝတ္အထည္၊ ကေလးကစားစရာႏွင့္ အေပါစား လက္ဝတ္တန္ဆာတို႔ကို ေရာင္းခ်ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေရခဲမုန္႔ ဘူးမ်ားကို စက္ဘီးျဖင့္တင္ၿပီး လာေရာက္ ေရာင္းခ်ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ပန္ဆန္းကို မိုးေနေသာ ေတာင္ကုန္း တစ္ခုေပၚတြင္ က်ဆံုးသြားေသာ CPB ရဲေဘာ္မ်ား အတြက္ အထိမ္းအမွတ္ တစ္ေနရာရွိသည္။ ယခုအခါ ဤေနရာႏွင့္ ေဘးခ်င္းကပ္လ်က္တြင္ “ေရႊကေလးငယ္ဒစ္စကို” (Golden Baby Disco) ဆိုေသာ အေဆာက္အအံုသစ္ႀကီး ေပၚထြက္လာေခ်ၿပီ။ ၄င္းမွာ အျမင္ဆန္းေသာ ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အအံု ျဖစ္သည္။ အေပၚထပ္တြင္ “ႏိုက္ကလပ္” ဖြင့္ထားၿပီး မွန္ခ်ပ္ေတြ အျပည့္ကာထားသည္။ ပန္ဆန္း၏ မီးေရာင္ၿပိဳးျပက္ ည႐ႈခင္းကို မွန္ခ်ပ္မ်ားကို ျဖတ္ၿပီး ျမင္ႏိုင္သည္။

ေအာက္ထပ္တြင္ကား ကာရာအိုေကခန္းမမ်ား အျပည့္ရွိသည္။ ဗီအိုင္ပီမ်ား အတြက္ သူတို႔ဧည့္သည္မ်ားကို ဧည့္ခံေျဖေဖ်ာ္ရန္ အထူးသီးသန္႔ခန္း ေတြကိုလည္း စီစဥ္ထားပါသည္။ ဤခန္းမမ်ားတြင္ အပိုေၾကးသာ ေပးႏိုင္လွ်င္ မလံု႔တလံု မီနီစကတ္ တိုတိုေလးမ်ားျဖင့္ ႏိုက္ကလပ္မယ္ေလး ေတြကိုလည္း ဝယ္လို႔ ရႏိုင္ပါသည္။ “ေရႊကေလးငယ္ဒစ္စကို” ႏွင့္ မေဝးလွ ေသာ ေနရာတြင္လည္း ကာစီႏိုႀကီးတစ္ခု ရွိပါေသးသည္။ ဤကာစီႏိုႀကီးကို UWSA ပိုင္ “ယင္းယြမ္ ေျဖေဖ်ာ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း” က ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကာစီႏိုႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ လမ္းတစ္ဖက္ တြင္ကား အပန္းေျဖနားေနစရာ ေတာအုပ္တစ္ခု ရွိသည္။ ဤေတာအုပ္ တြင္ အာရွဝက္ဝံမည္း ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားႏွင့္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ကို ေလွာင္အိမ္သြင္း ျပထားသည္။ လာေရာက္အပန္းေျဖသူမ်ားက ဝက္ဝံ ေတြႏွင့္ ေမ်ာက္ကို ဘီယာတိုက္ၾက သည္။ စီးကရက္ မီးညႇိေပးၾကသည္။ အေပ်ာ္သေဘာ ျဖစ္သည့္တိုင္ စိတ္မသက္သာဖြယ္ရာ ျမင္ကြင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကာလသားႀကိဳက္ အေပ်ာ္အပါးကိစၥမ်ားမွာ ကာရာအိုေက ခန္းမမ်ားတြင္သာ ရႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ ပန္ဆန္းရွိ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာပင္ ဤကိစၥ အလြယ္ႏွင့္ရႏိုင္ပါသည္။ ပန္ဆန္းဆံပင္ ညႇပ္ဆိုင္မ်ားမွာ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္ သက္သက္မွ် မဟုတ္။ ပါတီပြဲမ်ား က်င္းပရာအျဖစ္ပါ ႏွစ္မ်ဳိး အသံုးျပဳၾကသည္က မ်ားသည္။ ညေရာက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ အဆိုပါဆိုင္မ်ားတြင္ ပန္းေရာင္ နီယြန္မီးမ်ား ထြန္းညႇိကာ ျပည့္တန္ဆာ မိန္းကေလးမ်ားကို ေခၚထားေလ့ ရွိသည္။ တန္ရာတန္ဖိုး ေပးပါက ႏွစ္သက္ရာ အမ်ဳိးသမီးကို နီးရာဟိုတယ္သို႔ ေခၚထုတ္ ေပ်ာ္ပါးႏိုင္သည္။ ပန္ဆန္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္လည္း ရွိသည္။ “ဝဖန္း” သို႔မဟုတ္ “ဝျပည္နယ္ဘဏ္” ဟု အမည္ရွိပါသည္။ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕၏ အဓိကရ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ဘဏ္ေရွ႕ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းတြင္ ဝ အာဏာပိုင္မ်ား ထုတ္ေပးေသာ နံပါတ္ျပားမ်ား တပ္ထားသည့္ ဇိမ္ခံ ဆီဒင္ကားမ်ား၊ Surf ကားမ်ားကို မနည္းမေနာ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ထိုမွ်မက ပန္ဆန္းတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုတစ္႐ံု၊ ေန႔ေဈးတစ္ေဈး၊ ကားၿပိဳင္ ကြင္းတစ္ကြင္းႏွင့္ ႐ိုလာစကိတ္ကြင္း တစ္ကြင္းလည္း ရွိပါေသးသည္။ စကိတ္ကြင္းတြင္ ဘီးတပ္ စကိတ္ျပားမ်ားကို နာရီပိုင္းႏွင့္ ငွားလို႔ရသည္။ UWSA မွ တပ္မွဴးတစ္ေယာက္ ဆိုလွ်င္ သူႏွင့္ သူ႔ေရာင္းရင္းမ်ား ကစားရန္ ကိုယ္ပိုင္ဘိုးလင္း ကစား႐ံုတစ္႐ံု တည္ေဆာက္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ သူ႔ဘိုးလင္း႐ံုကို အမ်ားျပည္သူကစားဖို႔ ဖြင့္ေပးေသာ္လည္း လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုကိုမူ ဝေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြက္သာ သီးသန္႔ထားသည္ဟု သိရသည္။ ယူနီေဖာင္း အသစ္စက္စက္မ်ားႏွင့္ UWSA တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕ထဲတြင္ အဖြဲ႕လိုက္ စစ္ေရးျပေနၾကသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ဝ ရဲတပ္ဖြဲ႕ယာဥ္ မ်ားကလည္း လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ပတ္တေရာင္ လွည့္ေနၾကသည္။ ပန္ဆန္းလမ္းမႀကီးမ်ား၏ လမ္းသြယ္မ်ားၾကားတြင္ ပန္းေဘာင္မ်ားကို စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိးထားပါသည္။ “ပန္းေဘာင္ေပၚ မနင္းရ” ဆိုေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ ေတြ႔ရသည္။ မလိုက္နာလွ်င္ ဒဏ္ေငြႀကီးႀကီး တပ္ခံရပါလိမ့္မည္။ ရမ္မင္ဘီ ၃၀၀ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၄ အထိ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရသည္။

အစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈယူထားေသာ ဆိုခဲ့ပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ အရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ ပန္ဆန္းတြင္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး တစ္႐ံုး ထားခြင့္ရွိသည္။ ဤ႐ံုးတြင္ အရာရွိအဆင့္ ဆယ္ေယာက္ေလာက္ ခန္႔ထားပါသည္။ သို႔တေစ အဆိုပါအရာရွိ မ်ားမွာ သူတို႔ေနထိုင္ရာ ဝင္းထဲမွ အျပင္သို႔ ထြက္ခဲပါသည္။ ပန္ဆန္းတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ျမန္မာအလံဆို၍ အစိုးရေဆးေပးခန္း မွာသာရွိသည္။ က်န္႐ံုးအေဆာက္အအံု အားလံုးတြင္ လႊင့္ထူထားသည္မွာ UWSA အလံႏွင့္ ဝ ျပည္နယ္ အလံသာျဖစ္သည္။ အျပာ၊ အနီ ေနာက္ခံထက္တြင္ ၾကယ္တစ္ပြင့္၊ ေနတစ္စင္း၊ ဓားေျမႇာင္ႏွင့္ လွံတံကန္႔လန္႔ျဖတ္ထားေသာ အမွတ္အသားတစ္ခု ပါဝင္သည့္ အလံေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

တရားဝင္ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိထားေသာ ေျမပံုမ်ားတြင္ ရွာၾကည့္လွ်င္
ဝ ျပည္နယ္ ဆိုသည္ကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔တိုင္ေအာင္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း လြတ္လပ္သည့္ နယ္ေျမ ျဖစ္လာေစရန္ကား အႀကံအစည္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိဟန္ တူပါသည္။ တရားဝင္ သိမွတ္လက္ခံထားျခင္း မရွိသည့္တိုင္ ဝ နယ္ေျမမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ၾကား ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိေသာ ၾကားခံနယ္ေျမ တစ္ခုလိုျဖစ္ေနသည္။

>> ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနဝင္ခ်ိန္ (၄) ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ -
(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=575935285760068&set=a.164790403541227.32157.158797964140471&type=1&relevant_count=1)

<< ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနဝင္ခ်ိန္ (၂) ကို ဖတ္ရႈရန္
(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=575115712508692&set=a.164790403541227.32157.158797964140471&type=1&relevant_count=1)

No comments :